Loading...
Hickory Lane 1855 rid c i c .0 3 y S,M-•FrLAs�.t2>r�Nl=ra _ '2',410 FASCIA � . 21 cAPMGEI3oAr- t. Y a o is ( TYP L) 51-4 Oaf CT"YP GAL..> e � d . me m o a o - a S / �x� � It^Z I30AI21� '� � ��� �.. o c o o u / a $ n a 5 3. �M P EtzED IaAT-r"�1zN 5--1� d a m n o ° ca mei ' _ T7I'1GL�l_) a m, 3 0 r 8 1a;; if tl � 4 Q a S�o�. c "�% - / Z-{ MLILLIO� m' o,wmcm _• - I \ ° -r o in i c `m tl rd rtl / S� tl ° 5p.I�I7L 't -Y p l� .4.,- I X 4. `f c, t�.>❑A;t . �.� 03 W OLr { t { � I11f' I , II 3X D5 a I f I I T M rz i 3rixZ" G cv 5 M rLA5Hl h z C4 �15TUTZ1�1 I t f �- - ' t X 1 tLIIJ GA ` i r I - z LLJo Lu rA 2 Fr�" � -� -•- _ - n ri LJ c:;u Z 4`AIG3�x AcowN51M LIr Q I > ❑ �c " I i L1I a _ __-_,----- '� i � � i I I � l i I i Iii i I I I ; I ► I w � - , I f I 1 I ► iil If ; - 1 , i f i r I I Q I W ►� � - W I i M`�a\♦ � 1 1 I 1 1 i 1 \ 1 i i i I I I I s I i � I I I t I i i � I o- { kI cv ► � � I I I k ► � r , TRIM I II 1 r� I � -- I i1 I Q i .�'2>� 'r IN .ca�V T'G�IM _ I ! -.A I � r�5T:1 1.�� ; , ! I jI I I i ' II j , i , , I j IX12- , I . ; j i i , i I ; I IIl � I li � i I , I TI'zlm r• Co X l b ham-L N I IpG{G G I IaD!�I�5 - T YL ch yr .. n [} THIS,CONGr fy� Gl-I 51-A13 { �d 4rTW1�, GC�NGr ATxfG aLA13w ..- 4 �3 X �� p,NGL1= I--4hJTELS 51MPso1J Gf36G a I . '� `('1zENGI-1 SLa ,, — t I 11 I 3o i 2x8 �I eG C O N T I N �,, Pa sr rf1 t �A�� W I o- l o z t ��_ r_4:2�1 o f O \:O,* 2-" /8'x7 ��1,�3, 3AsEMENT- r�ool _..4".IN � _ - orsr-I rJ G 5 5 C-A L /4 - t Ile Lu W -r--i.-..1 -- �AF7M7-5 I �C( GDLLAiZ TI L5 - I 12"hIA, 4NG1 PII_15 U U Q vU zL�."x z.4" x Iz" A-��O �X4o �7F-Lr)b GONcr �TGS, r. F7mP—'S i x���� � l4.c�p - J Q a EI L. Jf,1IT'S 2114-I�'i4/GPIJI-LInJ 5Ht=-ATHIrJG, �,7`f/L, � Lu ,.1.1., - rr-�-�� I N S U L tJ Lu :5 TU D.5 - A s7 c�E 51 M psoN ,a.34►J - Q a T I D TE a L_ V f�T I�I �' �P tZ M, E RCT! 4Jr> �u��l►JPp=- a '"",1 STUDS vo�NN TCS 2 X G L N— z-11a % ✓ S rO}z rZM, �AFTE�S m GEI L-r JSTS , SG�L1� �4'= I'-'p" 3 ,i �� 2x4-IG" lc -, JolsTs o,i�� Z� -I� ' G/G ❑ m PLYvJOov 5ul -FI-Da1Z, �� STA �' u��IN STUDS OK . G, C-,L- . �+�r�i_ 4,X 12 DFr-LIJS 2. 4. .IZ O(~-� 2 �-' INSULArIoIJ I u �� ❑ i I tai G L-)hJTCL. �I TEL. n �SXIZ 20o b 51MpsON A34h1- ONL J C S Wool I z THY-1 3 !6 5TD, INT-p>=PA ?LY`NOaf7 GLUE.-L.AM 7-204:1 rIzIAL I-� IzAFTt=-IZ, m L z,/ W P Uri-F►�I� ave( �cID o�-L N-Z GrzADS) t3M " dp SUS-FI-c�ra� AIR PQc=- ' S}�P�c� tZ-I.I -Ic'"� - C01LING Jo15Ys - 2?4G FA �IG, .� F3LKG, _ ItJ$ULATIO L6,g. 7 ❑ S XI a-I Co`�L r II INSULaTIoN 1 �� _N PPR�DVED BY 5PEC191. aZ I / ► g'- ' f OTTOm a� Bunn A,►� I Xp� �F-� N -2-IG 5�G` ADVIS Y PLANNING BBDA N O NEIL, JOISTS s/8 THS, 5/ T�II�, GYP W L13Dp�t�❑ GI-ILIUel JO15T5 STO IZ M 1 cy5 ^J.. WALL 5PEATHING GE►LI 'JoI S yErz HOus� WALLS G�ILIIJG ONt.-y I „ d t -.6 w _ INswL�-r4o _ L7�51G, N �- II - z S _I �20UF" L.I�/�. . ..._ LOp•D L'�.O PS�� 2 4-1 /sTup INSULA-rIo1J 1 )< 61 WA'{ (3 ZAG 1 N G z-Al0P -L NQ2-I " �� _ _ IaA AUG 4 "' 4....- FL ,J ISTS �x4-I n` G STUOs N N h 1A D�GIc- LI V>^. L..-oAD �O P51F 1-J> SKIN G IX!O P%PRO►•1 ►� '� WIND O N l~ S I L�� La,13 G , 2 Q PS>7� ,..._ 2 X S ❑�-L We -2 G�."cj/ WA I-1 — 51-IT�r soIL- M11�!, �12E,55u95-= 2000 P5''1= DE�14. JalsTs w i��FI ST1aItZ 2EAt75 w/I��" NosING �� �4 -rrat�.• �1rz rzl���S �9 _ `� pLYwvoo M\� StMPsatJ--f-tW-2S/ ,�Yr� x sU�-F�-voa� JsT HAn1G�C�s�-- JoiST r4F _ -� i 2X� ��Essul � r-txEaT�r� Q `fb HAv� 7/4 MAX, SPLIT 4 -7HICIG -� z5'�d#CoNG, �LG�OI� M Uv51 L.L- W/ Q 27t�c-Ifs" /G -57 _6 STI�INGE2 -m 51.A13 W/S r�Ctorr- IO�O �EItJF,W L c/rte MAIC, ' > x q. EIDE M t�s H L.01 2-1 I IN5ULATIaN 3_2 , s-r I ev-5• 5LA�3 :� vr3L, J5T 2X8 l±SsLlfa TI E,ATE❑ X ICv' vE. MOULo1wc; A - G=AP t -- \ MUP51L.L. W/ 5b)4 IQ" _ fQ STut7S _ -^ --30 G e x', m w. LV !cl 6� ;,a�� .. ^1 . _ gib• I q cs•, e.. H 0 v e 1 r it o - SSL�M�b GIZ,D�I71✓ p 2,rC4, Fv-s5�u12E *Cr ATS❑ MUo51Llw. W/�2 X I d P.'S, 1' A P P R O V E D w eo Lu „ it ©1/9'0"I 2 X 0 - 4!' T'TG, CdIJG, Wn�LI� .� �THI��i G , lyr/o,.LL OV A CITY OF ATLANTIC BEACH N Fj IZ )� �G�NG F'TG, BUILDING OFFICE N $ Th+Ic, GoNc, 1NA1.-L . 01/4�Iz3 �Mf3A1Z -y1�T; DEIN, t 61I X $" GONG, r TG, e � I S G/G - �, I✓Agfa cal= TP,I� �15Ir V. � C-7, I O C� 7' H � L1 AN7- AUG 1. 2 1981 W FPA�.T IAL_ 'S- GTI OIl� A� �/ 8 THIc, GdNrlr WAL-I.- o tm I " -rolnA'1'�".H w HOLIs> W�.LI... „ ._ ,, �i I NTS°�?Io� IN4�(-+ 5 GA!- Ems. Y8 {Cv �Qj ca►Jc, ATG• W/ - Gf. f3, -� 01 rtl x � 3 it � I ►_ �n � }�EI3A1Z5 ATG. '��IN�, z x S - _ F6 __ . - . • . -.-... . . ='S. M, .LASHIIJG .. - - j p5 IA• _ - J.ro o . m - y 4X q3 s - M. - I 2 GC> A 1" 5 a N A » cp E �` . - I » c "•u - 2- tz N�lz t3D d a 5 a i w ' .-. �.. - - N x I. - � 1 -- p 1z q) a. g + .... 1 / o ti o - !! r:• - - •-- .._ _ _ S HA4�-�. 1�I�G t� w n — _ u - u T _ r o ,x �`!�'` 5.M.,F LA,51^I I h1 G ! t _ ° p a '? - �fir• I .1-.--1•" • ._....•�.-.. , ' `�;- - - �, S, M. FLASHING 5HA1Gt y�aQ ~ ,. Q 0--0I , W D ° Y�. =ice�•� I -� / -� - -, $ C, -� 0. y ea a Fa 0 �'/�-/-i-- �-:• - _u ... � , ,— -:.- 1. o� r° W y /_ _ _ u 1 - /-- - - .r w• � o' w,o° i � 1!' - / �_ - < -. , 21)4 G F Z I M7-F- F}C7/s.l� I i . I l i i 1 i Z 6 �� � u /-- �[rr C q -. .. - _ - . O N r n / r� p _ I J2 cam -f �= ,-- ! - ..- .- - .-' . �� -rte I I I I i i i i.I 1.41! f I 61 N -�- _ - I r o ! t � C 9 / - : -/ /- . -�. -� .._ =.�-�_ I 1 I I ! ! 2-Z)4'c0 C�x0�W- • J s 0 m ,Ia a -A l....-, '-/. - .-,� : �/ !/. �- �- �� �� �,A I c I ' , I I _ O1 E p r o n r- !. �/ - _ �1< -"`_ - _ 1'`=. 1 E I I i , f 1 I I CSA Ir.b J 4 p�3 O b u •0..1 9 -l��-.-. -� -�. `i -�=- \ � - <`= :.,' _.=- `= _ =, _ _ ( I f ' I I I � - •�„ Q ' a �q 3 -!` i ! .` ./�_�% .��--% '�' -i r _`_` '_ ~`__' ''_ -� I ` SHp.IG�. �It'1G> 4s s �l ,11 k; i# ° n o - % .' I-/ i �' -�'.• -! . - `- =�/.'i =_ _ ��� �__ _ - -_ �r'�.-=" I I ! I I SAI�pL.>" L-1 K.) 1. r, �- /� /� �' �� r -J-� l-,: '�` I -�.- '�-�� ~_ _� r �._ .r r-`_1_ `-.�`�. I i t I ` _ i I I i F .. 1 4� 5! i.- -� ` M r=LASHING ! I I I I =� � Irl I t - `� _ - `' _ _ =ice' I I M, ASNIN r �,, - `_ '��.J A.��=%- • _-�' -ySMI QAC- �,���,.� At ?�X � e1� �t`�;�_=. -�__.�_'�� _,�:�- �y , i _,i ~___ _ _ _ - �� 11 . F �. /i `�' r _ _ '� _ I y, 5- I - - , " ". ,�---,_-�----,--�, ------ � - ::::��---- - � �- � - - \ \ 1 .--,�>,- " � , - , , . , - - � - - . � \\\ \ \ \ I . . ! \ \ \� t I V 5 . \ . . � I . -�-,,��---- :�<�, - , . \ LU \\ Q �/. `!r -! - -" - /`moi--!% % --.--•' ,- -ter. .� ._ . _ _ _ _ _,` _� I I V I - ��_■ r �� / I- •�"• �'%_'r.- -- I ! 1_-.� _ '-_ `�__� �.�.r� �r� flJ Ls,'fr� rr _. _ _ a UI . rte- Lo` la. hl�- - ' — ��' _ _ _ _. Tri I M W � Jc 1cr "� fir," !.:`. -. --. �- -� I r , j y �r i'�" .-'% -�- �- ~r\ ��-"�� _. �: I T M I T M I-Iz v ' t ! ` ,.,,,. .O O -- 7T7 - - ' - _ \� II I , { P� > _ \ I 11 �'� I \ I 1. '�` -= r�� =� _ e--c I ✓ 1 '� - _ \ ! i rte.. -: �`--' C P4 6 f < '�. _ =` - > :~ �` r• _ - ! . r'� �` , _ -. ! i .' I iif J _ I i I - _ i i i � � r � i 1 II �' _` ! ( 1 \ I 11 `„� / j � _ _ t I I I I -_- � = I I I Ib i I I. I I -1 - `� I r i i 1 �: I I � I 1 I_ _ __ iINiII �� . I=; I 1i ► 1 I i I " "F I W [X -� . i I ! �� I I ! I 't - . / I I ! I r•` I � I I I � "� '� i. I r 'I I I '� - i i I i �; i I I I I W "��� I I 1 � O -�- I ---" - , i �) I I i i O r� i I ! �. �� � ! i t I i I i�= - � I i � I � , I �j f -_ I I j f I O { I -i- I l i moi' f- 1 L �IS. J •�' 'Q `1'1.1 �'�- c j I C] I' _ I N it �_ I f ; -% I - = - �. �: _:� �= = - lI ` /- .� f ! o' P I i. I: -i I Ii 1v1 74 I G i` rf i- Q` I i _ _ _ i JP` �+ G NG.- 1 N.`. t" I I I it r� I _ �I' - tea.;- •: _: �-�.__'-- ! 1 �' / F. � 1 a I �— x I 's , I i :- 1 i ; 1 m el F ��` -��l� rik-OC,Z -I ��' z X G"rlZ I M v��l� Glrsv�► i I J I I i I , ; ! ; i i I , i I ` j I tr �1 -� = -� - -` � �-_ W1 51 MP501-i c�, M �I� l7 ( i I { i 1 I I i f ' I I I I ! ! t I 1 I f I f 1 I c� l+y GCJI�f G i 5T�P5 - � !I - !r• ,�j �6A1 r�)afrl�r/ilL pST Gp Q j ( \ I j j I I I I I I I 1 , I ' I ( I t y ( � I' I fQ ¢ i,,.� . . r�F- i� F �A IN { I I I I I H M I �. - goXra .cs G.1ZAL I ! I 'o. Iz I M >✓�' I XG T I j ! i I I C 9 'O ' I tl iI III --� L N 2�& III j \ I I I iI I ! ' = M ass r•� G I I ! I I: 11 r+ u > o Ab co I { . -4 I I ( ' � I ; jl ( � f F , I r I i I ` _i I I I I I k, Ll ' I� ! I I I ! j - -----13p•5 M 1 NT I�L44� I-.InJEIn 3 �.I I I I � -�I$I, i i I-t— - . - �. O I O" - -. - - =1 1 - rL ----_ — .___ --- , I . _. -- - -W. -- _1 I 1 w lU - - N �- � © ri -- p 1 �, H T S I E L_ a \/A-7 ! CD N - ----- !_ _ __ - Q . O i O I it r ` pIGAL. -- I'Z.I' DIA' Cc:,Mc, PI1*,r2 cvm L U I 0. �q,'-1� 11 S-� -- ° Iz A � � LAVA ICON P 2.4" x �4•'Ix 12" �,Nc, a [. C . Sc,o,Ll 1 OL I~TG, W/ SI MPs01J-_GF,'�G D �,,,,. 2x -ISO" Tuns 11 �_ s p,L.l. �41 __ ��_ d11 `�sr' BASE -z_ �gl'x 7" M �, 4 G '-'' G/G S n �.. 2�t10 O�-L.09 z- LAN°ING TIZ�Ap I, �. \ , w Q ix ',1 ,y ICo �/aFt-Fx, J5T5 Pat.,JOIST Ili �XG'-1lv --% 5Tu175 II 2Xro -IG % STUpS " � . C ID ' 3-2X12 zX -IG e- G 5-ruos �"" -_.—. 3�rz-WcA�t-5 1 (�LYWDOp 5LJ13-�IGbJZ �- / Iz-II INsULATIC]N . . .r. . . , �(11 1� 5TA1� _ ` ¢A►zPF-LN _. c7v AVS . WOL I�rz SING LAWPI N G LIN-rel.. ��} =dao . P LYW 0017, SNA 1--L �H-r I '- ❑ ❑ REQ? -- -r, Z I,GO DF-:L N�Z�. 1-I�AbI"{z 2X I b DF-L Np" - fz-1 11.1GG, y 4-XIZ i7F-� NQz H loll 2xlz vp-L ? L bIN4 im, I � !=t-�, JOISTS I(o� 4�G FL M,. ,J01 5'r g-),,p IN5ui-ATIQ►-1. W ,J C ' L W 2x12 LAN I G. JsT ,w SlMpsaN A3 N-. o11 . m loll 5 MP 29N 2-2718 H�bE GW IMPsaN loX Co LINT L O1/W Zx FIIxEIsLDGI4ING, so�FI' �5AMM ^5 .Sl m slMl� N A34tJ--ONE / / . l ,{ pts STlxlNG��. 2i< N 1L 'f ::E t -i :IU_26.-2 .1-},41JGE _ Z¢"Xi2D'I .4eCE55 - L7Ih1G OV�#�' Q Q �\ - W- ,(S I(a' I/-� li , �pmw1 NG PL1'1�/aov 51-LATH I N G I to !G3 q j I r, I '►_0 y ,I Iz-I 1 I►J$LI'LAZ7101 :4. ,� 1; _ /z : ••. 2X S pl ssurzE, T1� .T .v . Q . . : a O .. I n r. v>� M4U!~bING1�TYpIGfi.L� �• �� �� . I. `'-` 24,W6,-I( % 5T!UP,e -I ; 4� MUP51 LL:. W 'X 1011 A, F3, (&(G- 0 e- to�� .i (v R T YPICAL. -I IIo.. TH141 PI17 5TAt1� -r1-1=Ab w Iy NDsING 11 -5�$..TH ,GYpSuM r ,, MAX, / . ./. T''�'! / „ I 5 g T�+K, G,W, 51 wpLL aAr P � .I r1NsuLATIoN . •� :. , rL Ii,r 3/t+..THW-,.-5TAI1z I5E2- YPIG -�. / I _ � t� i . _ Lu . 2XIOLANbING JsTs, -� -� ;�' IIS * ►aI r�Al- \/Ct�T;• IzaWFr,@I$�IG � '` , ...11 t s . P1-Ywaor� SU13-Floc --z I - R-1 I INSUL,crTICN ( =0 Q t Z7G ZI(a �� F{1�I�ING 3 ; , .. .� Z ' -_, .- -- - -. 3 -/11 ST NG�1L5 -� _ .. �.X 1 0 17F�L N?.I ,.. 1. 3 dI c 1` I N 51mPsoJ G.3 N- N1= -I ZX$ Ess �AT� " -I"YPIc, L.--z�13 pF��ssulz 12 i3Ar : 6-f tx N : Ig" c- M . . G,�.N'TI LE.V -01MO SM' 4 r. .. I, . 4 .pM� 5Tr�IN 4Erz- ,MW0,SI LL- W 5g 10 .A F3, 1v • TI�1✓-i'1=d-:,-TA1 _.�1'� I N I h I II 1 n \60 'a'11 a /� a. IL E - N ,4I L..1� a 3 II q . M T t N Cz 0 APPROVED BY SPECIAL r,, 3-3 S 5- S z I L L _ - v�:�xl�s . X 4 F IJ_2-ICa/ nf3L, J 15 pNptND..Tiz�P•i7. $k 3,I��F�Arx��/ 1z"1'r Gl1�A. C T „ _ A LA N A X 8 •T U 0 51 L:. w - 0 .G N _ ��/ �` , Imo? ,� Lr X IO A f3, Lrx, Jo11-9-r6 , C� ,p. .. . .l � I zi • ,:m6, . O ar✓ MA $ - -- IX6.U,4.FIM I L . \ / - � �F�I N f�Y. I F i • � DIS Y P NN �0 R . . I . .- - / x IO - a I. to � r J - . - T 1 13 M �-�p M pw . i , . 5 . `1-HIG, G�' SV . . F GT MAGiG WALL-13CaAz up TO — t 61M SDN A 0 - p. -�q ,AFTF�� INST�4L.012 d. ;ra . TH DNE S Q�NG , �- - t5 LINt P 1 T. IxAI►.J "TIL. . +p- n 2X Z- (Q c ` 112 G ': _d 2X10 AN ING J S, 2�[4, LEpGG tial . p E _ t � . . e D 110 '. o • 1 3. >=1A� s->t�t3s Cp I Pj. .w ATE: A I 111 � n .,-u 3�2.>c1"Z $T ING 5 WA"1" IZF�IZ�FING - 1. Io = . . -I 4-Qd �,P . I n , - �- 11 t - _ , :d3 1� 13 D>�, Icc 1.51"PSoN P.34N DNS \ a , 0 � $ T}I1� 13, v n a �"H14; 2500 NG., ;�, E I P v1� H.. I N1= q. - 11 m I W sr> ING - f -Lval S�-^4 . . �P'i' ; m , . u e. : I S •. : as w-':,I o V © � 2711IO.LAMP' J -� 11CITY F; B �. ��A~ t`' OF ATLA�ITIC DEAC� . 3 2X L Dl Q I 'n „ I� T 3. SAt� �.TUf35 r� + q- )] NI.l.-E I z �� 4 8 H LONG, �NALL I:1d )� INFO I J 1 I " p � o` s," �- a*=;0.�,a �- BUILCJING !. S i. 'i - '1 2- � W OGS ."W'• Lid �. Or 1 IGE . "r"YPI AL Fo.r�. I'r-IK. 4 3-1� 4 P . r.: , + �­110 . 0 8 . 3 I lr=NGE►i$ _ GDN , WAI- 1- G = 1 G A�/L�L- A5 . lCp 5-rUP5 -0 Ls ON 1 -2 THV-, OI C ..- e• d ,- I G N e� SES... ASE E L �,. =� - .. 13 M NT p A N i1 tI1 ' . , . .. . . I I -r7F3,- . _ , _ G. L G,. L:: oV Co11 . x 4. ICIGIG P�,sa--� N J -r�HW-. coN wA L- o�-1- S". -rHe-- �N wA 1. Eew- I X e) �. a _ a, u. I�118n D►.rG� ATG+ .W 2- d �.. 2- 6' ; . . . -.- - ���� t�Ar� Go TGi. �rZiN 4 Nc �T'G 4..IZ.�gA#z -cvt•tr'INIJous . . 1 #~ F `IWd .. �I 41 _. ..Gi'r�A�/�LL 13A5 G MI h' . - 1� g GoN FTG, W =w` 2 ,T Iv1L117St L .+�o', °' ;r _. -r i ul J VQ 13AI�rzl c,- W�� GID IA�.13,; ,1 h o. 1. .. . . r /� h a�G 1�:1 A�, j .. .. - I_ ,1 �-� , 1 �. . . .3 -r. I-,c-o , WAL,L, w 1z. 8 Qc:1 TGA - 1�N� L. �. ��.� . H NG s . . Gd 1. I+ x - . o S T- I f� L7 .� L�. s ,L� _ 211=I 1-=o'I T 1 I 1 . / 755 y u'x`-__ s.4 CL a 3 = II-0� fi:, ... . S . . / . . , ... , , . { _- • _ .. . .. . . .. _ .. �Or�01 -2G -fin ��pq $�' f . g . 1, ' rr - I' I - I 1+ r r1 r I ri I • 1 S v i -�� 5-0 9--5/4 4 'o - - I -- o 11 --�/ dw R_ 5- 0' �'S� +' g 4�.= '; NdT�. , 1 3 `u ,� y "__. 1_ 5 11 i �� I i ,, 4r 11 r 9�° r �n 3, 'S5 " , n ,, g- r- d - p , 0 2 T ©w- z-�� 5 �/g 3w5 5 Co!_o� �--p -o z-- S--Z _ �» U:5M 4,A Iz. P�' I_ 02 L I N l�5 OSr 3- �8 .. .. FAG�s 3- � �� o�S ��x s- 8 v - O I N _ _ - _ '5TU C _ ° A I--L .�G TE~�I D I N T�tz l G�I PFJ G 5 - \. w °' w a _ Z 4.' 8 _ y °„ v - X " `I- ^15 N T�ID. ��• � Q'rtel�l0>ZIL R a �,=�ro m n A � (f lEw 11Q G S 0`!� �o L r�I N G o ca o S, �[, C-� G . . . f . -' - _ a a.° e . r1. j d o O o.° 0 I I .. N O , . .� ---I— ___. .____— — • .W 0,4, , 11 .1. U) I. I s I :~ � vg ° y . .. / - .. . -� aA mao O b r o o . . 1 _ -- _Y. - _--w—.._. _--- F: p r w�p -- � p _ IT _. __ N -- _ L____ - _ �' 7 � roo N 11 2G bm _ - '° `1 -' .4>x 1 bF--ILN°Z LW EL , NN 4XIO D L NP Z.LIWTE Lr-, . -- _ a ° u G - T b LI rJTE t`I E a-� � ) r I FL_u E ► I __ x -_-____ - __ _ _. - / � — _ _. 2Xw-I�cG�GSTUDs w ..� P[ fA� . ''. I Ti n 2E.aTED 171 El -- -- - pl >E p.13 : N P1 r \ u ,$ 5 A!�i�-P - � BST_'- . �1i-M1'L-'AG �iIt PLAACr_ r c+� 0 Ho -I��� s-ruD w�� \ Hvt� , 13 L�I�-G. Cm. - _ ____-_...._ __. N rn f(L �: c}. I 48" G/G 1�►Ax __ -�- - pd _.MAK, �"• :0 p, \ o _�_- _ _�__ r I - . N ,, Z S U P to E I? A "� L!E' {� ISA Iz-t`" F ) � . ___.___.___....._ -- - -- -- � O O _I I DINING G?�M \ LI�/ING �0 0 - W���-_; _ : D. ( N., I NG, W . dry 1, W _ o _ _.�_ __ _ .� I, o,lK r t �R 1 :.. U _ G �.. INC, PZC)C�M . i u H O O . _ 11 ' X GIG"G/G 5-r nS w olm, V . 4 ,, , Q11x o' �„ 22' Xao GEIL,A• GESS 2 / 1. A � .:>w:_ i ; ,-. / \ � 5111'Ip'50W U250 f 1�LIC , g /c MA?C. 2 r \ ±I I 14 . S " :. n \ I HANGC v-:5 Z,r3/,I I I- Z ____ ._�_. ___�_. ,____. �._ /2 HIGIN 1NALL W1 4X [�- �F-L IJp I o5 �F�, LIVING 1 n © Ly ' 4 u _ 'zXG W14 t._L GAj" 1 M. 51JF3-FL0O� TD GLuE-Lp.M F3M. Ix . -�, _ ,,� �� �. = lei �!.x-� wa 47�{",�►��LI.1° � �3�P.M J _ ...... �"' i r3 u I L-pl NG L I IJ E. N �__- _ _ - -� _ _ - - -- -- _ .1 - _ - -__ _ _ __--___... :. j. :��---.. . - _. - �,- -_----.-_._ /-�� - . . " _ _9 / - O 3 $ 13�z b z o D. >�►2, ., � ,A W _ .+ 1 1 11 I _a n; . /N I-r� 4u;c�•� �r �.17� I F \ 3; x 13yz b 22ao D,�12 '_�. �. N ( - p.*GHITEG URAL C;ZADF ; - ,i _ - h % .. N f3� D 12pOM # GL..u>�-L.A �oo� (3M, I� PI' _I ,o r GLur=-LAM rzooF am. EA i ` "' - . _ D IpLIq">C f'-8' �7�Tr� Idl � �s t r r � • p o � I �z xQ � - i9 w I - � h� r- n i M.. Q LINTEL- m -1A X U�' -� o _ �" �- ,M Ift / \� j _O N rE5 I U , 7 11 , ] 1, , I 11 O F` C!` t 71 9 0 5-� 2-q/z 3-42 1 2_�� 2-5/ ,1 4x i - _11Y1 8'.ZI 'I �' V/ r. 2xCo--I�"G/G '5TU 6 w� I y . " I'' I . . f �� -�. / 4xIZ DF - N� - RAF ' a t raAry �- 48►zl �M x I , i. In I r�,M� w/ r3 L_. �RIIyPLES \ _� I� qn -rFIIGIG z i 7 I M lOG 17 h �V N o. INer/ N FAILING . ;j' . _ – LA �I N I I 0 � I" I` O e y 13 I� O Z K rCnrr O r w n LANDIIJG `�. FJS W 1 M I - 5T ruc3 G L.O. z}2 NIGH 7 V� 1 C. i C2. G �Y 5 IST TLl( I �F ISL T Q ,r - p. SNaW�f� t METAL PAIL WC4 / -f w S�oW� I �1 �?+DE►2 w LJ29M J Rav s d ` - I°�-7"X 2D'_Q1, N QtlrrElz5 F� L.AIJaI G O ter;:: y I - I� - /P o '�; 2 l 0 DF-L.N° Z I�a"G — IZOD `NJJL .�." + r I 4xGDF.LN-Z w x- _ 1 O d I r. 3 Z HCAv� w N� I _ EI LING JOISTS: =�. Mw� . - 1 V (}z - ;r, 51M1'SCN L1x'SN _ `� 1 3 U `9 '. 'r1 i I n 1' " J ,� ) . ❑. 0 ` HANG�rs -I11 . 5-6� , 1 4 5 /z 4-1 a , l 5 $ THI [orJE Houma 1.1, L. ��pSuM - s .,.J Q w P.L.L LINT Ill I �� 7 t!) G�,r�A�E I oc� 0 � I` = M cn u - av W �evG: h - M ;.�,u - _ W W ZI © L ALLS J - k Z 3 Z r-- r Lx. v-,' , .r, ! 7 _ i.; # 'N _ + GEI Ll [`, IrNj 041 t _0 �3A►T N _ m, W �. r. r. I Q - 4 - `, 4>C 8 IAF-L•NO2 107-e:L ,v x :_A. O _.I _l _ LLQ J -7 I h � Q } s1. Y; �l 0 � , 'd GIaIPI'L_m. uwrDE pNE N d •L,J° L5 I I V 1. 13 i�T N v, F Y Q_ x M ��v, 2 a �► �d . d -L \ \ L-La M �n f; A F3lA _. I G s M X r� � A J �N •Y r _ .. � . _ -, �.. w \ - r H&A>,� �� ,a � �g r` m Ili . 1 — -� i ` - �. ,. i e r �)� I rl it . - DL .. .;f Z w j l9 X o µm�F P r✓ s p >~ \ �. t!,D E t9 0 ,. ,p; 1 I ~ i Q 5 g 12 Z2v IQ. IIJI7USTI�IAL _ c\ .. . . I / �' . _.I t\1� G A L.u :-L.,a. M. CQ N� N K. I, '. . ­, i N n X91 I E M _I LANDING �l'tN L"R� �� P. j. .. ­,� :- I L. t _ x N N I 1 _ — NI WA �O0 , , . � . . �,�. . �, .. . __.N n . (V 3 � .. N m 4 TR . ,b - �r. o -_•r ..L .1 I / 7� C7 N f $ F N 2 - I� / 4 >a \ o � Liz �' a a N. .. ..-_ ...... . _,_CoWLL .:: �.. .te r - i I Il ( u q 11 F . E I . _. . ___-. „ , 5:, , i - -5 - . _ y G3 . I . _ N I �' n ii rL\ 0. 5' 4 I 3 � 4� 3 8 � ��f � , , N M� � 9 , i zz x3o �L:rx,a,c ss : ANT 14 �� 3� �' : V - v % j; h e W . I fi . DCaO{�_ _ Lil \ W �9 III L' . ',., - -IF . z ' O IC Yl x \ �`. I _-_ 13�D R40(`� -1 4 evG :. # x , o v, :I z'17�gc�" X v . - ~I . . 2 h . ...�QA ,�IDEL.IGNT 11,.: N - I � . I - I , cry . J M • �/ W P Ep f - D N ,11 r. ,• •; _ 1� I i i G+-AZ rNGr w � , L h 7 ►�v �.>C I F. �b � N - I �9 X � � � � n 13�D Iz M. •#I• ' � � � L s irEGT- ;� :v - . 5TR tJ La /a.L Nf 1 n , n C+ _ a I f i I ♦ k _ x _Q I2••1(��( I I-I w I u A i.:5 L:IT P r -a , q '0 X 32 0 2 0M 3 N . MSX a pL.IY ZQ _ . (i . Q r �- _ Cf� �►xl a . D ' N i GI�If'17L-E�� _� t� a �j 0 N _ i 1, , . i rn l9 - �' v""" - i t �� - r - .. i ..... F-':;'77;or i,,:- r_....7"..rw Mmy-„... - - - ° 1 � ,: ._._ . .. _ . '•rl ._ . z - - �I _.�y ►. _ n _ . - �` W 4". Hk_. S-raNE VEIJEE� J �:_ �) - W IWDOW; E�.T 1' It FTEIzNA�L-�*. wmoplzm E.`' z =Cl4 1�.1 �; l9 N t I WAL ING D W 5 i M � . 1 -, m .�, r< Y -r Q - -, N ` _� G. 5'1"1= 5 'ai. ; I . f I o �GtuA L. prxvUl t7� -la - IL , N G R R A G C GcaN p ., .,..L.�IJ""�"L'.L. _ , j .. rx1. 4 L-Dv b R I N ' M �, F —_� W . . p LINE _� � 4 r Z�.FL x Q �, L ,. . ) s x aa, _____r. �w . ;. - � . . . ; _ - to I - N I X GAp ,CS F- a . •2 WA L 7""2 1 1 1 1 u-I 11 1 I i .,1 —,-_ FACS u1 1 q C 1 II ► �j 11 I I + 1 I I + M + i , rl r I q �, . APP OVED B N 3-2 3-Z A--7� 2 7�4. 5--4/q 5-414 %/4 I¢�41 ►3 -� Id�� 24 Y SPE �A . . i= � `. . 11 1 I I I I 11 APPRO D NNIN B0 R ? O1 Qr► . Gr 2 -� �-I C7Y I O--g z4 ,.- i Or ATLAN' -4 z ACEI SO PLA ; : � ' - I Gr I JJQ " �/ Ix . - / ti 1. q WILDING OFFICE P. j _ k1 7 . W ( ,r- F LCA� P L_A N F, rr (� qq 3 a V 1��1 c S EGD NCD F LC)b Imo. P L_A N `_ I ? I/,4" I'--C; ��° 12 b � 1 . . - ,cam ___ -�.. ._ . x ,. .5 L� �4" _I'r.Orr - - j � DATE: _ g - Q - `�°; a .. - - 61 1� L'. .. .- .. I 1 , -_ 1­ -_--- -----... ..-.---...... ..... .. 1, w . •.3 t' L Sys p O G gL .0lvr y zro sa 8-0 It 91. dre ro I p --..m- 1 U r q _ _a I� ^1� II� �.L:� I~ouNoATiC].�-1-_WP.LLS AIZIE g THIcK. ovElz. i;� ?iE g D� q q ----- S 1-�# a I(p X 8 c�oNcrzt�Tl: f✓oo-r"iNGSt-C- GEP� S ►�.IoTC.I� - ; ,�° a 171;G INE. . TYPICAL- GX10 bF_L,N° 1 r s+ a -2 ALL oCINDp.TIol�iGLO�!✓Aa'3LE... . ° ° ^ cro "oma. L71YC►C GflbElzrS W SPLICE I--INES AS �H4.Y�/N TYiPM' :Sc- -M1JMD �/E=NTs �� G1114PElZ 5PLIGE L.IW 5 -- ... a° e p, # a 5PAcE5 - U5E Cv MIL. VAT rS^WzlIMrL °-° all , ° m "s ° - " 1� _�_ ,VV �� I`l r}rz'�LJI�JCb G CJ1/�j�)hJ GI W/ 1 Z" M I N� L,.".A p -- MXTE N❑ U I� -3 W ro a m - w a ° _ GCNJCZMTa WALLS -ro MuDSILL . c- om� a 'v °'o Q V I N N) 1-- --I a 0w o °� 0 0 7 —J Z e a j " o7f -/9t (Ir 4:7 , 5 II 1 X y. 1-24 we a'e a Holm r316i3 C � . - c X I O P F-L U I I 8 b1/ X�J nro5cm „ SIMPSo►J uZaJN m �.ro.: o Hied. L 1. N L- 0 ° 2.0 1�TXg G. X [� q-X�a pD -r UNp>�tz r-19 5PLPG 51 psohJ I • ° # N D>✓GIG G,1 F�v�1z (_ N I o I.1 I 5 N ry pl c^L- G X G DP-q WL I h r3>r [?� N � ❑EG1G y�SY'S ova 12 � � �� _____N � �� � n ' STAINL1:�s5 n - ii _ ��LS fiLIJE Z IPIA, G•ONGr �I��S N -�'1T ��. r. .. - � ST��L. G�♦n •p r� �41I X �4." �C I Z" GD►.� r ' h // I I c4 4 x 12 �� I p�PA1�TE 1'Z !G I 2 x�-rop p LATE. 0`I ��-rc, - S Z -� i 2 x 1 0 SOLI 13LIGC,, @� I Z' O ON I - S JOt 5T s ACES - 1 p V..N -7 plcgL ' �rz� 8 �� f3©�'+IzpS W rV: w I rc 5 WAY r � I I G w �` I=ACIN �X3-#Iq- IzE15A{�I TIE rr _��- � 2 FLUS 5 I OI N G 0 X �d 0 L IJGCI � I 5 A S E EN I • ....... 8"TRIG;LONG, WALL Q� �[,i g) rl S�GTIONS -• . ,"• . � , ,::; `p Oti/E2 ICa"?<g" �cnN ` N / I - G, I 1 1 u rzI1JC Zr FT, SGI�i �N7-�' ., r `n q.x 12 -L N° FL�1z --Tr7 ICA L LASHING , Z L - �_ I G►Iz-vE S W 3r 'r _� CdIJ►JTEtZ �LASF-1 -J Iit N4,kLY �-1--1- I _ 5p.DbLE -J, - r' , Ox p �tl2. ; �. W'• aJ -'�� "• ` ' N FTG,, 5PLIC -E Lit- 0 , �. 2j4 �- -rIE.S— 1 I J N� 0- Z 30 NG x l$ L a� I 2ZXIo o " M �xS t7 N-z-I� G� J p I FL D� J ISYS ( �L- rZ JDIS S I I 1 � ,n RAFT 5 �6 NIM \nIL , N Z GD N G 11='rG I - I I y N , IS _ _ P A (V � � i 51 MP50N A3q.IJ• � LL � ti �_ 27G 6 i�AS�IA . I I �- 1 _ CPN>= FE FTEIZ r� r 1 t - FTG 5, q- F- N- _ I 13Loc1�1►JG Y HMa❑E s w/ u4 0 STuv 'Cl� 5TH P HANGERS 1 3 r m�� �• / h 81 Zn 3-4� I I 8' S�411 5 7/q-. 3-¢ z z- r, 2� I i /�" 3' 7�" �4�r I X,4 � :• -IG"% Tuns ov �- tl 1 I' r- NG. WA L.., w/_1411 r� 6 10 ❑F-L 2 I M, x'1-1 I 5 Q 4� TMIG GONG, r, I I A L» ,y (jI 9 til co � G• r G r.1 I l LF-VE I� yV S I M p I 5 - u _ ►NT121 t� I�b% I Lr�c�w o . � x4 -1� �/� SrLIv _u , I I F4-u� 5F TION �2. THIG, �q,/d :. T �zX4 1 nc/G :s UL7s L u 1 5T17>..I1JT-.rr_``f"*PA: ,. Lu Lu i �-a M PAG F LL_ a \ T II � . ..r I G4NGIzETM L..O41Z s ;a8 -- Grj _�`1 -Z ki `�'IzEWC4 3 _ YE �}/z.THW- iICC I IZ-11 1Q5LJLA-rl ]N - .`PLYW000..:WAL''•L,, O r I SLOp� UP "Z �rzony�NT ,Q.Nc� 1--INL� I ww� f _ G�l s w� I� X 8 co c, �E� E O U II �n- uRNAGE :.SN E�4TH II:J G� w V I -�-_ 17 '�6\ I EX-IXI c4a G Lu S, V 0. f� � h1AI L. W a GvnnMf�N' C+AL.U," I tDu X 7� I N hJAILS Cc," z/�.C�,} i < IL a --r nZ 0I Miw .IATA "'sTLJOS C � Axa �-L ��, - Ful, R # � EL.13o I ' �." b !=p GIQ !z T' L?1Z • snip .4�-- 4zsrr3 G5 IES p r w 1 �" Al2 "X33 "� 12." G nJ ,Fr4, 1 n X I�tri N�ELF,-L ►JQZ ; ,. a 1C ASO rJ S l- -N R © I--I�11� 55 ' srua wALL_ I I N tea© I G �`r rPIGAL o { � II 11 `'rt 5PLI F-= LI �. hIOIJ-e N >zcc-D L z AZc2 X/rz WCr LSLANL7ING - W to W ( cnN �.L.G ; ' 6X14 DF'-L St~ EG`r n � Pp�PEm 5TIz w C-Tu CzA1L F Qom I I n /f GI�t»IZS W/ 2�4 MAX, _ FLS 2. 10 ►GAMING tr f -� - f'2 N r NaLINT!✓ . u1z91%J HANJaM;Z V) z4 x ACCESS ' W _N - FAGIIJC, II I 11 I , 1: Z . iU _ I , Cax Co'IcoNG, pl o�/C , lY _, I. 3'--�" 1 Z I TnN� 20 15 aj 3l2 _ ;� rl I 2 Tt > NGH L-►N N I=Ar iu X I S x IZ Gc�NG, FT H T I pLkG, H � `5 M '�LAS►-1 I h�. ' � 13 S IL n - # IZ13Afz. T'IE5 LI2pl -�h•cO G•rWALL bV�K 1'p2"X' �ALL. 3�'I LON 12" XIf311 0 ��l hJCr �� n. 27 813. C+ C - `- wa.L. L _ TH lJ LMAN i 12 Xrc GoNGr Go ETC• I LEGCS� X jL - MREF`AC3IC IIZ PLAcF N N � M h \ 1 2I I O C7 AO IL I -N c= AL_ -2 I'O soLD.. I X 4 T T F � G; G1. P,a2_ � 4tr THIO. I 13LKc, L 1 �'TR'"1—' - 7 9° TH{G, GOrIG, WALL Iil D 5LA r3 �1 ,1©1 ST SPAGHS a�NG CSAME AS _I �` �N�. �rGB I ON oVEI�, 18 x I -�1.8 �- tZ�I (N'suLATi U 2XIOJo15T� ,vim sGf., APPR ED BY SPACIAL + #. G TRIC, GDWCr ALL^ (N. ' F I PZ� -P LAG E � a TA I L5 a bn Z2" S'-3" Irl SI��to „ ,I , I q tl ADV PLANNING B D ►4 8 '1 -7 1-121-3" ��' d/- 5 Z 8 SCfL..l uj zO'-- ig D" I3'-Io�2 IOI--I��. -- tl� �yT>✓ ev,I�1~ �I 1� I�J L� is Cd.C?� 1.� pAl`�1 �1� f`CaII�EI�h7�� - CITuj ru Y o ATLANTIC[C�CII DATE: o /`"'` � � I r.l � I� � PLAN uj BUILDING OFFIG� G t_ I/`tl�lr_orl s ;u G 1981 /g5• C tv n -r- i -f C7.i 1�E LJ►�1�E=I >-=Lc� t2— I A{tJAC�I E / A vtA y FJGY ,.. � / r^^-' - _ z + ' x �C�IL~ GGD1�)tG l-TI 4w�1 5 . � p•� -� - Y � � O A x ` _ E C O Q S A S n 1 FLASHING 5 ° m r 2 u> A HIND o 25HAI« rzOd� W 1��- Gi��G tr 13L4GG,CFr�� Z X2� IL r �r-�}�c j cSh k 13 L a 's >b o a b c-7 ! _ _ � 7 u�/G .0--7y (F tz z X�) •T�«� ° o j o Tr t�t..T T. i Q 2 lC10 �P`SGIA SIMpsaN A34 NE C a 5; d l e.5-� slMpsol:l A34 � ���x �A �xlo n�m �x o a a m'o o _ ,, IX4 �{�i�G �C�C7� G7{-FT�•�`� y[ P!✓R ► +FTE - �ASG►A „� WT ° ° °w V• (� ( n N r� oe` e -Z. uU.N 4 1�� �7 s I M p500 A S 4- I`-J 3 4 c s Z o x. 24 /cr -moo {N ATI 1.1 I�Z� - -INsL1LATlo I J2 o 5 - 2 X G UEi�G�i�OAIzID \/p 1r�[�(� LA'S at-11-`f f n I u a IN k' T s ° N ° N° c o I I 'Z x S o,�T�tz _ ,L`. �Url1.1G�-IGtt6/G 4X12 r -LN!�- o I L.I N T E l^ ro ° c �%A1-2C)Fl-N-z �F S �'-- -� I � IzaoF 13M, 16"G/� tzaFT�1�5 -0 Y ° P I,. OO❑ W,6.L-L 5 HI '� "= o °ioi+ cam - c _1 - - o SIDING Nbl 0 a ° ° 3. • °m w° o �_._ ZXCa-1Co G G 5TUC:)5 - 0 IrJ -� T \ :2r wAL_L_ SHr4, I ` p[ �!NlSH 1h/ALL sNTG _jIL r3UILIJING L-IN�S 2X8 DF- N° � 1 1 cv I I ( ❑ H Tidy I L. R AFT>✓Iz5 l9 z IZ-I I INsULAT'ION =N � , , D IN, s�.tw�E sem, I/z'"-r-o" �� N �_ 1N5ULATION a. o I I ` lL�. �� INT I N 15 H Z I 2X6 -1G % `f'Lir%5 2 X q-- ila"�/� O {31z f]G r T - � STLJ C'S W IU W I LU 2 gul�nlNG L►ti> ( a D ETA I L _ u -1 AT 13 A5 M I�NT—� • � � � SG. Ing I'-'O" I O O -� 1,.1. G u-r-'rE1z I Q d I s�, i "= .�.. ..._, 5't 41 5T=A14 HTL F'ACM s' )V I �►-YwoO❑ r�ooF s Nr4 ' o m w 3.. x zit t�owN PoLIT'S �"rYpl�aL� 31 X I3�z1 b Zoo o• �IIz �. 1 ,. cH I T 1-G U rzA.l— G i�A r�i ti Z p �9 I I SHAKE 1zc�� �- Ly J 13aAM W \ I V) 'Z 7{Ce# UM14Z13OAI-C7 �X(a •/EI�G��OO+I�D pL`(ydOOb r�40J= �N'rG+. V1 I D o I " I " I =4 SIOtNG 51171NG r�o-rTCaM b�� Z _Z _ _! ` 113 P41 "� I I PLYWDOI7 WALL.- 5H714, 2X� vElzG t p� - n •1 0 r4raoG, 0 a.��t� r3oTH s► 05 c�� C3 Q ; rMi n' Q t ' lL I — (-Z 7c 4 ST u p s w l-1 E;zm 5 T lJ Ps p LA'1'`� I 5I- {cE goo K 4 I A PP1-I r�.r3t-�� sTut�S-I�'� G J' o C-rYPI6�,L_) rp Iy I tt L. I I I/4 5/z' I%4' z x& apt z>4 4 H E5 V_S �As�14CF=rz.2 x S� �- N IN N it APPL.I GA13L�. rA 4X I �- Naz• -_I 4X1 -( 6 T}zI M ry \ putzi_w TuvS z N 12._g 31^gttCD �7 I - �� f � � W � � sG~, I%'=1�"'c�'' � Dr3�. ENb ' rL_,• v W I t9 �c x3G 5c1�EEN�D ( f I \ I E STUDS p rte.. �duv�l�. vEw-r A W - v rte@. �1 I O I J Q 14-4-SG2•l N- _� U ¢ a L � u �r�r�G, N �n - D E T,�. i L_ Hmum" w � a Q I - r; w _ °l -- -----� _� sem, 1t.�1t_0tt 5 ¢ � Ifl _ f31ZDG . v � ZX 4-i�" �/G ` N �- 2x4 lal�/ PuRUIN 5TUP-5 N� I I ' p _N%lv ( ' ) c�or'� �}�-ria. _ C pu{�LIQ sTIJDS I w L W I � 2x8 l�.p.FT>=tom m m N I J __ _ _ >~P,oAr�ra rz-I I I N 5 u LAT I o N n \ 7 2x4-IG 42, PueLIN s-rUDS x4 NAILMIz. _v N -C 0 t�G -5-ruo5 O Z 0 _ 1 _ - -� __ _._.__� �9 r , I S G, PL`(WOOD WAIL 51-1TG, 2>Cq -I�c� PI�IGAC L.E ¢ Ib{N Cz�� w AP ) cn �0 I IL 13r�I7G, I N v =�, - N O p o1 I 1►JT�¢I�R- ZX -IG ele- �-rub5 C2.s4 i 13�-KGSl N15 H WH APPL-I GAI3L-C, ui iu I x Iu J W N N I CoI�N�� r3oAt ry - I �, t�--�—� �� ��' 41 �- CFS• �x �) � - z , S D u "z X 4- I��tT G ---z 1�1- - m 'y T -1 (3LKG i N (�lJfzLiN 5 Lips 13IZDG- + �._.._ L 191 �'� ^� I X C1 Q I S.M. �LA5HING+ � � Zxz = �-il INsUl.,4T►aISI cy SI-1A{Z•� r2.dO� 2 X Cv GorLNl�;2 13aAfZv 1 I� 5I C71NG d�>�I:�. M 5�z PLYwoa❑ wo.L L. I N 151--{r 1 M ZXq.-I(at'G/� STUDS I II It I r` 4x I2PFL ►J° � ��— s��.L i! /4' =t'-n" = — -- AN — -� I � I zx& Dr~-L Ns-2 tzA��tz GCS �2N > l� I OA ':D C f_=7A I L.� I I it it kI � 11 tt` I tQ,t • I I I n .-m I .I 'SGA Lr� Z W 1/z uj t4 IPPR VED BY SPEC)A�L r W V_1 ADlll eIANNIN AR W. 4 p\ �T" CITY ATLANNTIC�BE CH w O c D I I L� I BUILDING oFFiCE �I � i1i /.fes AUG 1. w 1981 N!" y W R_ DATE: AUG 4 1981 ` z A 1 t t 4 °•b � � j'o ° "�' - - °•«� m E °'� ' I ► � I I I ,I ,�jI.c�.Xq. �os-r T� Glume-L.aM _ - I-9�� �.-►% __ .4.•-0 � � -- --___ �' 1� 2- foal= 13Mr 3_ 402.,00 HT5 o ;;a oLIG ��o scENT oan�o � T � ° N orz 141 9 N ° = - " �uR4Z NG O N►NG c-cSM�L1�5 w/ I 1 \ M a3 F 4 -.. '` �cuTRMI, zt o t o s g.o 1307,;� r N FI� Ho N — m c o $ 0iZ o-� � o a N o , " 5 �" I9j" = � it II 11 n 11 , I H' I 11 I fl e •�.-: ;. I II II X41, III -all 2'_in \ Till z_51�' 2f- ► 5--g z �i,'� z- 2 -5 2-3�8 4 '2!-7 i I}6 IN o n c V o no cC, v$ 51 N N I SPLASH XG W^L-L GAp - �- F3Iz�A►� tib ��F o 0 H ANo AI ILvls ASH `� m N N � __ -• \` __......---_- --- ram T I'A .tet70 n O 5TA1 .10 z I W o a I< I TG H E N �A a I N E T D STA I L_S d o �:�. _ 3/�II_II prl� • U w o - 0 L W W 5NvWEZ HISA1D � a ..0 � �ap �o'1x 48'I • MI Z L7 W _ I�� Cz W � z ` �;• - LAM INA-rE I7 PL.P�s71 G O 0vC lx W. p, G YPsur� r�aotz -ro boo(z c\ I•-IAI-L� I I II 3 '1 3 - 241 �r7/ - I�� I7 10 �. � III_ n r+ �. LAS/. � , W G, I . �. _ r I _ I � Jw,QsHErz bizY�iz. r n o t�5 — Tui N v in O V N to r•� LZ N \ f IJ W �ZUE3t3F (3As� `i"o� SpAGI~Q CZ LJf31'3�L r3A5 Q „ 0 f o �� o 0 a p a A\T H G A 5 I N �T � . L- �• lJ N D 2.�' D �T'� I L_� � `U � 5 G,�L_E 3811 If— arl .... Q .... > C m m N o-r� ; �!E(zIF`r ALL. GA131P-II5` _ 0IMEIJSIOIJ s b C 6,F'PLIAINGE DOUGH OPi=NINGs oN THS JOS. m m L W -5HovvMrZ HEAD r S LA 10 TEI7 PL-A'5TIG MIIZI2O1- W � V1 SU 1n/A L oAl�•d -ro HAIL t2 w S Z3u (n �I-7�'I _r n n 11 I 1 I 'I 21-�/rl 31- I I II I" -2-3 N z-y I7/z IS/z ce, N �AcK.SpLAsH CIA . ch . ; ' V cy It I D Aw as N I-ug N TUr3 APPROVED BY SP ECiAI �- ADV) L�NNING 72,�pAcE �10 J . F3 �,T �--�{ G. I N �.� D `�1~A 11^S Q CD W -- s Ga.L. 3/811 ^ II�O11 DATE�AI�G 4 1981 L > - z o c W z � W - APPRbV � p CITY f1F' ATLANTIC BEACH N .. BUILDING OFFICE AUG 12 1981 � ..... l V66 D i 04.1 0 a z s � I r 4. Ir'aYcr a: ,u a a'° � S I n.I P s o rJ ,A3 r.)-- ca Nom. _ -- _ � - _ .._. � � TYPI-CAL._W LL_ 5 �F> ATI NG, C XCC z E x 2 X 4 F3 4 oG r� ��, s l M s a rJ P.3 r.1 o N rl ._ AT 1z=.A t2 1 c�N'r" WA L L.5 q a o Z 7� I O FA S G I Q. P 4 Z T�I I G k 3 7/I G S TD, INTI P"A`P L`T`wppp-..'W A`L.L 'S H MA-T'H I N G e 3 i o a 2. - / j'�1� RAtwT�r�� W ..�XTE21or� G'LUC . NAI L. W IOGV �aMN+aN GALv, °°° 4 _ aiOO 7 -"))/� cL� 1 � 1a+l NAI L. c- C !r���Tt rz. GIG AT ' ^QML_ �DGf= 16 -Z G/G AT I QT�2M1.�DIATG-r 'a"s t*a w r nom'. z #� I F3�AIzl►�G 5 .tiP>�vvl.o�y Ire F F3U1•LPt�1.G�.._ AP�-1 c��/�.L WALL r DQL, TOP P ATES .4 I2 PF-L.W -Z LINTML- }Zr .D,.,IN5ULA-rION 1 1p -I°> IN5t1L.ATIcDIJ I �-_ a o � `I Qu r, )C �� 2>C $ {DF-L ►�r° Z-IG Oe, r2AFT1-1z5 SIMPsoN A+3q N-aNT= 1 11 .- s , . Z ► 24-I(p x�G �4IlzLIN STUDS i - I. a - ,� � f� �'i=1� 1�A�T7�2• \ ^I ( '� r I ,I I ,I .- -- •..4n� •o� °. n ° m r maoKor� Zf1�ao ,-3oINj -ATION a vw „ z Eif gmo`o / 17� ��A C-G� �C>�� �i l-i�Cr :•= - � [�,)C I 'i per..*'2-ZCD �7AI L � c��' �� tea i W I r I OF 010c;SI II N ►o G�c- N � c r1I ry I I I1 �x ,I HDTVrz -) 0II1.154! ATI N sIMpsoN A,34,Irl-- orJm rzI'FT LS- -IG c I I Mu ILIDt�J II I, I 13rzr3C . 0, 1' �/ I -A IG c u IW; 2�cG - No 2-Iry a G ,a O w - _ � II I I -_ I I .,..�tI P � � � � FTE.�z.S w O W. u (I I �' P lD }z-3oINSULATIoI•l _ �h� IZ fi I I / I ,I I _ [ 1 1i O ITG}-1 `, I 1 I I " I I! I II, ZX PI-A >�� I ONTI uOu _ I R--`�nf SLI ATION V P (��� 3 I /Z �6�� o,�1W- L T !I I g DG• - 13O 6 ~^ ' G�tap�v�.I I T1F— i 1 _� 51MP5otil. A ¢ N-DNm T--�� Its .. 1Z GLILING :Jo15T + 1AFT�Iz- � I - I I ��T— "zXG vF-LI.I4 Z L gNpz-IG c/G �n 131 DG, I I I I I it ( _ N III 4 ' I2 Z p Lwg LI T L. cEIL-1 JolsTs a � I I I � 2 b � J W �I I II I I 4)4 1 >+-LN z L1NT II II► ;( �I 11 I 11 jI r-AScIA cr-;z -Z � 8) w O - — y I I II (I I {I III III �.0R�4 I(I 1 - II / I �, TrxlNl cFr� a� � p � jj� Ng 1 N AN�5Pt- T tNAM �hTA.^ 0 MAILI �,cq-Iv ��GS7u NG ,� 1rT SAL-UST z 0 c, -F a � z M - -,� I ( I I ( I I 1 �x 4-I G" G/� �/E ra'r; 1WA L L... r• � L�� "w� 30� tzod-�tr�G � -21-61'' I r I ,D t~�LT I I I I I I I I II I ��cCa ALL FrzAMING I"/51f�1►JG ov�tZ r3oTH `h _ IIQ �L, DF-LD II I II I 1 n n I P S 14D�5 a. z t o v "c R-11 W5UI-ATIO , L 1N' T)rL. flF-LN Z`I(a c. J I �LODE J O 15TS / "71-11"-' , � ASGIA �•Z I SIM S 3 -DN 5 8 71-11" , �1 Iro c- G �-XT-DFpA N �P XS 1 I I I I I I I) P oN ¢N o LY�n/ovv /uB Loo w 0- m f✓IG {D1✓c1t. JOIST- I7 F L N-2 _1 Iz LA,I, 1 N TFz G I p ++ • I ( ( �'IP I T'Er�NP.�L27C :- 4-x 4 D I`-_L N'.Z L.I L I I I I I I III I I i ! fa r � WAL Ih?G C7�G:►.G 5`�ST�M a O I �M I I I I 1 xIdIli IN°Z-+' GG L 15TS r r3fzDG• 13L{GG, r3L M cw IM Fri• I IZ I I I I II I� d / I; ❑EGIc 1✓Lon� v> o`I rJ c .� rl I I I I I I I I I I, _ O .Z X 7 G-I� c 5T11D5 w Hatt, ( I I I I I I j; II I n h WM/A I I I I I I I 2 7CI -r(o 5 15— DET. 5pFF1 FI rJl SI-I-SAME ISI-�Cr4$ I t3L1G, I I I I I tzoN sT,�.l A 5 51 tvING i ( I - n LU O l I4AILING. 1 4712 vF-L °z l-INT ��C ►��� I I 5l►vl► L,At� To tvl~GI� U ❑ 2><<o WisLL. GA - I I °J GE4 AM NGH q--O MAILING DI✓TAIL- O r II �1 �11 - r•�„ P I_I I I II I' I II l I 1 I sa��IT SAME A5 0rj SHT ❑ U a r I t9 I ( I I I I I I ► 2x4-1� Tuvs 4 >c 14 vF- I_. sMLM(=T- o t I . WL Q II I I Yr�l <aL I I I I ( I I II _� SI❑IN G IzU GTURAL� PO1�G�-I Q '� ,�..., 2 ,2 dQ 5T5 II I I I I I I grvt, w � MA.x, SPI-17"' W A x4. . 4 Po 2 5r.u bs 1Z T 3 C. s o. i t'A LYw' o❑ I I - X 4 I 4J r3- 11 ) I \ 5TD, NTD A LYWDdrO W I-.-•L� Q -� 11 I I �o rMON NAI �" G �,, II ; - S'-tTG w E 4X IOC GL LJM- rJA1L W 101A CommoIj� ZX S vi=-L.Na Z -Zq G/- 1 ( A L E [C,�y IC7 �T I TEIZ EDI E. I I { X 10 APRON RAISE Iv1EIJ I AIL- I " c a A AIJ / (� "SL.�ING' DEGIG Jo1575 w 3- )xl IS I' D �' . �A I N C.1 M'G i31✓ • 511vIPsco►J 11251:1 }-�ANaEE96 -I l INSLJL I h) I� �G 'p`T IN M D{ATS 57 I,PS m o Y 13�KG . o L :_� _, izETurrN NO51NG > m G.X 10 DF-L- N�I I �, THy-"Z4 d STD,I MT�~ � '_ 2 7�I O rD F-L. L1?2- G"�.c F Lao►z. J o t s Ts " DC-GIE». GIr217�.� b�PA }�LYOlOb. WALL STUDS \� I 1+ J F�AsE-sHo� X74 10 bF- N° -1(a S, M. �LAsi-11 NG Co -C .SHTG,. W CxT1EI�-10� cal✓t>r3►NA`rldN �I-aal� J IS r D I roxB, vF-L- N�I LItJTEL. 3- Z>Cld .10r3- LAM, y- G.LL'1�. N,41 L w I OaL s S 31MV0N P.��a -OM OBJ GA. V NAILSTH1� FILLED a�/EIz .JOI oJ�r' MAX, 5�l-rr a Q dos GAT "P,�N>✓I.- sT- w/ HcAr»tx t3rzvG+ F3L 4LGi, -IBJ4; :o P a�ra- LAS Z N +�.A �' .•D , -� Q Q IN"TI�MEDIAT� IN LPTIoN N -2x8 PrzEssutrl 7{8 "1' M41v51L.L o' T cn W STLIC75 S 2x3-I(a'��/� F4-I1�IZING _I 2ICO�"�1/0G0 FFL ;XMD M ¢sII:LW� 43 -� fxNGG� IZ el- e, ..L MAXI ul 2��-16�I�a 5TUD5 r _ �Z'Ti-11�, 101Lg,oCVG •a o; Z +1 G'r suM W^L-Lr3o^go CNE INSULp,'r10N , MONDL.ITHIG. pcLIrz- 4"GDNG, ZX rd-16 �G TUDS G(: ► WA )SjG, LL, o CoX.GPDS"r" nTHIL•CONC, WALI.. SLAM, : WALL. STEpS M ?No .WALL 3 rzmr3At2- vmrzT, ;zaI QF.m IN 51 M Psoh1 GR 6 oL Z}C S.`pr�E s5u lat= -r•'�!~ATi o Zz ��E5SU 1za NUD51 L L- r Q Qp�W 4 N. " 'I - _ M L1 D 51 I,,L. W�5 5/�n�! 10 A g,� r2. BOLT W// I " x[ 101' A,9, G I O"cr/G 421-rHv- G 2 S�Cl#G DrJ G, ^a+ t rx�NG�+ , 3 tz>�r3A�- I-1012, rz mI N F _; M�'��. w/�_5g xy 4 �3 �PAcING� „E WAL;I- DETAIL DN SHIT 9 of II, Mpg LoOr 5LAr3 ) APPR YED BY SPECIA ►z-7i5 P;Lacn-n wsuLAT'lolJ N o° r t ` 3 Iz r3 rz 5`r'Ur3S-Ib G�� +^/� ADVI Y PUNNING �RD 4 71 . a : : �� ,4r -f'-' �d., . �: , : ` : , .as ,.� „ .b . 4 ;4od� M1N�LAP `�+.. ...Q.` .•L a '"a- r .a p.0 e. o �. ,a•.•. ♦ opo •o 4.Q - .CMlhl, G►�AVE.L 13A55r; M►L v rr .rAl�l�lml� /• r`� mid+t, a P. �, D• ti ? �.. #3,R�13 -WALL. I�tE;I►J�,� G° Tt-IK, coN�,wAL.L ov�� 8TH , ONC. WAIL. ovE� 5 ;-5 o e e- e_ .AI7 G, ! "X ” GDNG. TG. w Z_ (1' , C. S 7�Co LEG+S� 14 X 8 DN �T'G W Z-W4. FTGr I E ?• F # UMJ- rz-MgAtz -`GoPJ-ri NUdu� FTG, g-mI NI=, �I�A 1x 5 1Z t3 rz - I-'T•G, t2e✓wf=' i C° - �/S DATE: 1 ICc 7S 8 qa li' D►A,coNc, 1?�1 "rl gl -r- ix HV- coNG wAL-L. W/ " " s G NG• FTG x IZ GONG, 'FTG, ZL�•rztt�Aiz - 4 a W fl Z CO►JTINrJOIJ s �'t''G, Ia�IN�• N GT I a N �,.`r",H � LJ �� ..J r i •! J �,✓ CIY OF ATLANTIC BEACII vi � S GA L-F=- _ J �/all.- 11 �n � 0 C BUILDING OF-FICE 1981 fo } LU L� 1 G LU ` z = O J O x o $•� a� _ _ � bb r a __..-. c ,•u'°_� may: m - (1 I �11 ` Z4-3 s ° AL r , dY m w o r ° a >c° 2X5 DF-L NpZ-I Ca G�G {Z o � 111 -_._-- ° Q a E 1, (- _ "\a \ - o c.°a r R1. ' �� 1 �C47 y J 2rC81�lOG ° � p a' � ° N'"rG. 5 I M p ►J ..,�3¢1.1- 4�� _, y c:5-.� w°a. 7 Z-I& ps m Oe c co1° N Izna azz x34JQN o •-o y Av , ° ° N pt~� �AFT�Iz o 1iJT' :;rzl09- �1�IsH Z-Ira c 9 ZIP ° o 3' SHTG' X 10 DF-L-N°--� WS 03 a •� .e S ro y° c FpSGI,(� 2)C rt0'1/ ool�-oWTS 1 N4 LS F __ _. II •~° C u ? D . a s ��}'r � z x G gx vc, �- 1`l ¢ rIIG,aLJ tzooF-st�T b�,�-T E vo e o pt ,asx �� .-� zx4-Irp Gly _N xs2r cf. ►�,- �0•,1 �urzLlN srulvs n IZ. . ` 51MPsoi�tJi FAT3�41�.N-oN° q: - �Ut2LIQ -57U05 -I - � I� xlzva+-�.Npz SIN L rFIFNISI 51Df � jc; / �� 2744GEIL�JS"rS I ,I I ,1 V�� 5`rA1t� oN►-'I' 3-lion Na.1�S N z n X 13/Z 4L2ZOD ❑,�Iiz =G ING1I b� `r>!.� rurLAL. Gi-uEF--LAM Fm5S; w/ 0 G?4� ❑F-0 I.-15T-5 6AN 1 z� -N - U' ��� �' M xG I IzoG, N �,- WSULATIoN ��-tea" I NsULATIoN = w W U V sc., I�Z = 1-CJI 8 r 1 4A4PFF-L- N-) 1"�s-i- -2X10 DI✓--L 1Js- IG ��O - 51►�IPsoN A3q-IJ- oi�?I� c� o - � jz-�I N•5l1 LAT•IOrJ fn Gtr I L_, Jo l 5T.5 1•'�1� �p+>r'T'i^-iZ .--. � 2x<o W^LL GA(� 1 ��- > 0 M , Z II� SuvS 1 1 I ` _tea,• t~oale-ours Jy s solJ A64t4 - oN1 ZX 4 "'e-le- LU F- 51 - "V '1 �+x4-1IS �/c u25 1n I ' �11)4 11 S 1 MA14H-r ex .. 2 X Cv FASGI?. 4., 0.,. " 0 m I ,I I �}•XIZ 0�-L N° i t >oAG s'M.Cw'1'T 4x1 bF-L. ZX.4-16, y S lJoS o ��� I n ZX4-I /e. STuvS (3�M. I�Z Z-2lZ N- ZXIO PF-1--N-2-IG �- 11 I i� FIIZ STAIR T2 vs 'z"GoNTINLIDL►S 11 LI?JrF-L .. �LOolz JOISTS IO 11 �IC2- SrAI� MI5 � / S IM(f Tr,,zxZ ctzl -'/M..►-r i 13�vG, �►-IGG - ' 1-YPI GSL_- ISS i3LiVG, , NSAnaXQ I l.Ywoov sHT�, ( ,1 -1;1 Ap>=rz OV�� WALL— m o r 2X¢-I(o�GSTLIPS n � 11 �, t` c� �' 4x Iz niF-L-N- N - � M. SHTG, r3tEAM w� /4" s H IM PLYWD!>C7 SUt�-Fuoo� 6� I I ( y n 00 4,A 4 DF L-N° Z LINTEL Lit'iD=1 G>~ILING w/2>c4--Iro"%- � �-19INs ►-ATIOr�I I � J FIxAMI G 2 11 3-Z7c1Z 5Tf1NGETLSIGIE PI.ATI�. r3R•C7G� �L-KC, , 13tz�G' RiIILC,,�- 4 - 'Z7L1 Dj✓-LN`-' tCn"G/� FLDO(Z Jo1575ell 0 . \ I I - - ° r I N X G Ufa p , . Fr -I I I N U LA a tJ 0 "� 2x4.-1G"G/� Tu vs 2 X4-'1 "�/a s-rUPS zxq- >�Nt� sTut?s . . � LU a w o ��T,✓wv . vowrl,, v II = 0 q.X 10 off-L N o z Jol 5`r I T � IU "� 5j r71N.G 47410 F3LIGG, 1 13DUt� L , 41 r—" z�`1' u I 1 41,T�IIG, sTr�tJlr H�P.��.iZ sd NJ ISLE.... ' • m II F � I (� v�N�E� l ( NPI 5, A. � _ A - -- 2. >4 8 G1=L-N��—2 4 ogle- z x►o s o l ra I�>_I«. „ Tc� o •t-I o r.1 ' d Q a L, b�cIG Jo1575 W 51MpsoN JpIsT Act�S - n n I/► HIG, FII,- 5TAI T��ApS w 2-1 ) iNsIJLATI 1�1 IX4T G S[JP 1�10�. I r' f „� U z5 N H.4NGE1�5 O MA7� P `� VC�1 FI 15H ovE �Nv 5TL1D5 'T"G7 .. . . W ' w _ 4g 2x4-IG NAILErdS 10 3/�1 wcq >=1{� 57"p,l r215�#�S / N L'i'f cara 5ug- ,,�...., C k��G.IG.t NG 4 2 X 4 p�E ��u rz>=..,� `r-REA-rm t� \ � � F � �A FT'�t�5 � 5�. y MuoSlL-L. W 5 x I c] A, m, gd1 NAILS : A � 34n" e-/� "AX' .,1 I 1 A 12 SPACiE-= � o -max g :oGt�1 �X I sTWDS rZ-I��LoolZ INSULATIOtN w v. �,�. 2X4--IG e/e-STuoS / w 2 1 O❑F-I-N-'Z-Ira KLt ,JOI sTs 4-- / tom1'.x.;14.t1 rM °C?MI. 5-'Sd� NAILS m x 10 OF-L N? I � G?Cp 7 I-N°11.1 TEL S P�►Or S1MPS01�1 AC oNE oN � S I G/G F!-1Z, J015-r'S 7=A, •w I ' THK, PIL 2 v_ � 2jclo D L. Ns a•-•I a. vEiz. 51MPsof�1 Acro,-' m D `s I MtPsnnJ AcG _... I. It SIMpSp G coL.G�p STiZING,E>ZS n zx4 (3L G,, W u..� �os-r Ap zXG-ICa"G/G 5 u175 2x3--)0 G/� w 4- � i1X1, '1 i•.t,g, r� �rZpG� 13L1�.G r�i1ZDG � �7� 10 C� Ila. G 1=I�p;MINC� m m UCzl2►►JG -" x, p,`r" MUvstl .L W 5aF'FIT F-Wl:5 -- C5r4Mi~ A5 510Wr, 4 7� I�. <7F-L LOOFA GI�t7E�s `�p` 5 11 x I©'� A�13• U Gf_ 'lu` G>4 14 17FFL 15ML•MG`•r" GIz,ADtC�VL� I _ WDOD 5 H-r"GI 7- o � �i�Ax, � � ._ w Z�/q„�X sp�IT I�vEI� N . � P Y o 61xDF;--a QLNie1 pOS7 1 a p -i-op ©F 0 z \ a -t 4xCv ras7 i 4 G r-o5-r5 N w s►MPSo►J G8 55#1zcv0�I1JG Ntai �ST GAP N Cz-I I iNSUL-ATIo - r ' 'ay aG:s -moo ry MIL VAPOprz t3 Z1�l� GzcDuWD • 4 "T m p• .Q.,��c • Gcavi ING °.P. .,L W WiL /� 51MPSo►.1 Gr36Cv CSL II n u tirx a p'o a.. - r^\ L v�"-rHK., coNc, WA�L, oti/ tz. ° CD �7 i E2 f'b', � 1 G L ON G . T EL.- 1 2 T IG, C.-,W.r� i1 ,1 ,I ►1 1� '~ z M F3• / 3 3 X .3 3 =r4 , (� 74 GONG, �'DOTIIJ G SG. 3 "- ► O'I 8 oow�L X05->'- Nc �S U�Iz coNc AI-L �_, �c I-z. �oNG, r„ _ w/ 4 tzar3,=xrz s - -3 �4/e E,W, /4 in r> 2 7-5 r-Loar '�- GlzAvt.�1- F3AsM Y7 _ -o N ,y A .._..... _. G -^ 1]�• a ,1 j i btu° -o•- b-.r• _o•p•� a .c:a•. .ca't's: w' _ .¢. .xi.'Q - i.'o---_ � v r -p_-a-:�..- .o---.• .y , D _ _ p tr. .v:e 42a [�"X co G IE Ca' 4 z GaNG, plElz G"x CoNc, ra1ElZ , � r4�}1E. CONI, WALL�NO 1 /ALL tz'Z i;) APPR� ED BY SPECIAL , �4 1 Z 11 d ,II , 11 , '°• ova z4�x I,... oVE Fr Xao x1z ova �. xz4�xlZ ovtc� g ! coNc, w� ADl�ANNING .B AR eo ©NC. 3O 16 7( 12'' PIA, coNc, Pi M ,1 �N�, FT"G• � G 'Z��° FTG `IzEt3AtZ5 pvCt�, x-411 x z4:�Iz' 9 THI , c,oNc, WALL oVMIz. (� GOtJC, .tw`T-G , ICd�X 8" Co1JG, �-rG, w/"Z- 4' PTCI 1�t�I3A 1�S - a LU m p S � G771 C) N N . -7 H �u ,o,`_f_' L DATE: AUG � s SG Lam. 3 'I = 11-. 0.'t APPR10VCD z p' �8 CITY OF ATLANTIC BEACH Q lii '_ DU1L.DINGi OFFICE LU ch AlJ G 12 1981 u D s _ x z (l z A g Gr a c a m — alma 0 v 72 cCL H C + a p cq g j5- a *c tl o e w_ 0 1a N o 0 3�-c O 0. u• GAP W// NAIL-SG"� !O" 4/� moo . � �,� n - 5TAGC�f��C7 -2 r, G,4.P w, 80V NAILS @� IDG/G � ° c $no A `_'- L-ItJTELS [�-7 10 ��-LN°Z LIIJTEL- G� o G RS 0. 7. - b WO Y0. e 1 60 N r m `2 4 Ta L-AEO- C w 13 y I- O t3m - i 3 �v o. ZX4-Z4'a/G �as-►-s SIbING 0 =� N to 4x[}. -LNSZ LIrJ-r>✓LS r>eA4­la`�� X D1=-L N°Z l-INTE 00 Tu 4 m n 2x4 13L0c►cING ZX gLoclGIr.IG 0% s 0 W ,� IMP5bIQ 4 LU O UJI U 13LIGG , 4Xrv �-LN=2, 13 K 2 x4 r3oTrpM PLarE = 2x4 1-30=0MPI-AT!~ w p 1 � ��c►GI tJ G z x b>=�K IN G U ��-_ZYA ! L_ 5IMPS0N HPZ vv .:5" ML3. 51Mp5oN Hb2 w/ I r` Q •--I...- wf I WASI-If=1P -A 'z-5 � x 1 �I M. W �r � II a �S 5/y / _ I n I n ,r H M r3, w/ I AS E1� P,34 I WASNi✓I� .t�,A, 2-- SG�/ �.1AI L5 - (�Z 7� Z X 7/,c} 2XF3 FF- N z-z4 �/� N �__ _ r �. I - � �/` 24' .,13, �Io14T'S w I �i C P�c.K- Jc�I5T5 z- 3 x tJ �T IAGEO __ 2X8 PF'-LIJ—Z NE'T RL44 LII C 1 a�4 . $IMpsoIJ A351� \ StMPsaN A35N plLKG, Z X I C� H�Ai» MAX , 5 PLI r (3OLT! w�Z'z WASHV-95 (f� a 1� C►Il2a �z Ppb "T a ------------ SIM1'som HH4 P D GIS, IZ I LI G1 DETA1 Ls C Z rh 1� �WGS 'r-3 4x 2 o LN° �xS r�>±-LN I L..I►JT�L � 5�,�.L>� 3 rr = l , p,l n Y o S'I THIG, GONG, AL.L_ � GXS DF-L N°I LI QTE.I� FL GI v�F� W/ I nCNET) FI LE1z. OVE � � w1 I Il(QF_r) SILL rz OV>r� o, -- 4x _,T,03'1`I1H , coNc, W�.LL. .._l N M ` . �A P=T17--=JZ. M. O ST w 2X _I 55 I . wAsI-►EIS. �4p . - � el, 51MPSo� x,34 N -QI�� z ul 1 r� � �X LocKINCi Ick $ THI� CoNG, P,L.L_ TH �-I 2A�`I"�(Z IG. I LL�I�- 2 X6- pF'-L Na 2 N _ O , -APL Z 3 "coNG. WAG L rZAF -'rl✓r� L L � ,'r .7� IO" A,>ry, W/ I WA5H1✓rz_ SA , SPACI~[7 /SLIT,�S sH�w►J - /g , j Q a z w -Zx 4 -ro LAT>~5 � w �0 27G S P;r-L tJa-Z Q p V` /-\ l_L_. f= Iz A M I N G D T /41 L_ -� 11 # o m 5 GALE -310 rl= I IQ,) 2}C 4 ^1(P �C. PURE-I IJ .^ -1 ���TI=1� ZX 4 MLc=,G'.I<ING 571_1 C25 N !i I ��� TH K-, m L. W �w > m LU —1 m a�:: 0 `� I Lw `�xCv-Iw GlG STUDS SG, O 0 N Z �--I I I N SULATIaN PL,`(W4oP WALL �HT+C, Q Z $k3 �mRA2 -YErzT wALL_ '/ I JT�LOrz r=INI�1-I (n u.l5✓Z "Z X 4 F3CrTTOM PL TE -_=_y Ld S SIDING �.�C co►�N>=.r2. r30Atz� ,, � ��11�,1��p��,f��'4`�'�('Ar2T, b . h' i 2' `THIG. 24/0 STo, INT-bFt'A TT-e"f' -b 67'UP PL-YWOOC7 SUD-P►-O LYWOOID WALL 5HT"G, W/ EJCT�Iz102 d coI2N F3oAlz❑ 1z-II IN5ULA Icl.l -_ 51t~nPsatJ n �"� "7 to L.UE=_ hJAI lr ii w/ IOOV G MMor.l QALY. .' / �fz, { ?G �o GGp� 2' x 0 LN° 2-2 414 N A L 5 t=L_ �t7 E v C _ P N I�L 2�2 �/G AT PAiJ G S 3 'z�c I cb F:L.(1, o15T GA i1Gl� Jo 15PL w� PROVED BY SPACIAL N IZ % AT I "r�(ZM blArt� STLI�S , /q, MA�t, spl-1T ►ted Nvi- -r ADI(1 PLANNING B4 INS 11 LAT"IoN •o o / 2-2X&72;)p PLATC,S Z-I N IL5 .. p i n SIZE, IZEI�LIGTICaN "� ro''Ar., w --- - - q___r_4 dEKpG-L Q. iI NT�t210 1 WASNE� ErA G �/G I t --I(A1=V��{N '#3 rz.E 13A x-- 1-}o r1. WA L L_ m ` �� „ �� M, r• DATE: 8 TH I� GoN c, \'V^L Z �� 7 NN ( _ 2Z7<10 DF-L. ►J°Z O�cIL Jc�15T5 LU LL o a ' m\ C4 1��G2,'d -St=C r3ASEM�IJT PLAN, s 8�1 THK, GDNG. wo, LL- ,~ o o n 1 z D T,a I L� a_ I I x�„ -5 WAY r31zAG L N G �� I l - U A P�P R O V E D z LU w a ' -e 2- X ZY X g�� STC E L. Sr�A P W E LDED `ro CA CITY Q1 ATLANTIC E3EAC'I w O N 5 G, I/���{1,,,On -2X& j��lGSSLI�� T1i "T"!Eb .�,: r X �otzN�{x I'�oAtt� P 5 G, �Z =I r-o" BUILDING Q�FIG!~ _ STUP w AU G 1 (2 1981 W B LU a /'8:55 W � 7 z ' do u O i a o i o ; � o P C It E A y 9 " ' C� ' 7 + c 0 D E c c Ir a M c c µrya 3 u N�ti aero u �� r IX , 2 , "o s n ai $ _ca O-0 n I G O N mc Y Y L 7'o m 0_Y ( 1�.a b D ° �( - T -_ ....... •___•• ___.__ _. '_.--__.._�.. ._........�_� _...__tet..._._.—.-�_ �. �.��_���`�_._... --•_-� ..._. 6 F F Q w CL ___�_ _ ° o a s -0 o ��� 13,d.5 M>=N T~ W 121 N G PLAN — n �_� ,. _. _ _ _.._ _. - �; .2 , e 5� F3A-S�.M�NT 1''Lo.►J �'. �,.. »� w ��- - . "" .,, m...__ _ - __ n a�a N o ' LACA . z co Y c c S i o ------------- ,a w,P ; I CL -10 DIN1N C� v� LJ P P I✓(z PA 1 fl I I .. % Z LJ r- PAQT" �� f s W O � W `i of DINING, LIVING I2ooM :: i w I i tD o Imo_ ... . e v G � M w � W O ,1 i '•:Tdt Fry .,,,[1 // •� _• Y _ _ •- LU ce C71.216 CL 10 L I 1 / ,J / 1 M � s - �� _ I LI - -- —.J LU \ LU u � � G p.tz�G �. � O pEE�"Ec� � LU Lr�M ; ; _�_. FEW L-�; U t > _j W �p I I I I�,v. I I 1 1 J �� \ h - I f i G. N \_ pi LU I r.� > i ( i ul --► j - - - m fV I s j V jLj �, {2�GE 55�� �-r APLPROV'D BY SPECIALS ADVIS , YPLA NING BOA GAQAGE uj / DATE: A I_ IG _,4 19 Ix c � __.. N LU F O LU APPROVED w O CITY OF ATLANTIC BEACH aurLDrnic OFFICE uj co � � AU G 12 1981 ( W s b y \ � m z 01 14 'NJ mom NOMINEE IN' IWWA MINNIE nommosselimmm all 11111011ME lommillsoloo MINNIE M131,91 mossimislisif, comillossillooms IN milli comimalloollonsion in MINNIE mossainglin nommilloom MEN MONISM all sommilloolicilloom I � ����:::�11111�9�i1i i •■■ onsilimm��i mom s omain 1111111 HIGIFINS will mom mosmommilloolls MEMNON an nommilloommommillIliiet �' NniiNN �: -� We wish to take this opportunity to thank you for including our C. Builder shall be responsiblle for support of all temporary B. Moisture content of hollow concrete units per ASTM C90 WOOD B. Tap plates shall be doubled on all stud walls. D. In crawl spaces provide 6 mil polyethylene sheets or company in your proposed building venture. When you placed embankments and excavations. at time of laying shall not exceed 30% of total absorption. 1. Materials: C. Cripples under headers shall be continuous to sole plate. "Moistop" over entire ground area and up the exterior A. Sawn lumber. D. Block all stud walls as required for sheathing, foundation walls to the mudsills. Wall insulation (if your order, . I presume that you noticed that these plans are 2. Backfill: 2. Mortar: 1) Sawn lumber calculations are based on Douglas Fir- E. Blocking 2" wide of equal.depth of the members shall shown on Drawings) to be applied over the polyethylene copyrighted. f you did not, we take this opportunity to again A. Backfill shall be placed in 6-inch maximum lifts and A. Mortar shall conform to UBC Type "S", ASTM C476 & Larch, except as shown otherwise on Drawings, graded be provided between all joists and rafters at their vapor barrier. Provide 12" minimum laps between two call it to your attention, and explain what it means to you. compacted to a minimum (density of 95% (under slabs- 91, in accordance with Standard Grading Rules of WWPA supports, unless members are nailed to a rim joist. sections of vapor barrier, and tape tight. 1. We are selling you the right to build only one structure on-grade) and 90% (elsewhere) of maximum density at B. Mortar shall be retempered as required to keep it plastic, or Rule No. 16 of WCLB, as follows: from these Ions. optimum moisture contenit as determined by AASHO shall be used within 1 hour of initial mixing, and shall F. Beams, girders, and joists supporting bearing walls or Items 4-5-6 optional, choose one: p g' a. Light Framing-No. 2 and better other concentrated loads shall not be notched. Joists, 2. We are selling this right to you alone and no one else Standard T99. not be allowed to stand for longer than 1/2 hour without b. Studs-No. 2 and better (Light Framing) ' 4. Blown insulation:thickness may vary with manufacturer. except the contractor you might engage who is likewise B. Backfill shall consist of non-expansive, free-draining, remixing. Minimum 1800 psi. ( g g) except as above, may be patched no deeper than 1/4 the limited to the construction of your specific building. predominantly granular material, free of debris and c. Joists and Planks-No. 1 and better Fiberglas Rockwool Cellulose depth, at top edge only, provided such notch is located „ 3. Grout: d. Beams and Stringers-Dense No. 1 and better within 1/8 to 1/4 of span from face of support. R-38 17.5 12.75 9.5 organic material. p pport. Sawcuts R-30 13.75" 10.25" 7.5" 3. If these plans are copied, or reproduced by any method e. Pasts and Timbers-Dense No. 1 and better whether mechanical or physical, by anyone except 3. Footings: A. Grout shall be proportioned in conformance with ASTM for notches shall not overrun depth of notch. Holes in ourselves, even for the originally intended structure, we will C476, except as otherwise specified. Maximum size 2) All 2" lumber shall be seasoned to 19% maximum R-24 11.00" 8.25" 6.0" p p joists, beams, and girders shall not be larger in diameter no longer be responsible for the accuracy of the plans and A. Footings are sized for a miinimum total load bearing aggregate shall be 3/8". moisture content. than 1/10 the depth of member and shall be located R 19 8.75" 6.50" 4.8" pressure of 2000 sf, except as shown otherwise on B. Grout shall have an average 28-da ultimate compressive 3) All wood in contact with concrete, masonry, or soil 5. Batt insulation: Fiberglas or rockwool batts may be use in will take appropriate legal action against the copier under P p P 9 Y P within center half of the span. All holes shall be centered g Y Drawings. strength of 2500 psi. shall be pressure treated per UBC Standard 25-12. within depth of member, Holes and notches in studs combinations to obtain higher "R" ratings. Thicknesses copyright and plagerism laws. B. Footings shall be placed at a depth to conform to local C. Grout shall be mixed with sufficient water to be properly B. Glued-laminated members shall be Douglas Fir-Larch or shall be located within 1/3 of height from either top or shown are for rockwool. 4. If any building is constructed from these plans other than codes. placed in cells without segregation. equal, conforming with AITC 203-70 and CS-253-63 bottom but no closer than 8" from plates. Holes and R-22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61/2" thick the one for which the plans were originallypurchased, we q C. Final 3" of excavation shall be removed by hand tool D. Mortar shall not be used for, or in, the grout. fabricated with wet-use adhesive. notches in studs shall not exceed 1" in diameter or R-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 " thick claim the right to recover a design fee in the amount of the operations in order to assure undisturbed bearing E. No lime shall be allowed in grout. 1) Grade combination "22F" unless otherwise specified depth. Studs in exterior walls shall not be notched. R-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 original cost of the plans plus legal fees if any are incurred. on Drawings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/z" thick surfaces. F. Grout shall be mixed in a mechanical mixer for at least g R-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21/a" thick HOME BUILDING PLAN SERVICE, INC. does not guarantee the D. Footings shall be founded on firm undisturbed, native, 5 minutes after all water to be used has been added. C. All plywood shall be identified by grade mark of an G. Joists, rafters, and decking shall not be cut and headed availability of any manufactured product suggested or specified g or displaced to provide for openings in roofs or floors, R-5 . 11/z" thick availability these lana or specifications.turgidBuilder is advised o verify the free draining soils. Conditions found to be otherwise Ready mixed grout shall conform to all applicable approved inspection agency and shall be Standard C-D, ion , i g i d y ' ' ' Pshall be reported to Owner. specifications of ASTM C94. No water shall be added to Flat Interior with ext. glue unless otherwise specified except as detailed on Drawings. 6. Insulation, rigid type availability of all manufactured products before proceeding with E. Bottom surface of footings shall not slope more than on Drawings. H. Install all horizontal members with crown up. A. Styrofoam ready mix grout after its discharge from mixer. Grout Urethane (Polystyrene) construction, especially those items affecting rough openings 1.0 vertical to 10.0 horizonital, except as shown otherwise shall be placed within 1 hour of the initial mixing. D. Light timber decking shall be constructed with 2" tongue I. All members in bearing shall be accurately cut or other dimensions on the plana. 1. Drawings. and groove plank commercial decking grade marked by an and aligned so that full bearing is provided without use 1" thick R- 8.33 R- 5 4. Specified 28-dal compressive strength as determined by approved inspection agency. Decking shall be laid in of shims. Bearing posts shall have full blocking or 11/2" thick R-12.5 R- 7.5 The purchaser is further advised that these plans were designed F. No excavation shall be made lower and closer to any prism tests shall be 1350 psi (f'm -- 1350 psi). „ to conform to the most recent Uniform Building Code at the footing than 1.0 vertical to) 3.0 horizontal, except as - accordance with Section 2518 (e.3.) UBC (joints in such support under. 2 thick R-16.66 R-10.0 time they were drawn. Constant changes in national codes, shown on Drawings. 5. Proper units shall be used to provide for all windows, doors, planking may be randomly spaced, provided the system is J. All rafters shall be notched for full bearing at all supports. 3" thick R-25.0 R-15.0 together with environmental qualifications and local options bond beams, lintels, pilasters, etc., with a minimum of applied to not less than three continuous spans, planks are B. Fire Hazards: g q p G. All ground over which footings and slabs-on-grade are to K. All joists shall have a minimum of 2" bearing at supports. especially in plumbing and wiring codes, makes absolute be placed shall be free of expansive or compressible cutting. center matched, each plank bears on at least one support When plastic foams are used in an interior applications conformity with all building restrictions impossible. Therefore, debris and organic material. 6. All masonry units shall be clean and sound when layed up. and joints are separated by at least 24 inches in adjacent pieces.) Lapping joists shall have 6" laps centered over interior P Y PP the use of these laps is subject to local code requirements supports. afire barrier must be applied over the unprotected foam p q H. Footings and slabs-on-grade concrete shall not be Hollow concrete units shall be dry when layed up. Stone 2. Connections: L. Ledgers and stud wall foundation sill plates shall be surface. Coverings used for protection should be chosen and interpretations. placed on muddy or frozern ground. Sub-grade for slabs- and brick units shall be saturated surface dry when layed A. Nailing. Minimum nailing requirements for standard g P for their fire protection of the foam, i.e., gypsum wall- Again, we thank you for your order which we accept under on-grade where vapor barrier is not required shall be up. connections unless specifically shown or noted otherwise. bolted to concrete with anchor bolts of size and minimum board. these conditions, and we remain available to assist you in any damp at time of concrete placement. 7. Lay masonry in running bond except as designated Automatic nailing or stapling devices shall not be used spacing as shown on Drawings. At least two bolts way we can. otherwise on Drawings. Provide masonry bonds at all without prior approval of method and fastener by Owner. shall be provided for each piece with one bolt within 7. Framing Members: CONCRETE 12" of each end. It may become necessary to increase depth of framing corners and intersections. No. or Size of Nail members to accommodate thicker insulation materials than - 1. Concrete construction shall cconform to Specifications for o/c of Box or M.All wall sheathing shall be applied as follows: Center STRUCTURAL SPECIFICATIONS Structural Concrete for Buildim s" ACI 301), "Recommended 8. Grout all cells containing reinforcement, bolts, or indicated vertical joints over studs and center horizontal joints that shown on Drawings. g � ( ) as routed on Drawings. Wood, paper, or cardboard shall Item Nails Common I 1 -GENERAL Practice for Concrete Formwrork (ACI 347), Recommended g g Joist over 2" blocking or plate. Nail top of panels to double GYPSUM DRYWALL: 1. It is suggested that the Owner avail themselves of AIA Practice for Measuring, Miximg, Transporting, and Placing not be used as grout dams. Toe nail to plates, sill or girder 3 8d tap plate, and nail bottom of panels to anchored sill Provide Documents such as AIA Document A107 "Standard Form of Concrete (ACI 304)." Cells not filled with grout shall be filled with vermiculite To parallel alternate joists 3 16d plate. Apply sum board so that end joints of adjacent gypsum wallboard of type and thickness indicated on Agreement Between Owner and Contractor" a short form poured insulation material. ALL cells shall receive fill. P PP y gyp 1 Drawings. Gypsum board work and materials shall meet all g � A. Concrete shall have minirrnum 2$-day field cured p At laps over bearing, face nail 3 16d courses da not occur over the same stud. requirements of ANSI No.A 97-1, for the "Application and Agreement for Small Construction Contracts (where basis compressive strength of 2!500 psi (f'c = 2500 psi), 9. Masonry shall be layed up and grouted in lifts not exceeding Studs Plywood Sheathing: Install with face grain at right angles Finishing of Wallboard." Joint compound system mixed, of payment is a Stipulated Sum). unless otherwise specifie(d. 4'-0". Vertical grout pours shall be stopped 1-1/2" below End nail to plates 2 16d to supports, continuous over two (2) or more spans. applied, and finished in compliance with manufacturer's printed For other contracts the AIA issues standard forms of B. Use air-entraining admixtuare in all concrete, providing the top of the top most unit. Each bond beam shall be Or tae nail 2 ea. side 4 8d Allow minimum space 1/16-inch between end joints and directions; to be invisible after finished, including all metal Owner-Contractor Agreements and "Standard General not less than 4% nor more than 8% entrained air for grouted with lift below. Top Plates 1/8-inch at edge joints for expansion and contraction corner beads & trim. Conditions of the Contract for Construction" for use in concrete exposed to freezing and thawing, and from 2% 10. All beams and lintels shall be grouted such that horizontalof panels. Gypsum wallboard on stud walls: cooler nails at 7" o/c all connection therewith. to 4% for other concrete. Spike together 16" o/c 16d grout travel is limited to two feet. Laps & intersections face nail 2 16d N. Underlayment: studs, plates, and blockings-use 5d nails with 1/2" wallboard 2. CODES: The Uniform Building Code, latest edition, of the C. Admixtures containing chlloride salts shall not be used. P D. Materials for Concrete: 1. Portland Cement- 11. All grout shall be thoroughly consolidated, and 1) Lay underlayment on #6 Rosin sized sheathing paper, and 6d nails with 5l$" unless otherwise shown on Drawings. International Conference of Building Officials, with possible Blocking modifications by local code administration, shall govern ASTM C 150,Type as required. 2. Aggregates- reconsolidated, using a mechanical masonry vibrator. To plate 2 16d 2) Particleboard floor underlayment shall conform to CERAMIC TILE: Type 1-B-1 of UBC Standard No. 25-25. Underlayment where not otherwise qualified in the Specification. ASTM C 33. 3. Water-Potable, clean, free of oils, acids, 12. Masonry shall not be layed up or grouted when ambient or toe nail 4 8d shall be not less than 1/4-inch in thickness and shall All materials, installation, and workmanship for ceramic tile 3. Site Work: includes all demolition site clearing, excavation alkali, and organic matter. 4. Air Entraining Admixture- temperature is below 40 degrees F. or above 90 degrees F. shall comply with ANSI Specifications: A 108.4 and A 108.5 and To joists each side 2 16d be identified by grade mark of an approved inspection radio drainage,a e, and related items necessary to ASTM C 260. 5. Water-Reducing Admixture-ASTM C 494, Masonry shall be protected from freezing temperature for at or toe nail 4 8d agency. Underlayment shall be installed in accordance "Handbook for Ceramic Tile Installation" Published by Tile filling, grading g Y Type A. least 14 days after laying. When ambient temperatures Council of America and are hereby made part of this complete the work indicated on Drawings. E. Membrane-Forming Curin(g Compound: ASTM C 309, exceed 90 degrees F., units that have previously been ed laY Bridging with code and as recommended by manufacturer. " to 112": 6d common or 1 " ring shank nails- Specification. All the shall comply with ANSI Specifications for 4. In the event of conflict between pertinent codes and Type I; Hunt Process Co. X225-TU, or Madden up shall be given a very fine, light fog spray of water every Toe nail to joists, each end 2 8d 114 6 o cr edges & /2each way in field. Ceramic Tile A 137.1. Junction between dissimilar surfaces to regulations and referenced standards of these "Permashield 71". four hours until 48 hours have elapsed since laying up. Studs 5/8" to 3/4": 8d common or 1-112" ring shank nails- be grouted with G.E. Silicone Rubber Sealant. Specifications, the more stringent provisions shall govern. F. Form Materials: MILD STEEL REINFORCEMENT FOR CONCRETE Corner, angle, or multiple 24" o/c 16d 6"o/c cr edges &8"o/c each way in field. RESILIENT FLOORING: 5. Structural Specifications and Drawings for this work have 1) Exposed Concrete Surffaces: Panel-type to provide AND MASONRY 2" x laminated beams or lintels O. Building Felt: Provide sheet vinyl flooring in all areas indicated by Owner. been prepared in accordance with generally accepted continuous, straight, smooth finish. Use largest 1. Mild steel reinforcement for concrete and masonry together 16" o/c 16d Sheet vinyl shall be .090 gauge, 72 inches wide by continuous p p g y P Spike toe Cover surfaces behind sidings, shingles,and where engineering practice to meet minimum requirements of practical sizes to minimize form joints. g g 9 g p q construction shall be manufactured, detailed, fabricated, Dbl. joists or headers indicated on Drawings with asphalt-saturated, non- lengths, Armstrong Brigatine, Vinyl Corlon in colors as selected 2 Unexposed Concrete Surfaces: Suitable material, and laced in accordance with Spike together, along ea. edge 16' o/c 16d Y Y the latest edition of the Uniform Building Code. ) p g g perforated, felt without wrinkles or buckles. La b Owner. Sheet vinyl installation shall be the Permiflor-Plus dressed on at least 2 edges and one side for tight fit. P P Installation System. Provide reducer strips where required. Cut 6. Specifications and Drawings indicate finished structure. "Building Code Requirements for Reinforced Plywood sheathing horizontal joints 3" 6" at vertical joints, and carry into p q Builder shall be responsible for construction methods, 2. Concrete shall be of "Ready-Mixed Concrete" and shall Concrete" (ACI 318) andAt edges of each sheet 6"olc 318" 6d openings, up walls 12 and down sides 6 minimum. to and around all permanent fixtures, leaving 1/16 inch = procedures, and conditions (including safety), except as conform to ASTM C94. Mix design alternate No, 2. "Manual of Standard Practice for Detailing Locate end laps at least 18" from internal and external maximum, caulk with G.E. Silicone Sealant. specifically indicated otherwise in the contract documents. A. At time of placement, concrete shall have a slump of Reinforced Concrete Structures" (ACI 315) 1/2 8/8 5/8 = 10d p GLAZING: At interior of panels 10"alc 3/8" = 6d corners. 7. Construction loads shall not overload structure nor shall 4" maximum (per ASTM C143). and shall be deformed steel bars conforming to ASTM A615 Tempered glass shall comply with Federal Standards 16 CFR Grade 40. � 1/2" = 8d, 5/8" = 10d THERMAL AND MOISTURE PROTECTION: they be in excess of design loadings indicated on Drawings. B. All concrete shall be thoroughly consolidated during 1201 II B. Sheathing shall be nailed as follows, except where 1. Apply Standard Dry Wall Products, Inc. "Thoroseal 8. Builder shall verifyall materials, dimensions, and placement using a mechanical vibrator. A. Ties, stirrups, and hoops shall conform to ASTM A615, Foundation Coating", foundation waterproofing, on all MOISTURE PROTECTION: shown otherwise: conditions shown on Structural Drawings or noted in 3. Concrete when placed shall have a temperature between Grade 40. ) Roof plywood: "1 I wood: 8d common at 6o/c at all supported backfill faces of walls below earth rade where interior face B. Reinforcement shall not be bent in the field unless all of g 1. Apply in strict accordance with manufacturer's printed Structural Specifications. Any variances within 50 degrees F. and 70 degrees F. Temperature of concrete Structural Drawings and Specifications, or with conditions during mixing or transportation shall never be lower than the following provisions are met: edges and at 12" o/c at interior supports. of wall is toward an occupied space. Provide "Thoroglaze" instructions. 2) Floor plywood: 8d common at 6" o/c at all supported dampproofing coating on all exposed surfaces of concrete 2. Caulk all joints around openings to provide a watertight encountered at job site, shall be reported to Owner in 40 degrees F. nor higher than 90 degrees F. 1)The bars are of size #6 and smaller. edges and at 10" o/c at interior supports. walls above earth grade and flatwork not covered by finish and airtight seal. Clean joints thoroughly. Areas writing before commencement of any work effected by A. Duringcold weather (ambient temperature below 40 2) ASTM A615 Grade 40 bars are provided. ) plywood g g: adjacent to joints shall be'masked if necessary to P � P 3 Wall I wood sheathin direct to framing: 10d common floor materials, all in strict conformance with manufacturer's such variance. degrees F.) Builder shall maintain concrete at a 2. Welded wire fabric shall conform to ASTM A185, in as long at 6" o/c allanel edges and at 12" o/c at all interior printed instructions. P 9 obtain a neat sealer line, free of stains on adjacent 9. Builder shall rigidly adhere to all laws, codes, and minimum temperature of 50 degrees F. for 3 days and lengths as practicable. studs. 2. Provide under all concrete slabs and flatwork, "Moistop", surfaces. Joints greater than 3/8 inch in depth shall be ordinances which apply to this work. He shall notify and above 32 degrees F. for 14 days following its placement. 3. Splices: C. Anchor all studs at door openings, ends, and corners of by Sisalkraft. All laps 12-inches minimum and taped tight. filled with back-up material. receive clarification from Owner in writing of any variations Follow ACI 306 recommendations for cold weather walls which are sheathed with plywood and/ar sum Turn u at vertical surfaces 3 inch minimum. Patch all between contract documents and governing regulations. concreting. A. Reinforcement in concrete and masonry shall have lap P Y gypsum P 3. All locations indicated on Drawings and wherever air, 10. All manufactured materials components, fasteners, B. During hot weather (ambient temperature above 80 lengths as follows, unless otherwise specified on board to bottom plate with 2 Simpson A-35 framing damaged vapor barrier immediately before covering. All water, or dust may infiltrate between construction P anchors. concrete slabs and flatwork shall have minimum 4" gravel pad. ' assemblies, etc., shall be handled and installed in degrees F.) Builder shall follow recommendations for hot Drawings. members and as directed by Builder shall be caulked. accordance with manufacturer's instructions and provisions D. All manufactured connection hardware shall be as INSULATION Set exterior edges of all exterior thresholds in caulking ons weather concreting as described in ACI 305 as required to Bar Size Length in Concrete Length in Masonry of applicable ICBO Research Recommendations. Where minimize temperature and shrinkage cracking of #3 1 '-6" 2'-0" designated on Drawings and installed and full nailed in 1. Minimum insulation to be as follows: to provide weather tight seal. specific manufactured products are called for, generic concrete. #4 2'-0" 2'-6" conformance to manufacturer's instructions and Roof and ceiling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R-30 CAULKING AND SEALANTS: "'-6 3'-3" applicable ICBO approvals. Exterior walls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R-11 equals which meet applicable standards and specifications 4. Concrete shall be conveyed and deposited in accordance #5 2Caulk and/or seal all exposed exterior and interior joints may be used. with recommendations of ACI 614. #6 3'-4" 3'-9" E. All steel connection assemblies detailed on Drawings Floors wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R-19 (wood) above and below grade and all those interior and exterior 11. No variance by a Building Official shall be binding on 5. Membrane curing compound shall be provided on all 1) Welded wire fabric shall be lapped one grid width shall be fabricated from ASTM A36 steel in conformance Floors (concrete). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R- 6 joints and appendages concealed by other building Designers. horizontal slab surfaces. Curing compound shall conform to plus 2". with applicable requirements of AISC "Specification for Exterior foundation walls (basement). . . . . . . . . . . . . . . . R-11 materials, flashings, etc., with caulking and/or sealant ASTM C309 and shall be applied in accordance with 2) Reinforcement shall be bent cold. the Design, Fabrication, and Erection of Structural Steel 2. Cold Walls: material at exposed areas in color as near as possible to 12. Builder shall investigate site during clearing and earthwork 3 Reinforcement shall not be welded. for Buildings". Welding shall conform to AWS D1.1. match abutting natural or painted finishes. operations for filled excavations or buried structures such manufacturer's printed instruction. ) Portion of building between living space and an unheated 9 as cess pools, cisterns, foundations, etc. If any such items 6. Except where detailed on Structural Drawings, reinforcement 4. Placing: F. Install lag screws in drilled lead holes with a diameter garage, storage room, and portion of wall above ceiling MATERIALS: are found, Owner shall be notified immediately. shall not be displaced or cut to provide clearance for A. Reinforcement shall be accurately placed and adequately equal to /a of the shank diameter(lag screws shall not of an adjacent section of a split-level dwelling to be Caulking compounds indicated on Drawings and penetrations, inserts, or embedments. supported by concrete, metal, or other approved chairs, be hammered in). Wax or soap lag screws. Provide insulated same as roof, walls, or floor of dwelling. corresponding to the following list shall be by Standard 13. Backfill shall not be placed against basement retaining P washers under heads bearing on wood. Holes shall be n, fabrication, installation and removal of concrete spacers, or ties, and secured against displacement 3. Vapor Barriers: Either "A" ` B", or "C". "D" is mandatary. pry Wall Products, Inc., or approved and complying with walls until: 7. Design, during concrete or rout placement. Tack welding properly aligned. A. All walls and ceilings to be fail-backed one side the applicable Federal Specifications. Neoprene Sealing A. Concrete or masonry grout has reached its specified 28 formwork is solely the responsibility of Builder. g g p g g not allowed. G. Bolt holes shall be drilled 1/16" larger than bolt insulation. Tapes and Strips as manufactured by DuPont, Elastomer day strength, 8. Anchor bolts cast in concrete shall conform to ASTM A307. B. Except where shown otherwise on Structural Drawings, diameter. Provide washers under all bolt heads and B. Foil-backed gypsum board on the inside surface of Chemicals Department. B. And, structural floor framing (including plywood subf!oor) 9. Concrete Placement: Comply with ACI 304, Placing reinforcement in concrete shall have concrete cover nuts bearing on wood. Holes shall be properly aligned. exterior walls without foil-backed insulation. required to stabilize walls is complete and fully nailed Concrete. as follows: In no case shall misalignment be allowed which prevents C. Polyethylene applied across the inside face of studs C) 1980 A ROVE BY CIAL and anchored. bearin or alignment of members. Oversized holes without foil backed insulation. A V S RY N N BOA MASONRY 1) Concrete deposited against earth . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 proper 9 9 . « „ FOUNDATIONS 2) Formed concrete against earth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2" shall shall not ttb tightened do Bolts shall be A307 bolts. Nuts C_{' EIt EE.LRICE Ir 1. MasonryUnits: 1. General: 3) Exterior faces of walls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 g g. < A. Footing thicknesses shown on Drawings are minimums. A. All hollow concrete units shall be at least 7-5/8" x 3 1L HOME BUILDING PLAIIM S� 4) Interior faces of walls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /a 3. Installation: r■ NI ICE g g 7-5/8 x 15.5/8 and shall provide minimum unobstructed s „ LAKE OSIN F.GU, M. B. Footings may be poured neat against sides of vertical cores with a least dimension of 3 112" when laid 5) To top of slabs-on-grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /a A. All stud walls shown on Structural Drawings shall Jjrj 611E(,�,L4 �c�" excavations only if approved by Owner. up in running bond, unless otherwise specified on have 2 x 4 studs placed at 16" o/c, except where shown 2235 N.E. SANDY BLVD. PORTLAND OR 97232 PHONE (503) l'OF 0;t" Drawings. otherwise. �� / TI SPECIFICATIONSNSTTOTE