Loading...
BEACH 1335 I I I � I I I . , . - I , , .. . w , - _.� . ,� �. ­-.-'._.,,�� :.. 11.;�-�i '. I - ��1, -bt ;. -, "­-,W ­____ -- � � . I , __O, - , , 11 - - . ,'. ,_1' z . :IT"I:.*. - I,7:1..:�,. . � - - �.I,i�l� ."�,.1 o_ ,;,- 1� b � . I ,�;_�I . ­�, V� 7 7 i*.�`­ -,-,Vl:��i'�17-7�,141,�_-�--,��.­'f�",'i5" ' � ., I � � I . , ,.I..,z.�II: 1� �. ",,.,.'-.',* ;- �,,�.-�,�I� ,-I-1:f'?�.;"�77."T -,F,---.. , ..-,7-77. , I "I i%, - __ _C'1�1_1�11.1 1 -1*117�7"'I-,7.��.�^11�",711'1����'.-%�.�-.�,_..!::�!-'-,. -I-11-, - in, I, I I . . � � li t, � . � . .,� � I I � �, o , - _! , , �_.. - �= I 1, .�.� ,� t -"-,-,-,I�,�.,__�_�",�_--­ - - ,� , I , ,� - , - � , 1�. ,.�, I,�f,,, ,I,� 1';�,; ,.1�, x , I -I . I: , 1;- .1. -1 ,, I - - -I I., ,I I - , -- . I � , .1,. . - , , , , � , � � . I � . . . ." I , I I I , � .. : . .11 . I .1 - - - I I �: . I � 1; . I 1,: . � .� � �,.,. .7,.�.i 1.. - �. ; ., I1, I .,-1. . . . ..," , � !-" ,; ,.. , , ..� -�1, �, , �, , , .. "',:11 , : , . �, � - �:i, 11 I:. !;: .".- '.��,,,� , ,�., �".�. "�,,�_:,- ,,� -�:j�,:,..; ,.% .'!,I ,. ,, ., .. ,­ , r- " �, '.' '..�: - �-�;,�:-" �! 1�,,��I,;i"', , - _��,,, , � - � � %� .1 �, I . I I I�, I .::� .� � - ,. I I I I , - . I . ., . . � ,i�, ,, ': ':1,.., , . 1* .z.., 1, , , �1. __, . ,�� :�.:�. I ".f�. , .. , '. I , . . . , . , ". ,.� � . I I �.,,.-11_­ I 11:.� ,7 - 1, � ` ,, .A .V 6 71 �­ , . � e ,, I , - - I . . �_�� .I,, � ,� I I I 1-I . . .�' �-_` I. -�­ �: `�,. ,,,�`,�,,,�, ,�,-- ": , .1 11 . : ,, , , . . , � , . . ,., . ., ,, i. ,:� " :�: 1 i�", ,. 1�*� , 1 _,�;.� � �:�,� : � .� ! � . .I I I. � ! I ,i� .I��.I,I.� . , , - , - � . -.�. . . , ,,�.. : - �,. .�, ,, :� 1 ,� � . I ! ,,,,1-� ." . :, , . . , , ,� , . I:� . .�,�! -- . -� , , , -� � . : :, . . , .. � . ,� �� " . . ,,:, I .1 4. :"," .1 . . � .:� � .,: I ..- . 1, ,t:,�*, � .�, , , , .. ':." :�.: .1 --. . I I-1 11�' .- , I ... � I. I - w , ".��,;,.,.. .li-�- , ,. .���4 .. . .� . ;I , . . V, 'r ,1�,-,'�'�,7�,�r-,I I- . I . . , � . I -. . I I � I I . I�,I� 1 5,,,o ,_ I�,, . , � � .. , , , - . .717 1,I�T' �i,7 -I , 77 � ,. 1��­_- I I,----i� - 1Y. . . . . I I I 4. . ."*. � . . , I .� I � ,r � I , i'�Fll . I . � I I . , .. , . I I . ! � � , I, .I I � . I . . I . I 1 I I I . I., . I -1 I � 1. .. I � I - I . I I�, ,I_� �."..,,�;� .I'- ,�, :71 1 1 . . I . � 1. . I � � I ,11 I I I � I I. -L .,..Y'. .1r1r I . I I I . . a I� I : . I I � . I . I I I I�. I � . I I. . -I . , . ..I . I � � I. I I � : I . I . I I �I,. -" ,, , ,�. � ,." I , �., -,�,, - I I . . .I I � I . I I. . . I I I I I ,� I . . I I. � . � . I . I :. ,, . ; � . ,. I � � . I I .I . I � I .1, -I. I .1 I 1. I I , � I I . . . � I � � �. ,, , I I t:. . , .�, . --," �,� ,I -,i:1k�,:,:"-.. -i I'V I I I � .�. . I ����j I 1: . ,� I . I�. ,� .. � ..- , , ..I . �- I,� ., - , ,I'... I I 1� I I I . � I I . � I , � . I I � I, . I , , � � ., � I I . I . � .� , .-i�� , ,,,.,. - �. -� ",_,'i"-�',..�,- I . I �. . . I I � I I I I . I . I I ., I I . �,;�, I m: - I .1 . �, . . . I . I I- I :1�.., w I . I I . :,:� : : �. : ,,.�,': . ,�� . , � I I . . � .1 . . , ,�_. Z;"-.-,, �,'.�.,,"�,,� I 1�I ,. "� . .� . I� I � � I I . I q. I � . - I I . . I I I I I ,. I. . I ,. I I� I i � . I I I 1. . I . . I ... I � 1, . I I ,� I., I � �� . I , ,. I � I , I . I I ,, , ,, , � ; ;,'.. : "". - �,� ,.� . . � I I I I I , , . I � ,,, .I, . . � � . I I � . I I - I � I I I- � I i I. . I I . . ..11 . I Ir ,� .I'i,-.,, . I . I . I ., I ., . I . . � I I I . I . . �.I I I I I I � I -I I . � . I I . I 11 - .�. ,: - " ,�,,, . ,. � I I. .". I , ,, I : .,-\, ,,-�1�,� :" � -, ,.,I-; - �� .I ,,.� ..�.��, ,.;:�-I`:',-�,�-;11�1�, ;. . I- I I . ; . I. I � . � . . . I I . . I I . I I. I I . �, I I .. . % , : I � . -1. . � . I. .1 .1� , I, . � _. , :.'.1., - .-1, I��i�I I..I -1 I., :_,��, �,�4 .., I I � I I . � . ,. � I . . . .1 . � I � � .1 I 11 I . I I . .� I 1,., : � I �.- I. I � I .,. �� I 1. . I I I . � - I I � I � I . I I . I I� I . . I I � : I :" . I -I . . . I I . � . I � I. . , � �-.:,� �� t , .� .,z� . . I � 1 I . . . I � . I� : . . � .: I , . , I I " w, . . �,I . I . . " I j .- � , � I - . ".,,.,,.,,�, 4;­i..� . . I i . I . . � I . ;. .; I ,, �. . . :. � I , ., �"I': . � : ii , - ,� I I "-�� � ,- .1� I I, I :: � I. �,� , ;"..,,1,�..-.! . . I . . . � . (�� . . I"'� " - , ,I�,.,., �,1.,�. -� , -,-,:�� -, . - , . I . I I .I I; , , "..,,�i­� � I . � , , � . �-, .. , I I . . I I I I I I . I . , I I I . I I . I . I , � � . I , ��_ �. , ,:, � I I I � . I I I . I q I I . . .� 'A.� ., , �� I �I I I ,, I I . . � . , , - , d . I - o q 1.� .!,;,:!.", .'� :,:, m-4: I I �" . . I 'i . ,�! ���. I I'! �,� ����I 7,� . , � .p, t I . I I.. �r � �-I-,.,,, 7 � ..I..I­I I 1. I �.�.1- : ;. , I . , . � -�' , . - ! I I I - I I I . . . � . I . I � - . I . ,I . I . .. :� , I . , I -�: i: I I I 4 I � .I . 1 I 1. ,. - . -, � I 1, :� I 1. � I " , I I !���, � ,�, . ._ . 1, , . �_i, - - , _� , �... I - I . . � I . I I .. I . . 1. I . I � I : � I . �, - ., � , . / , . . �, , -� � . I I � . .1. I � �I �� - . , ,� I I�1. --.", . . � I, .'k. ... . I I . . . . . . � . �.1 ":, ,.6, '. ,�­ .- ,���� ,;��..��, . -i � . I . . .. I I . I I . I . I � I � I. ; I I I -. � I I � , , -_- . - , , ,_1� , , � I . I I. - . I 1,. I .. 1; : �, �z�, �1�...��.:". , , .., . ., I I � . '. ,I I'll ".,., .� .. I .� , . �, I ,. I I� I I . . . .. . 1. I , :�, I . . I - I I ,� . - " - - I .i. , �,., ., '�-_ : � �:..: , .I .�,!�, I . I I I . � I : :,��.. . , , . I- , - ,- - , " �., I� . : , I , .�, ,, ,. . . . . . I .i I-. I . I I I ,:":. -,--�:�� .-�'4",'�,,,,�: � " :.,',�Iy�l',`:.:.'."". ,, , I- �. w .,-,I: ,::, , ,1 i :. .'. - .��:", .1, '­ , , . . I I 11 . I . - � . . I . . I ... .k I , . - - , � �,I.I. �. �. , I:,.,. : , I : " "I ,. ,v f ,:�,�',--7�,,�,,,"-�, � .�..'�-.t.- " 1,� , ,. i_;,. r.��! � , -� I I I I . : . . . � i. I I � � . I : I .� �, I I ,. ; . . - I , . I I - I - -;.��� I q �, 1,!�..,�� I 1� I T% i .� �,, ., , �, - , -, , . ,-,. . . . - . . . . . .4 ,., I. . I I . I . .I .I I I , �. . .I : I: - , 7�.I� �� ,.,�.,7 7'!,�7 k..- - ., . , . � , , . . . I � , I I 1. I � , . . � � . I . I I-� I I I I I� . : I,�, , . - � . ,�, -m I I . ,, .� - ,t, . �,,.. . . ...��.� � - i:_ I I ; I ..: % �, � .- 1, , , ,. �-�!�,4.,-�,"��",""",,",,.�,. , f i, , ._�� "',I�I,11. I : , , . . I , I . �. 1, , : � %: I , �. , �.. t. . . . . :1 ; , , :�,,,��� , .:,��� , , . I �� I . . I I . I I I . . I I - , , . . . , , . I I, :. ! , ,, .� : . :1 ..:.. I ..., . , .. I 1, , ,� , , � �" ., � �, � , : .t. � . � *.% i I . , ,,1 I �� , ,� . �:.,�-�;l _.��� .,, . I � . , . , , . . .. 4 . - I I I . I , I : I . . . . I I . . ., I , .. . .: ,, , , I- I , . , � . , I I � I I I I I . I I . I .. . I . . . ,I I.�� I I ., I I � ." � . . .,21 �I � .. I-.- I. I . ., . ,:-,.., 4 ,, - , . - �z ;;�� - . , I.�. .. I i "'.., �"".1 ,I �,""�, ",���.i�, A�', I I . .. . I . -, I I I . .I t 11 ,-�� : . � I I .I � -�-, , - ��I�,4 t,,I .:, ,I , ., ," . , . - I I,.:_.I-I I, , "' , , .. . ,�_.;!,,��.,',�,��" .*"; , .�.I. I . I . � . -, . ., � . . I I I I . . ; . .1 , . I I I .1 �,, . �I . I ,, , ,I, 11 . I I I 1 4 . I , , - , ; ,� - , J. - , ,,, , , I , � �': �- , .-,: . � :�,�� ,.�� �, , �11 ,,"'! ,-, � .., - .":I i . I � ,:.1 I.I.I . . ., -" .�.�:,...,�, �. � � I � . .I I : � . , 11 . I . . , I� I ., ."',-..I I . , I I: � - , I . ,.'_� .�: , "-. -- .: :, , �.�� ": , '. � ,, ,.�, I , ,.�� ,.. � . . . �, . �. ,::,4.,� �:, �,� ,, .� .�.,,� .." , �_1,� I I I . I I . :, , ,,. ., : . - ,it.� : L� , ,� � -: , ,, . ,�� . . . : . . :, � I . I I I I . I . ... . I I .; �,.,4. , - . �� " ,4 , ., , � . . I,�!;:� . � � . . .,� �"I%,-�",_�.'. t� . � � . . I � . . I � , ,�4 -�- :,,�. ,, .. � , , . � : I I I, .1 , . . '..,:" " ,� ,, , .1�!�%- , , , I � 4. I 1, . , . , P. I I . . I � 6.'.� .I i,;�� ' '' I''I:I I 1. I , , ,.: I -,,,,- .I I"I I 1,,� I � . , � -I I I . o: I I I ,. ,: ". . , � .:, :;:, , �- - - � , ,i . . 1,.� �q :_��. �; . I % -�,,- ,,� I �'�� , 1 �4�� � ,�i, , , . o . ... . . , I - . ... . I , :1.�".lt��',�.'" '1�I , I I I I I I ., . I I I ; I I I. ,, . ,, . I I ., I . , ,I . . � I -� . 11 I� I I .I - I..I , , .I ..,I " ,I .I I-:,-�� 1. :., �� , '.�-, .... , - �. I , �. . ' t,T 0., I . . -.,�:� I �41 , 4 . . . . . 'HIP, . I . . I " I.. - 1� I i . I '1� , ,,, I . . .. � I I I I . I 11 � I I I�..1, . . , I I I , 1. I I %:.��_. r I . I I � � � � 1. I . . I I 11 111. I C .Ne* ' WR-A-.0Ptt ,-, , I I I I � . ''I I I " , , I ,, �' . I _;_1 , . : ��,,,,', ,�,�" , ; . I I . , �.' �� 44 - - - , � - .,� % I , I ,. , , - � �, , - � ":_,� .�"'. , --�-.;,', ., .,� , -�, --�,,. - . . , � � � . � . . o � � . I �.. � t- -MASOINRY , ,4 -, , , � ;.�, i . _-, Itz �: I , ., , _:,.; ": '. ,'': �. , , �_:.: .. . � I , j . I . . I I$OK R'N" I I ,� �: z , �.,-.`,_",�,.,�_'�� " ,� :, � � 11 . . � I " " : `:1 :_ I 11 � I � I � I . . I I . : I . . I �, �, "'. � � , q. . � 1. ; � " �, �. A . ..I . . . I . I : � I ;� �- I .."', . I I I I I � � I . .. I . , . . , � I � I 11 . . . . . -:v . . I I I � .. .. .1 4. . .. � � � * �,:�''. ,i�. " . ­ I 1 , - - , " � I I - 11 " .- - ­ � '' . . " , ..'' - J` �­. - -�� . . , , . I I I - . I . . . - ; -1.'." .,-.: , : ,.,� � .: . I , �,:- .; - I .::, ,. , ,., '. . , � '. 11�­, ., " i,:. , :, . I " . ICI�� 11'. I � I � I 11� 11 . I .1 I I � � I... ; . ., I t �, �� � .. .. . i ". �. I I :. , . - , �d 4i. ..�. " � . � I. , . ,- - ''­ -; I * � � 1� 1 4, 1", � I I . '. ­. - , '. ,� _ , -,,- .. . ' ' I � . I � .1 I . _ ,� __ ,- ! i , , �: �, '. 1. � ..� � I � 1, . ­ . � :1. , . . . . 1. ,1. .. - . . .:; - -�: 1, -�: I . :,����e , I ; 'J.�.m.I '.- , .. . " '' , , . , I , ­:­�'."..- �, �:.- . ,� ,_:.;,:'�;,-��"':"P.­�,�,�� .�, � . I -;, " -.1 . � � : .' - , I � �� I 1_�', . , � , . , , , , � - , . -i� I . . I I 9", , ,� , - � '.91 . I I I � I I '�,,- :7 , ., � ,., . , � I I I. .I I..,, .,� , ,� , I I � �, �, I� . . .. . I, A ..,�.l/2 1"I ,��,. -- � - , : � ,. a . ,�, :, I I I I I . .I,,,:,,., I I I - � . .I I I � -. I . I I , , . .. ,.,.1 I i� I,.'il , , . � , , .. I I , I ,",t.� �I 4. I I I I I �- ,. . -,�*�,� ,,,.;-:, ,,�-... ,,-,,.�,, '$._,�.�I:,"s..",, � I � I. 'eDARi S � I.N�-_. � _ - . . I 1. ,� �,, , .;�� '' , . I . , .: ; o : . I I I I 11 . - I .1 . . I , .'' . - ­ . ,. I I � � � I I 11 I I .I . .I - . 11 '' I 1 �p�_� � , 1, . � , � � _1- � - . I I .. . I I I .1 I : �te,s� . - 2 . � . - - I -1 . I � , � . . 1 . . - �� I. . 1. . � . . I., . 1 : W/ _u I I 1. I . ,i '. , . , ,_, � I ,. � I . . I : � .0 .; �" � ' 14 ..1 I . � . . 1: I � 1 . I ". - - ',�� " - , . . . - . I . -, �_�,�, , � I I I," - I I . �', I I I ,� :. . � I ' ­. , I� : ,:., ? - I " I I � � . I 11: � .. ,� .. ' ' �., . - I I . I .1 I � �_ I 1. . , , , - . �_ �f ��':;�­ r _ , *1 , 1. �.. - , .4' ' . , _: - 1��'.,'�.-, I . . - � ' ... 112, , I , , : I _ 1, .�'. . , I 1, I � , . . � I � I I . .,. .�­­,�- -;, ' ' I I . I I . I I i . . I - . , � , . ­ . �. , J, . � � .,� - � � � - . _�_ . I.: .. . , , '_:!� i� , I ��. '. , - �. " � ' 'I . 11 , . I I . I I . - I � I , , , I � ;! ,. , I I �,­ .- �-, ..�,�:, � . ,. '. . ; I - �. I i:­'�,',�:_ ­ '� ,7,��,_ i *�6� 1. . � . 1. . I I I � I . . I i � C -DAR TRIM,,' ' � ,. I o � I., . .. . I 1 .,4 7. 'i . . . . I _��, , I . . ,;, , . .�, .,�, . I .;�,�:_ � I ­ . , . . I 1. ..'. " I i 4 , " I . I I � .e ; - ,�� , . .. �, '. I I � � � . I � I ' .. ", I .,.:�:I,,_ ­ I I I- , :� I .,,,,.,-. � , I ,, 1. ,,, . . 1, .1 . I I., : . , ., I � . , � , . � � 11 �. , ­� � I— . � � d . :;, , ,-:._�, � -.,,�, - ­-- -4 1-04":,_ 11 , ,�.-,; -, �.��,� �,�J. 1, . . � �t .. l-, .11 1. ,.� ,; '!* .,.,. , 1, , I I I I I I .1, - * . 2. 1 . I ..,I I I � I � I 11 ". ­­'. . 1, I - .. -1 I I I . � I 1.o�� . .,;11 , I .�i.�I"�. -­_ , - ` � . " � . I I � .� � I , . .1 , , . I , �,1, I '.'', . I � .1, - .. ., ;'' , I , , , ,, , _ I ­ , . . 1. � , - - - ­ � I - 11 I � : . . - , I , I �� , - - . I 1. � '' " '' �: I ,� "i , , _: �� '''r, ,-� �'­.��,-" ,�: ,�,��''1.�",��:,,..�,,��,'�,-..�.,, . . I . � I . I � � - I ; I .. . ., �, . .� �,*. , 1 . 1. . " .1 - �,iCH ` i � , � � , ' . I :� I - - � � I . I I W/ 'Mk.6' ,r 11 ..I,,,,- ��____, ., . I .- I . i. I I . ,I . t,I*�';�'.i",_"�"' ��,'.�""�Af",'%' I � I I I � I ' ' o I . �. .. . ­� .. ... , Arm, -JM,�W( ' .� I i� - I I � , . .1 I . I I �_ -__1 11 i" , . I . . � .�.: '­fi:­. I I . I , - ­. - , � I " I , ;, i� " .* � I . I I I . I I . .." . , I .­'. 1. - _ - . .. , .. �­: " - 11 . ,:, , '' , , , . I . . 1, -, � 11 � ,q� i , I . ,. Ir 1, .1 : : '� ! i I- ­',�,­;�'," " ;2�7�',,���!�,'-",'�,,�.,��,���,��.,�.��,�.�� I � I ' 'i. .1, , .1- .� I I . � . , - . I, I ,, I. . . - � 1% . :. % . - I , " , . - ­ . , I . - I . I I 1 . 11 �� . � - I � . , _d . .1'_,_.,:.�_, � � i, , � ,.�t,,,Y'4 � . . . I . I . I I . � 1. I 11 - 1. .. : . I 1 - , ON � . I I'll � . I- I � I �� .I � I . � , . : ,� -,, ; ".�� .I , I. I� % I - ��.,:, � ,- - ::,i .. , I . . - . ,�, I �_. ­,i�:,_"_. , � ., .��4_ .�,� 1 " . . l.'r;,�� .y . ,. �, , . ,;, I I . . � L W6 s;k' .,! �' ''I . ,�_ _� �. " i* ': , ,: , I . � I I . 11 �. I .. . .­ � . . .. �­ - �. 11 I � .1 � : [ - I - Y TWO ,,� �� 1 1, I 11 : �.,I.; - :. I I . , , , , bL _1 111- . .; ; :,� I,�: I ,; "', -�i,'�, , , ­,�-:. " - : I I . I . .1. . . I �i � . . j I . .112. R_ "_� i � I I :_ . 1, I � . . . . , -. , I I � . . . .... ,. 1,�:_�, , ., � � . - I I -- I . : ,�� : :. , I I � I _� . . . _: .. * , , � �, I . ''� ­1 -il , :_ . _ _�. ,_ 1 ­ �­- ,,,�,­... ......... . f I � . 1. . .. . I I I I I .� . ,% . .,IT 1011= . - � - ,,-i,., _ . � . . Iz ::--.;�Y.�"q, I � , . . , I � � I � i.11 � I ,,"",!:,3z,'-'i,,;�;z ,��,,,e�,�Z, r� I � '- ' ' . . ­­�' � A. . ,,, __. � - I -11, I I .., . I �. r ,I I,I , -1 ,,,�%" :�.-* -7i �­�-­��__ "' ,I ,q':` I ' , - . -. . .... . 1.��1 :��, ., �I:,��,. , ;'. -.-. I , I ._�. I I I�� . . . .. . �."i. , I, , .-, I I . � I . . I I . . �� ,,, I�, . , I" . , �. .7...!.!, � I.� I I. �I . I ,,:. , , ,��, ,, - I I I I, . I I.. I.. -. -7, ��� ,,,., ��_-1.,,"._��',,�z�,�.�":,� f'.11, - I � I w I . .�I .I . � . ' I :-.,-ir,- ," �- 4� , . , , I ., �� . ,�,-;,,,�i 14, I ; � .� . I I . I I I . I I- . .1 I . :,.: , , i I I .. . � . . � �� . I.I � .. . . .�"I. 1 . , �'I�- - , . I I . � . 1,�. ..:�,,.,.1.; .I I � I ; . . .;,:. ,�. " .. I . I� - , �I. . .�', , � . I . . �I 6.� I. :I, I . I - I � I � I I ,� � .. , .'.�-� , .- � ....... , �� �:�!�4 .�,_ 4�� ,. :po ,.. � �;� .",, �,f , ,,,:,� I . .� - , ` �)� . � � , , I .; �- ,1,�� ��--,f-i�I" . . . . I ,� .% I . -I � I I I I - : I ,; �I:I. I � -,�, ..,. : � I : I ";��,, �".:� ,.,. -� � , '. �,,,. -,�,.,;," 1. I.I- -,.�� '; ,�,,�-:�� :,-.; I . . . . I . I I . . I� I I , I X, . r � I I .. -, :, � I I I .�.� I . I., I�. �, 1. , . .._w , ,,,..,, i...., �� ,; . . � . I . .. . . ,� I ,: I - I . ,� E ,.� , , �. I .. . � � . . �..�". . ... � -_ . � � - �:� I I , � . I I ,,",�.,-... ,i ..� " �I 14.!..I",I ,,z � 11$ 1 .. � . . . -1 . I I .- I I `:,i', , - �', �, ,,� . ? � �. .. , NS­110' N;"0F;­ - ', � "'-� ", �':"'. , ; . . , _.r. , , I 11 . r �, ' , I "I'll,� ,: '�.,,.­� , 0! _�,':J , . _. I . � � ­ .. 1, . :1 . . .,.I . ,� . � _ -- ,:, � . I . I . - � - . . i _.,�_ . � , , I ON'' I.�Rod �.. I "., 1 t-1, . , . � � I 1. � , I . I - -�-HT, -2 . kAw . I -- -�, I � � . I , '0: � � 4 I . � . 11 I . I � . . I � ON lft:ULL x4�r NG - � ' -: ��'', � . � . :� "� � 11 I . . . . 1, 11 ,._'!��, . . . , , , , . I . ; I I , '..� , , I; . .. , - � - ! " 11 I 111 .I'- 7 - - I- �­:­ � - 11 � 1. I . 111-7 ,:­, , ,kl�'.-_ . . . rl - I d I � I � . , I . .. �. , ` .. ! .. I . I � I . I . - % � I I I �,., I . �.� I I�_ - ­ �., 1.�, �I I—. .. , � L . I � , . .I EX I Tt,�OING- t-6. f= : .d ; � I � , N f 'r , IS I , Tt ,n , Is ,._�.,.1.,. � . I '. I ­il;��.�z I E,MC0_ 'HCP R STRAP -1 I . I . Lv K _ : . , I I - , . . . .. . � I :1 . - ,_ . � .. ...... - , ­ ; . � . ­ . , �;��::��,."""�k:"! . � I . - � . . I I .I 1� I . . ­ . I . I I I " . I I I I � , I �. . -a I I : k . - I I -_ � :-1 I .. .. ,. - I . � _. . 1. . .. I . _��.; , ';1:,� ., ­ � , � . 4A � . ,.. I -L . I ­ . I � . ..'' . . I 6 - I I _­�,r , .:� ,.1, I I L I - I . I ''I I ..: , . . - . 1. ,AL�;,,_!�, I -. - - - '� " ,! . , ., . , . I I .I I .r. y�,,,-;.,:t�,";.,." , I I I - I . I . I I . . . . . � . . . I , � I ' ' � 11 I . . . , . I. � I E�, ;I 5T-�,-R 0,0 r-S.: I I _� __�'" '' : . � _ '' I I . . ,. I � , ­� I'll- � , , ,�.. �,��, - �i, '�� - � . �� I . � � . 11 ,�, , I li'� � . , 11 I ��, k , qr_ �..� " - i,lt 1�.�,�� 1-� . , I I '1',"',.,',!;�. . . . � . � % I I .. . 1. ., .. .'' � , , . � .1� I . -1 � . : . I I .1 - - . . . � 1 . , r � .I, , . . - �I � . �. � L - - I I .. . : , I . .: �.."" I., , , � , , . , . . I . � I 1� f=IBERGLASS SHINGLE R00f:'ING -:-­_�_.___-_\ " I � I 11 r I . I I I . . I . � I I . . I � . i . . �. I . ­�. . .. I N 6' OF, .r- ist , I � . , ,t I ., I. ,;_� i,.: - . I - "' - I � \ . I I ,I I � I I : . -- . . I I . I I I I � � 11 . . I . , ,11". I I ,!.,��,�'(, -, �T., I � . I . . I � I I . � . . I I I . .� �, I �, : .. ,!� ,-� . .. - � I � I � I I , , - . i � .. ,(..,, ,,��- I ..-� .� ` I . I I . ,, . . . I I I I F , I I . . I� I I I . . I , - � - .. 1. . -� "_�­,�.I - I � ,- - . � I I � I I . I . . . I I r I I � � I I , . ; I . . .1 ,.� , I. - � � I I ., ; . . I . . � , z b ". , ,`��,.. - - . � I I � ; e I . I I I . . I -� . 11­_�", - , ]" : . I� . � �, ;: "�* �, - I I I I f!X Isi- ROO -5 - I . � .. . I I. . , � I . , I­. I. ,I I I . . � -� , 11 - -�� ,� " �..r. -..� ; , . . I � I I I . ­ � I - X 1. -,4 - "I�_ � � ,� . � . !z, 1 - �.,. ,;,"-�,,'� , . ,."�111 . I I I . I I :1 I 1, . � I .. . . 11 1. . I I , I . , .. � I I I I I . .11 I 11 4�1�:'.�.�-1�:,,.''1 . . _11.1. ,., .."4, - , � . ..�.�_ ,,,," % . . I . .I . � I I I I ,�r --- ,,.,:�t� I I I . . I I . - : ��i�r,�- ! , X, ON LAPPED 30t ,=f_=LTS ON 1/211 PLYWD \ I - f:"k"60F, . , � , - '.I'I, I - ,b ,,� '� , � . I � . I . . I . I "I I � 1,.�, , , . .. � .� . 0" . , - .1 �' . - ! .. ; �1;_:,.!� -,.. _�.,�� . I . I '111-1 I . I I . I � � I I -",-,--- I . . I � . 1. �. . '' . .. I I ,I .� . � I . . , I . q ,q , . " ` ., . : - � . . .. . 1 .. . I � : .- � , ,, I 6 � - , -i',�;� , - . . I ,� . I & CRICKr,...I ,,, I � � . . ., �, 1, .... . I I., I I .. , ,:� I , . 11 . . I � . � . I - I : e.,-, ;;, , �-,� 1 ,,�:,� I � I I I : I .1 , : � � I .1 . - . I I . ..� I i i�-,��, . ' . , . . I . 1, . �_�-, � : . � I I I I I I I �� ­ I I I: ,;�,� � , ',,� :,­-�,.L - � , , ,�'I., :1� �. . I .. ; � �_, � �, SHEATHING ON 2xG RAFTERS 'Q 2411 O.C� \ � I --il 1-' � � 1 . I � � . � . I . . 1. ," . �.�/. I", I I I . . I � I I . EXIST !:ROOP,,�_ . I , :1 . . - - :.i�. '�, . I . , � , I . '. I I . . I . . . I �, � I � ---�,,: - , � , , . I- . . , .I � 1: - 1 : ,; I * `�,i:�-,�i:' . . . \ I" .1 R � . I I I : I I � . � I I I 11 I I- . : , - .1, , :,,� I �, .. � I I ". .1. " .� , . .., --­ P11 11 ; I I I . % I It . . 11 .12.� , , , ..- I ,-1 - .,� 11- �, , � , .,I::�. . , . I I .. . . . I -_ � I �.: 1-I I . I .. . I � . 11�1 I .e I.1,�-,:'' :. ,- , � 1� . ;� ..­_.%',�, 11"t ,.,i. � �'.. -` , __ � I I . . I . �I I - .11.. "I L"�-.�-, :�-,� , . :,�, 1-11 I� � ,�i . .. _".Oj,�­ - �, � , I . . I " ". �, -,'11 �,_-- , . . � I. I : I �_, . 1 7" . I . I I � . I .. 1 . I ; I, ,.L�,, ,. , I ; , ,,, ��- -. �,`,1111' I � 11 - . . 1 I I . B -YONO : � ��, 1 4�.-,�;,-2,%7; ,�­ , AS NAILER- �FOR X-5RACING & , I I � . � . I � I I ] .. I . . . .., I I .. -C . ,:�:, �.�_­:-.�� , - \ " -, , I . i � I . I I . I I . - I I .1� I ..­ I . � . I � . . 1. I 11.�. 1. :1 1'� - �: .�. � _­_ -, I . . �I � � � .- ' '.. I V �"", � j:"� 10 ,--.-.-:-.---, .1 � . , I ' I I . I . � I .�, I I I � � I. 11, . I I . . ... . .� . � � � I I. I . .. � . I . I'll I . ­ �� 1 . .1 '' . I I �. __� . 1 .112': � .,, .. , , ,, , ,, , "I ., .,: , 1 -1 1-1.141; �. .I . 1 � I �. �4 ,I I I . .. . -1 ' " - ., ­ �%!­­'..__. . t -7 - -_� �_­ �, - .: :1 2�: i, �.,1. - ­_ � I � . I I . I . I I I . � . . 11 . I I I I � I I I I . ,. '�, I . I _� . . ,�, , . r I. ;-,.'Itw,.;.% . I . .��_� I . ­ I I I I . .1 . I . I I . I �, � I � - � 1. . : i,_a.",-,I �_f�`I I - I � . I � �� I . � ,0 � '! .: �, ... ': I . I � �. .��,% �i ���.�,,V�� - - I . � � I � .1 I . I . : ! ,.�� � �, .­ - . . . . . 1, I . ' , _-� `" - ,� . ... � �_�, i� .- , " : , ,-, ­,�,�;,�:. ,, �_ . . I . I I . I I I 1. -1 "' . , - , �,�_ '. ; , .. .. � . , . I I I ,..,,,, , d NAILS 0 411 O.C. TYP, , I", 11.,� 1-1 , r- X-6'RA' CING I I 'A.,f-- - ___1 I 1-1,1 12 , . I I , I . I I . . .1 ... : :� , .- ,."-'." ,, ­_�,', . .11 ..,�_, !.it p, 1 ,�*f"f-,-tl, 11 _ .,.- AT E A END 0 12 I ' ll. I . I ,`� � 0 RAFTER, FASCIA, & 1� -­­�-­--;,," . . I , � � - , 1. I . . . I . � I .. . � . I . ,� � 11 �;:, W11 I . I I \1- "I � I.- I I - � - ___�. IK:J-511 � I I . � .� 11 I . . I ! i , , ". _ I � �. - I I ­ . ,- ,�,_ , I .1 . ��,�*,.' -1 - . I ,''' , . - I I ! . . - �� � I � I - I - 11 . -1. . I I�. . _ - �, I �­ � 11 ,,-. � I � . I . . 11 , I. I . I � . . I :� - -"', I.- 1. I I ­ "­� .I r��---."��.�,.-.-�,---.......---,.,--�--,.�--__�,.-..�- I I I I , : I .---.�"Z�.LL. � . , . . "I ���. � . . . � . --- , , , ""i-,�,."", . � . . I "I . LAP PE,D: ix8,, , ' ,: ,,:: �: ,,. r . I ___'. I 1, 1�� \ _.. . I � . CLOSE! OVE R-_ - . I . � . ' .! ' ' � I, I - i I 11 . . . q :��:�,:­"%...�... - �,,I,',,�, _,, I OUTRIGGERS . I - I lt� I I � I -­_-_­.­_­__.� ­­_­11-­�_ - _�........___r-1___ __,,_­__­_ r I � � I - -, -L I I � . I ,� I ., � _�.I . k I . . . -1i 4�1-�"­-.­�__ , : _;��::.�,. " , �i..­�. , -�,:4 :_,", 1 ,_,." .. � . . i _ ; :, . . . . . 1. . �:,%��,�,�,'�T;", I I \ . � . I . .1 I . . __� I E 1 , 1'._-�� 111. -j ­: . 1 , , . ,L 1 �� � - " ­", �Z`�rl' `;'__"%'j - , � .; _ I 'V� � I I . I . � . . � � � .L,:. .. I ­ � . . � I I "t t ­ .�'. I - .1 1�. - - , 1 - 1, I- .1 .�, .:� . I .. . I � � . . . . ---T-`�-�-�­­��- , 1 , .,_ _�, .. ..�`:: , �, '. �, �.,'�,-,-�. ' '�%�."­,',�!T�`��,"'-:-..� ""I -1, . - � , . "-` " -,.- ' . I __� . . . : 10A -N It."O..WHI,T ,-­_4�� ' '; " .1 .1 1 . 4��_ __L�,­ ,r , I . . . � � EXIST VE'NT . I . I I . � d. . . � . . � . I I I - . � ­­ - -- , A � . �, . . I � ',�-_ I . . � . 1, - . . ��, - .�_ I "'. .. , - -��.�' .� 1. , - ,i . ,..___....1....___-_.-__ -;-------.--------- I � �­ . I. I . -_ I . . I .1 � .1 � I . . � 1:1 . -;' �­ 7 . , - 11. I . I I I . .. � . - I. ­;.. I ,; ,�,.:, :, � I , - � . . I . I I - 11 . . - . .. I . � . I, - ­�� �,7­ * -�� � . I 2x4 X-BRACING @ RIDGE . I I I I . I , I I - � � . I . - _ I .� , , ­ � . . I . I ­­ , :,��4-- �;,�,V.' " EAVE! � I . -1 � I I I I . I _�­ . I , .1 .;�� 111'�,.",�_ .: ,,,- : . I I . - .. I--- �. I I I �. � I . 9 b :0 M& . � I .. .. .I ,, I I I,. �1�% , -� �., .1;1 I. ;, , ��i, ; ��*;, . I * j 0 - - 1.�_�-_;­_�­ , I .� . I I I I 11� I - I . . I I I ., . I - - .11.., I.�, �,.'*,�' �r: �%, � . I . . 11 .� . � � I , . ", , , ,. . - I I � I I.,i I I � I . I :I I I -,� 1.� � . �11 ,. . I I I b ,. ,�%, , b � - - , b I- . . - ��, I I I . I � . . i , : , .-, 4��. . 't� I . 11 I . I . :.�. . ..bb I .. ,_;w__1;.1!-1 4--_ _­­ ._ I 1_`11.1-`� . I I . I . . I ��­�, , � . . . � , I .I I , .. . �� . , . I . I I I � , , � L­1�1- � ­ -IT' , � 7 . I b I � �, . I L -j �, . L. ­ I . , 'I. .. I . - 1. I � :--p'-i' �L-�:.I. :I I -*--.:. . 11 " . I "I . I . ��. �I - I � . � 1 I I . i.. I I I I I_: , � , ,. 4 , . I I'".. I �4- �o� i III',,�, I z- I - -- - _::� - .-I-_�_1 . P.T, 1x2 & 2x8 FASCIA '.- � I EV, 1, ,. . I . 1. I �­ � r � �_:- ­ . ­ I I.. � b I I I . 1 . I " I ,.!,� A' LIM E I DRIP : OVE:R -- '--- -7 .. I . 1. -T _, I --.-.-.. i___1_____._.1.11-1 /W/ 3-12d NAILS, INTO 2x4 I I I- " -j-pi � . . � ;I I . ,b . . I I I . 777-7- ����_­�_,. . I - .I 1. �� ,� I - . I . � . . I � I . . I . I I I . I I�.. . I . . . , I -----,-­--­­--­'-_--­�­-:�-­_­ , -!��� �_.____ �I ICALS 1 7--_----- --- ..".-- __4,___._____ ,� Ll, . . 1 I � I; � ;�.i ­., 11 VER 5E:tWN RA�=TERS I &_.W_ _11y, � I _"__­__-­­____,__, I I I � . � I . � I I - 7 1 :_'_ �, I.- � _-�­��. , .';, ,�!: --, .U I � � . 1. 1 . , � �, I . I I . I � I . I .1 �. . I I I - I .1. - I . I I ,. . __ j ,. .. � . - ­- . I - I I. .. . .-, :�, 77; - I ------"--zq�,-,7 . � . I �!�� -�t . I . I I� I. . ::, � ;1 ;_1 I��,"_:,., , I �'. - - _-_ . ----,- - .-_-_ . ,���_­ .___­-11 �.. .11 I . I I � � '. - - __ I _��; I ,---- - I I �-�- I b . I I . . . I I -r.,-T::.. L I - - -_ � . I " I -_ � � . ,� I 1�, � 11 I --­�-1 N1 0 'TRIM f 10 �TR;IM ,--".. 7.�.I b. . - 11 I I ,,,, .__. ,)I ,__­ ,�.. /.,; � & CEILING JOISTS I . �� . _7 ---I ,--- � � I . � � __­ - - , 0� I I . I .1 I ,� r I � :1 . .1 . I b ,7 , I T ., . I .:: .1 I b 1x8 T&G SOFF'7 0 N �: _. 11-6 1/2, --,... ___ � I I . I . : . . b I I . � I . lb . . I . I -_, __�_ , .I I � I ", .11 ;-.-I__11--b-i 11,- I I I I I ; I I I I ;1 .11 i I I INTED WHITE � PAINT150' WHITE , .- . �r �', . ­� :-Ill I ­ ."'. I o �_, �­(ie-�:,,,,, - , 1. .1 I - � I . I I I . . I I . � I i I PA � I I '' I 11 A 444 1. � ... I " 2x4 OUTRIGGERS @ 2411 O.C� m A,I (_;,�. j .,_� '^-''r. I : f . . . I I _I.__. I I I I . . . � I I I b �. � I � . .11 i ,, - I. NEW WINDOWS -.. I I L . , - . I I .. . . 1 _____ .�. � I h . , I . "I.- � I 11 . I .. . . � I _;� - . � 1. .. � j �11 I 4 " ., ,_ � I . I . . . � . .. , . � W1 2x BLKG BETWN EX- 1 ,,,, I I " '---:-:,' I - OF � I ,. . I . b EXIST CEDAR EXIST CffDAR ,-,---- . .b I I I"I I � , 1 � ,­ � IN PLACE . � � . I . - I I --1 � ". . I I I .. I I , 11 � , %.':"". ? 1, I I �; ___ .. I .. / : . I ', �, ,�, I . 1 . I I � . , I .11 _,, . � I . SHINGLE SIDING SHINGLE! SIDING, - . . I . - r . , , I i " .. - EXIST , � ." . . I /I . � I .1 �?.. I � I . I I .. -30 FIGLASS. INSUL. I T I � � I . . I � I 11 I I I I I . 1. b 11! I - �:,i� 7 i��;,-`-�,��,� I .,��­` -- ; _,., R TE1 . � I b . I . I � I TO REMAIN 1. ", I I . - ���' 1. . 2,�;,'].��,-:���!:.�� ;,�.�ll.i,� - , 1§1 I . . I -MAIN ' I . . � b.b . Wfl,t I I I,I I. I �r I 1 I.— I I I . . TO Rr . � .. � LAPPED 'x8 SIDING OVER �Y� i . ,"� I --- EXIST Cr=DAR --- I i I ,11 .�L I . . . .. -_ .1, Ill di - , -- I : . I .. , I ' . � __ _ I .11 . I I I 11 - ----"' 11 . , I . Ir -- I .� . -1, I , CONT, - 1-1 NEW 2krp , CE.D I . �.., � . ,; � -." . . -NE!W , 2x6 CEDAR 1� .I I ,,f ;,b-iJ.�!.�,,,� WRAP ON 1/2" PLYWD SHEA T1H'G �� '. 1. �."� ` I I . I I -, R � I I - I I . I 1 � I .1. � �- _,?;--,,��,,, , , - . � - " I I ) I.. '. SHINGLE! SIDING I V . � I � 'It., . I I I., CORNeR TRIM CORNeR TRIM � " � �� I . . . u I . I : ,,�'. �,�_ _. ��,:.___..-�f:.-"��- \ � . . . I I :" , ,� " I . . ". ON 2x4 STUDS @ 1611 O.G, � 2x4 x 81 #2 SYP LATERA' ,� � I - I - - - � - -_y, . I " TO R E M I I t----.-- j H� . .. I ./ I I I b . . 1 I " "I'll, ­,i�,,!,, - . ,� ,� , , . b, I , 1.I � J-= . . ­ ­­ 1-�_ I � . -I� -- , * "I I "A I -I I A 11 !�..I . I . ; , .�'!,-,�--��','�i :Tj f-a-M.-Er -1, L I IT 1"A.Tri �_ T--,a J-7,- _-r I _7 , - I .7 .'I �_ I 4�­JLIX .� , ff'., , -,A J L� 11'I.,.'. b,,�,, ;,i'--','3';!�, . T. I � I " � ., . � I � ."t � �_ . ` -� , ��", , -1 ,�,. 11 _ . I _11i "",.: �%"" - � �, � -L.- , .-`1Z. -- � � � � . . � I . .--�_____.__, . ,. ,,, '?-7,--"--.,�, ; I - I . . I I I b -1 I, I " - .I 11 i ­­_. . . I . 17 : : - Tfi- I -.= SEMCO R5150 STRAP x 2511 : I -1-11, I - )-.. - - , - � _ �;� 11. . BAND , I . I"--I -j'j, � L .111 -11- _,_1 EX I ST CEDAR EXIST CEDAR . ; - ;w. r It . i fl H I i 1:1 -1 BAND� � ET NEW 1, ., - -f . r 1- I ,fft..,I . . I I __ . Qj) � - - J� :�-12d NAILS INTO TOP Of:! __Tr -1 .- -x-J-11_17_. I I - I - �Yl _T _1 IM,1j_1ffT_ftT:1f T-Tiff.fM T � � 1� I - BRACE @ 41-011 O.C. W/ I .. - 1AL. -.v-7 -T __­ .AIN . -11 L L­� _-___ . - I , ,,�_,, .-I - ­__�_.,_­;q;z._._ so"j. � jj.� , (.,-A- �j 'tr I _j � �.A , __ EACH CEILIN G JOIST __ ___...­­__­____ . I L t-11 7 �J � L-1 IM 1 J U 1.L- I I �� ;,"-,,r,-"�k�,,,�; ,1. '. I __ 1:7.=;��11 - -1.I_".__..._ ___-, T I -7---- . I I___.,�. , '. " . ..=.'- .=::__,:, --.,-:=--__.___- . . I 11, T Ij ,. 11-id -]]_, ' L . - � , I . I I I ., . I ,,b! �'. " ,,,,�.�: , ,- DS (ALIGN NEW .. .�... ! ,I, � I..- =_-n�17- ..---__.11...­­­_­---11.1-1- -­­_­­­-.......-_.�_1____._1__1-11-b--- ---.,-.-__.-,__­..._. - _ . . , , I . r---,�z�----=t=:�,:�--,::�=�,-=---- I I I . . I I �_ L I I �: ," 1.�,,I", ,;.L4 I'�,, - - 11 I I 1. �� Lz_ - _­ _ - ...__­_.- I . . ,, L I I . I . b I I . I I I� I. �I . . I I I � ... .b �- I. - �. 6 . ,_� . =_--=== ­­71_._____.­­�­" � I . . � ,- ,_��.��:�',',�� �- I ". ". I I I I - ....- .1 . 11_�._4._._._"_­­__.__,-I ­­---_1 I . - / . 1, . I�� . q., � 1. I " :i .,I � !-, ,1, ,,�L�,�!, .. I .� . - -_ . I I I, . . I I .I I I I I ��=!��...... - I � . . ­.,--__._i_---------4___-_-1_b I ----,,,--.- . .. � , . i.�,,��',­�,2, �",, � , STUDS) W/ 20-10d NAILS - I I I � -_ �� -_- - I \_ I. �I � . --i� � . , .. . I I ---..,._­I ._1.1....1'__­..1.­1_­�.:1: - �- , I , " I I . . . � . I I 11., I . � . I I�', , . .�� -_ ,�,,, . , , ­- 4�,;_­ -11_.__._- % - 1. I I r . ,I I I I � ? - � ,;. t:4 ,",;.,.t r�,-'�"_!�:',"' �,. ,�;� .; --... ­b-1 . ; �� . - 2x8 BLKG @ 4811 O.C. 5ETWN "' . I � I � L . I . ,b � ' L , ,to, . ,�� ,�" ,�4 ,�4 �" . ,�4 7 ,��t�" .,�� � . I �. -- . �I I b� � Z . I . I . � , . ; I I� I I I �, I \ I . I . I I I I�/., I I I I I . , I _ L , ,:�.-_,,-'�,',, I - -- -1.. I . . . . . . . � � I .I I . i I . I I . L ., . �I :�.�,, q I , . " .'.�. . �, .�1, ,.- . ��, -1 , ,� ., ": �,,: �:�', L:� fx10 PAINTffD BAND -- - " 9 TUD & FIRST CEILING . \ � z � I .. I � I b, . . I . I - . I ,I � �:.. 1; "I.-� I.":, I �:i.11�1_:z�,` , - 1� NEW DP-,CK ,/ I NEW WINDOWS IN PLACE � NEW oDECK . . � ­ � � .. . �. : ,. . ::��.I � 11.11 ,i: ;.'�'.,,_, �. I .1 I . � . b . I I I I � � I - I I I I ; ��,. � I : ,.. ;` �, . . . ,�, . I . ,�11 .., JOIST W1 12d NAILS @ 1, I Or-, EXISTING (SPACE SYMr=TRICALLY) � I .1 . r DOWS IN P 12 . lb . . . . . � .. 1.il ­ . ., .�,i , .� ,��,."�� ALIGNED W/ TOP OF ", 11, I I b � I . . I I . . I Ntw WIN . LAO / '.1 11 I. . 4 � � � - � 1. � lthb , ,�,��,- __ .�, ., � 1� I 1, I 1. I ."''. ,� � - _ ',',�,,� �; ,� , WINDOW TRIM __ 811 O.G, THRU TOP' 2x4 I . . I I I I . . I I I oi XISTING . , - I I .1 _;­ ., .' ­. .f��:-L4,,,',� , I I I I I I I I 1. . , - �, I � . I I I I , . I � I . I - � I b I I � I . . I . I b I . ,, � ,� 1,'­ ' , - I I . I I . I i , . , I . . . � .1 .� , , , I �_ ", b � . �. � i. . 1.I , , I., ,-,:, t ,���, T STUD --�` � I I I . b b .I I . I . I .. . L I �, , , I I I I : � - I .I,,I . ,� . ' .�'. :" ,.- :- �-,,;i,� -- EXIS WALL � . EAST ELEVATION . ' ' I 11 .� I �; p . . . . I � ­ , I ': ":,::�',. I - . . . I I I I - I - P b . I r .,- . �. - I I . . I q_1 I . ,:��..�. � I - - , � - - , , 5/8" GYP 50 CEILING ON --.-,-.."-��.�.-"...,--.-.-.------,--.-.�-.- �� . I I . I � . . I . . . . I . I I I . , PARTIAL NORTH ELEVATION , . . . .. . . � ;�; . ,���,.:,7 ''.' ',��,,� ;�,�,',�,.,.,�,�;',', W/ CEDAR SHINGLE 2)<8 JOISTS * 161, O.C. 1 11/4" = ,11-011 I I I I I _. . __.1_.____-_.-_--_b_.:--__._".­_._­_._ I �� I , -,_', ,b, . I �:ii.,�,1",�-`�,�- . . � 1.� . � . . b ­­­­­­­­�� , I . I � . .. : ,�,',., ­.�, , ,_'%.� . I I � I � � . �'. I I . I I. I I �I I . I I .1, . :, , �,'v%'. I .�.:Ii, '.'`�`,�!, � � I . I I I . . . I . , I I I -011 I - �, SIDING I . I . . I . . . . i I o 1/411 - V . � . . I . Lb.� � ,,, I . 1. I I I � I - I .. -'*"'* ", ,,�" -­ ­1� I � I . I . �. .I I. I . . I � I . I I I � � � I . ... ., I . .I -- ,-" ,.,,,. �.��-�-,:,f . I � :.1. . I . ,� .I , - L- , . I I � I � I . � I I .I I � . � I I I I. , . . . b L . i � I . .� . I I I � . � .r � . I . �. . - I .1 , �\ . . I . . I . I . b I I� I . b I I I .I . ., . .. . �.""��L '��',��', -K., ,� �;.,.' �.�',z, I I I . I I . I I . . b '.- . I I L . � . I I , , - Ir I . . � . . I. . b I I I I 1� -��; I - 11 I/ 1 \ - !3 E (� `- TON . . I . I . � � I . I I � I I � I I . . '' I .. I '. . . I I I I ­ I . . . 1 . ­._ "'�,,�.,-",-..,-,"-."."�:�":".,..,,�F"- i � GABLE: I I.L I I . . I . I . . .. � . � I . . . I . .I I b. � . b ., I I I I I I, I I I � � b m I � I . � ...I �, - :,1.,1. 1,1�11 * ,!`.-"�-,,, I b . . I � � I . . I I I . � I I : . . . , I - r � I� ,�-- I. i__ __ - -1_____...,_+_---..-.",.-".�-..--�---��.--.,�.-."...-,-.�.-�--.".",�.-.-''-.-�.-,..,-�---�-.-.�- T � . I � r . . I I I I I . . . I 11 . ;, . I. .: .. ::1 �� ,�:,-�::. - �.,.' � -��T`j . I I I . � I I b I. � :I � � � I . . ,�,� I . ,: . I . I I I � � I I I . - .I . I ...�I I I� " �-! I _q � 1 1/211 = 11-011 I I . . . I . . r I I .b I . I b ­', "�� - il I I . � I b ­ �- ,�, . I ­� . . I I . b I .� 11 . . 1. I . . I ,I L ,i': 11,�,,-,�,;�( 11-,"�,'.�' , . � I I I . I I I I . . I 1 . . . I ,, I � � I . I I I I � I I . . . -- � �, , - 1,A 11 I / I . � I I : I . . � � . I b I % �..� I � 1�I 1�' .1-'! . � I I . I � . 1, ; � I I .. . ., I . � . '.1 I I . ." , � 7 .i.:,71,r,:. '-�.'­- ,"':,�,,-, , / I I I . I I I I I I . � I. , � I . . I I I I , . I , 1. ., .. ., , ,,�,. , , 1. . . I I I . I %, � I . . . I . . I . I I I , , , � �; ­_­­� . . I . � L . . . I � I I � . I . . I I . I I . I I. � I I I . I I I I � � ,� . I . . ,, , :.�, -I,r - . - - , �' ; -*;.,�`,. A- . . . . I �,I I I . I I . . �. I . I �I I .I . I I . I I I I � . I 1, . 1. -I . � � � I I - .-� I I ':." " I . .I I I � . I I . r I I � � . I , I � . . I , - ;�, � I I I I � ,� r� .,. -�, I � . . . . I � � � I . b I . � I I I . : I I I� . I I I I� - �, - � � � I I . .,I I . - . . . I I I. I I.- I � I � I 11 I ' . � I ... I.�I I �. � I I I .1 I . . . . .1 - . . �,. . I . .. - ���,,,I -.��:"--11��,`.I.I"z"i 1_�'., I -�.'w �A,,�,,�� I � . ... - � � I � L . . I , . I . ': � A I I I I I I . I I I � I I . I . ,., � I :1 ;� -;., r . I �- I I . I . I I . I ,I . � I I . . I I I I ,I . I. t . I �I I I - ,� �,. � b . � L � I I I . � I 11 �1. I - . - : , : : 11 .. I I . . . I I ! . I I I 11 I I,. I I�, " � : b. I�b.," ,� ,:,.., �,� ���11.1. I I . 1. � I I I I . I . . I I I . . . I . I 1, . . I I 1.. � . I . r,� :,�, . I ,, �,., I 11 - . L�, ; , I .. - :Z.�! . I I . I . . I � I � . .. I- � .- . - I . I . I I I . . � I I . I � I . I I I . . . .1 . � . I .. . I I . , I .1 � ,� I :�: , : , ,.... ..* � -:11 . , . . . � . , .1 I � b. .I � . . . . I . . � I , � : I . _� t . . I I �I I I ,� � I . I I . i . - � . . I I � I . 11 I � .. - .* 1,:,�:� . I � - . . I ,. I I t� -,,�.:,.',� , .� I I . . . I � - , . 1. I . I . . . . p I .1 . . I � . . I . . I I I . ,. . I . . I . I I L . I I : .:.. �. .., . ... - . , 1:: " `:�� . I I. � . . . . .� I . � � . I I . � . I I I . I I I . . .1 . - .i: I , I:. .I�.�,, I , �,,�: I I I ( I . I I . � . � I - I . � . I b I . I� I . . 1 , -. � I , � I, I I . 3roo r.'W syp. PJ* . . . I I I I I . �. . 1. I I I I . I 11 ­ � - " �.. ",, " . b . I - � 0z . . � � I I I I . I . I . .1 . I I :; I . r ,. I . 1. .. 1. . - - . ,_ � � � . . . I . . . � � . . . I I I . :, � I . . - g- � I. I � . .- 11 . I I, . I. :, , , �,,..,�, , �.. 1.., ""; �.��: . I . I 1. I I I � I I I . , � � I I . I � . � I I I ; , . I I I I . 1. � . I � � . - I� I . �� . . I '. I I I . I . . . r I I . . . . I. � .I :�: , ,, , - - . � ,ii�,� �,,r,�' ,_�� . . I I I , � b . I - I . I I 1. I �., I . I . Fb"-,- 14V4 �S*"Pe-. C,w%&AewfA:j> �'i I . . b I � . . . I � .I ­ � . 1� .� I � .. I I i ,� I I I I . � . . I� . . . � I r . . . I I b I I I . � I I .I. I - �I I �. � � I . I � . I I ; I � ,�,,,".I.p. � :_:. I.. �11_1�,..'��,,­,,'.`:`;3...1....1 . � I � . I b . I I ., . . I .. .. I� I .. I . I I . . I I � I . "I . . . � I I . .. � � I I I . . I I I . I I . I I .� � . 1: I .; I:1 I � . . �I I .�;.�`,�,�.,-.-,,�A.����', I I . . 11 . -I I � � I I . � . . I . I . I � I I . . b �.I I . I I . . I . �I �.I I 1. r, .1,, ..,�.�­�.`� . . . . I � I � I I L I I � .. I. " I I I . . I I .I, - 11 q .11 I " ,�­��.-.1- I . . . I I . I I � I I I �I . . . � I . - I I � � � b . - , I, , . ,�;, I,� I .-�, ":,,;,,1, 1 1 . . I . . I � . I � I I .I I � �. I . � I . . . I I � � I . .; , '. I .1.1 I - .­ -1 I,�� t .� � � � I� I . I � I.- I I � . �. I L . .1 . .1 . . L i:,."..i.,�.� b.I.1 '. 'i.4--� I I I . . I I . . � � . ; , .. � I . I . I I I � I I . � I � . . � . � I I . :.I I 11 . �I.".":,:, ,,,�,.. ,�-1-11 b I I I I I: I. I � I I I I I - I . I :- I � I . I � - I . � r � .b. �I I I I I -:,.,. ", .",,..-,,". , , � � . 1 1 . . . I . I . . I . � I I I . I . I I I I � � ,I I I ':. . I L . I I I I � . I � . � I I I I I . I . , . . I I I . , � , , I I I I .. I% . - " . 1',�`., "','.' �- ,*� ,�'.,-',�-,j,, . I I I I 11 # I . � '. I L:. I I . .I . .I I. � I . I . . �, I I . . I I I . - I . � � ­ * ''. �, ... .I , � - .d I I I . I � I � � , � � 11 � � . .I � .- � ,I I I .. I: :,�, I I I, �;I -, , ��­., �.',L'� " b, I I I . � I I I I.I . I . I I . . . �., I �I I I I I I � � . . I I 11 - .: - ,b . I, * - .1. .I ;. -, `t-,!� b ., I I 1. I . � I -1 . I � I . I I . . . I I . � . . I I I I I I � I. I �.- , �:,.�, �,;.. �;�-� -:,'%-:-."_;��,'�,', ,S-" - , ,.-,� I I . - . 11 . I . I 1, I , , . ,, "- , -, -4, b .. � I � I 11-l" I I .(�_- 11 . . � : � � I - . I� . I . I - r �. . . - I I . � � 11 .. I I .. I I .. �,�" . I . I ,* " - - '� -- . I I . I � , . . t 81-011 1 � � . i I . I I , � . . I I . I I � � � I I . I 11 . . , . ... - �"i"i�.-,-".";", . I � , , " , I I . I , . ,, I . I � . I I � .� . ,� . I. � I b I : " ; . I I. - . . . � I - ,�:,� """,.�, 1.I I�,.r ��_'_�__.__.1____.:.11 I I .. I I I , . I I I I . I I I ,b 11 .- I I- * '. . "-i t . ,, - . . . . . � . / I I i � �-A\ , . 1 . . . � � 1.% 1. .b. , ,�L.��. ,,, -- . - . ­­I:_...-_1_-_1 I . � b I . � � I I � � . I � 1. . . . . . . I . .. r .�, �� 'z_ ..�� -I- I ,�.�,,��,�".�"" � � . � . I . . � . I . I .I ��� � , � I �I I . I . . . . . I I �: .1.I _. ." � I I I , . ,I 11,'t. �Y�%',­i,�i��ii . . . . � . I - I I:., � 'i,,, "�,'.,',-.! , %'�:�.", I �., ) - � . ', , � L �. � , I I �I�. q I I . . . . ; I , . I � ,.,.,I ..1. .- .I ,��,,,.." , ,-�� �,,��",.-,,,�, - . . F- ­­ --i I I I �9 , . I . I � I b ,. � . . I I . I I I - � �I . I I � . . I .1. I , ., . ' p,, . 11 1, .. , _!,-, : � . I I � I . I I I '... .. % :, . I I� .1 I � ,b , .., . _.r. ;. . :; i.. . ; . 2-2636 CSMT 28" 6 DH 1_�:, I , 2856 CSMT I 1. . � I I b I . � I .I I I � I .. I I . I � . I I . � ., , �:�� �. I 1� , . .. I ,"' "" I ---.-,-__.__­___.-_-­.. I .. I I I . . � � . I I I I : I I , b . I I. . L � . , I I. . .I ..�I -,. 1. .----1__-....I.-...-.-.__­­­_I I -,--- I I I � I . 1 I .., ::;,," '�., 'L ..'L ­' - - - _`-N_-- I - . __�/// . . , . . ;4 1�_11 . I I . � � .. I � ._� . I I I ..� I b .., . .� , ,. I I­­-­---j.-.--..- ___�_:, I -- - . I I __ I I I--------- 11 - -­ . I . I � . I 1. . . - d . � . �I ,. ., b, L � ,;. , � , . I . . . � I �. I I . . . I I . .I I I .. - , ��!"z ".. �",,,���, -_ . I I � I ! I , �" ��,, I ,---.�___-,-:.I* I�-:I-j� I'1-"11,--", . '__­__­­­­ .1� ___ :__�=_- i I . -. �.. � � . b I . . I I . � � . I . I I I � . .� ..,� � � . I . I I I � I ,. . .� . I ; I. . I 0 I ".. . ,�� . 1 7 1.�I ,I - , � r I --I-----7 '1_ - I I I . i I I . ­_ I � .I I . I . � . I I I . � I � . I I __._�__b.,I- �I . I I . . I . .1 � 7 .,-.1,,:", ," i - -----­ : . . = I I ___­ . I I I � � : . I I 1, I I �.� I I I I I b I. I . ......... ,�­:,., ;.�,'�,--��"��t: . . - . I I . � � .� I I I I . I .I I . . ,�� . ", .,". �,, "!,,.,.,;,�; - I I I . . I . . . I . I b . . . . I I I I . . I I I . .. . . �. I . �I -� . .,.".�- : I �11 b I ..,,,,".."1. . ,-- --:,, I .� . I . -1 �. . � I I . b . . . , . -.1 ,..-,��" I ­-,-_­ ',.� . � I . I I . . I . : � I I . I I I I � 11 ._. I .. � �, I 1 1 . I. . . . I : , - . . r , � . . � ..: ,,. I I ,I r, 1��,^,,, L. I - __­_i , I " I . � . � . . I ,�" I ...11 - 1.."..,.,,.- iff.,�I, _�l � I ----�----,- - --'�-_ -v , � I �__ I il;;�,,�_111 L I � At �- ._HL - � i� ­ - _7 ._ . � I . I . . . . � .� . F , . - !, 1� ___­_____ 7 77- ;��t-� EE_� .. . I_r.j..� � ­ _. �. .. ".1- - - I. -i --l F_- L= r= ,.______� t I I ea � "'.1" `::;!�'^"�,-�:, . _ `,- i I I . I -- - + 1 It . . , I I I I I I I I . �b I � . I I ,. I � � � 1� ,- " , �� b,�'," I -r � I b . - I I . I L . ,,�:. I� - I . ,a .f., .. L__ b . , �, . = t � � i.J__0 A __J I ", , .., I 'i " \j I I L ,� ,,, . : ,, ,,- � � I . . ,, , , ; jI z___ (I OVNSI I 0 0 � I T.0, I - � , " . , . " . b I I . ,� , � I I . � . �;., I;:;,"... ; 1�".��,:,�..,� I 4 I I! : ) : �Q I 1, , .A� ./ .11 I 1_�. I . I .. . I . . � I � � I . � : b , b . I i . :.. , I�.�-�',. ,�. 14-: I-,..-,- L.-- - __ J -d I—— ­...." " _:� .! I . � ko L . . � . b . � I � .I � I I I I I � . . . �. I I � .I I . ,� . , - - . .. ,:.�. I . L . � I . I I I � I : I . .". I . I b 11�-::, ., . � �­.' ..-�L , n ',.r, E � - - � J -1 __ '1�1_11 __ ----.j 4 -- ­ ­ -.--- -- ,- ts--(W I , I I I . � I I L . I I �: - ' L � b . . . I I � . .I . . . I b I . �,. , ,�-"Y� ,. b,.,� - �I I -- -,----b-1 ._� I—- ­-1 I . �. -1 ­t,___J._ / ,I,- ,�e I ; . I I I I . , . I , . ,,,, .;:!,:,, t.............�----,. __11 I...I.-I.. , , -__-1-11--------,-,.-�,.-,-"-----.-,------,.--- )�z , I I 0 :E: ,- I I. I I � � I. . I . . . � I . .,�. "� : � i. ,- -"�." b , ,� 1 .., - I I 11 I I� . I- I � I I . I I - I . . I I . I� . I I I I . .; .. - . _. . . I I I I . I ;�� . �. I . 1. I . . I I I I . I I . . .. . :I - ,�." .. ,� ,.-� ...��.,..I�,.11._� 1 2 :�.� �: I, 11 � , - , ' . I .I . I 1. . � b :,I . I I . . . I. .;,,� ­' I ` �, '. I - -__,,,-I I I I . � 11 co�,_-" - I .. .. . I I �I b I I �� 0, ,;, -�;� - i I ,___-1 J, - - . "­_. RANGE I I I 1 tf,,_.�, � _1 / , ., I I I _�.... k ;p- 1 , _ L , I . I I :, . : , I , I I . I I I . � I I I . . . � . , b � ; -i.�.:"! I : "I I . � ., , . . I I . . I . . I I . I � . I . I I I I I ., �� I . . �:,,_,�;_ ,:; - , i . 11 ,� I -.1 3011 1 1 1 i I . I .: � I I . I -� ,. . , _q, - I � . 1. . 1. I I . . . I I I I 11 . 1 . .. I . . 1.�.. -I ., , , , - , " i i , " , 11, . I I - .�m-_,*� ) 11 ­`­:,_/_ I I . � I � I � . -, I I I .q � . I � I I 1. I ,. .. .1,, ,�I.J,�': 11 : � , � � AUNDRY , / _", _�_ ___.__- � I I . - I 1. . I—% . . r, , I .1, i !�� __�_ _Ap_..q.1::_. ,.,.__1._�_1 . ­..­ ___.11 1 I Dw 1 ! i - I I -,.-,r i .. ./ I I . I .I . I � I. . I . I . .1 .. �. -,,::.,��:;-��_ " 1 32111 \. 2 � OFFICE I L p I ! I Z I _ _. I , I �� ­ ... . . . I I . I I I I I I - I t.1.1�'i / / I i /I (1) _1­­. ---.._­I �,; . I . � - . . I I I I � b . . I � . I, I I. ,� I . .,: I ,, , - I.,"_ " ...�,-, . � -2 I/ it I . I . . I I - I . � -, . . .I . � I � . I � - � � . .. I . ��'T, " " � 1� � � ,.� . , , , .: �"T j I . I I .I I . . . I I . 1, . I I ..;�- .. ; 'i"- -:�,�-�, . - . ,- ,�I - . I f I � / I I -�.�;",; ,�", . "L';-.' , L"...." , 'I _2,� G L I I I I I IUD � - .. . I I I . . . � L .� ,� �. b , I � : i , i .21:�-_-�­- .., .--) KITCHe N b..-.I---- I -0 i j / I I I I I I I � b � . . � - -.., .. 11 I ,�,: "r ;, �\ I ,---. - _t,) X_ .1 .1 � 4 -I i it I i I / / I � I 1 . I I I 1 . � I I . I 1 . �. � 11 , �;� .1 ir � I - , 7: " .. I, �_ ,:,, .,�z= - � . I I I b .. .�. I I -I I t:��,� , ��, 1 � ,, I'll I � . � ,. I I I . I� I . I . . I I . � .. I� .: t ,., ,.i, ,, .�,... . : � . ,:.-". -..,�;�,�,_ - .: I � ; I I � I I . . e 11 .. I I I I � I . 11 I I '� � . I I I q � ,. �I� . .: ! ,�;:71, ..I;.4 I : I..4,I r .*�,'., -1-".�-I I -,�,:", - -n_-_-,-..-�z= - - a , I I 1 6 P_ . I , : ,.. I . I . . .� .. . I � I .1 .;, ���, .,"� b .-. . . . , I . � I . I ,.,:,�'i,I , .: .�f, ,:,, .�- %�r.,"', = : 7�,,�,_-�i L=.b:;� � � , , �. - ,;� ,�...,- I � . I : . . , , �1..I\- . I � -. � ...,..I , 11" = k b ­ I � 1� . I ". / , I I � I r I - . I I ' 1. � , . ,, - ,., I . . L , . I�:I , � - __1 0 �W I - � 2 ( , i . I � - 11 , I I .� ,;::,��,�.".4 .I I b ,, , - - --1 I -­­­_r1t j � :, L � . I I � . . 1� I I I ii��, . , ,� . . . . I :, , "t: I - -,, b ,�:, ,r , ,p "r� � ,��:,. � "1 7""' �'. � , _;�; -�. ,',''. I I I I I : , I I .� I b�." I ,:. ,� _6 �� " ��'��,�]::�`.'i,',,.�: v . ,� -"* ------I 1�, C_ I , �x �� . ,_ .. �, ... I ___, ��, .� �1,� I . �I. I I � ,,,,�,,,,� , .,,","I . ,� .".� .I I� I I I . r, ., I I . , � � ��, . j F,� ,�, i 11 ­- _­� -11 - "�_ - E ,_ __,�_ ,., . I lb �i. to ,b I : i / � �,� f- ­- .­­ - �� -�: Ej I I . , . , " . . , ,_ r '..*, ,r ", : ;, ; �� . I ."I, -t, j , // I .r!, � � . , ,, I . ! 1.1.I: .I,,, ��, ;, ,�... _. b . � I . � I . � . I . I. . ., ,I I .I �. .�� -I �... ­ I - I � I I I ., I - . . I J) . � .;NOTES ��,� ,. ;, - I , . I I - ­ 11.�_�­ I 0 C) 1� < I I i b ., T . � I 1, . I ; � , �� / ,1, �00,f XEYEQ I , n��. , ,-.,, ' � . . 1: . I.,- I ,�:"�­�, ,_,; , %t ­­ _.\__ - -- , I i ;AC2­,'� i . I I ,,�,:�:I r / j . I 11 � � 1, I .,�I r! b I t'.I I ; I� . r � , �,, ,r . .t"": � b� I I . r -, � , , - - I . I I.� � , - I I -I �,I k .I I:;�,�' �,`,,i:,"., -� .! � ;� : - ,.,�, I I . I� � � - ,!�",---,� ��,,�,���,',.,",,.""; . ,I I I . I .I . � b,1: .I . i-". I ..� � - , � 'c i";7 - � � :, I , " . , , I .� ,, . I . . I I � -1 � I . .I- . I. , i, . - , -� �, ,1.11, , -: '..� -� 11�­I w . , � , � ,� I � , - I.; I�� �� .. i, ., "-;,�':�; ,z:�,�,­.,,-�!��,d I -I 1:�,,�.L,' , ., I I I �,I � � I � . -1� 1.,­ - ,I . ,: I I i 1 0 0 ', I- ­ 2411 ,�/' , I � ) . ILI Oj m I 1 / N 0 � � I � 1. 1 6 �. ."�." -I . �, _b i, 4 I"�I��f'j-,,.,- , � I .��V� I . ,� - : I . . ,r�' 1.. ,,���_i.�,, . I . . . I . I I .I I !�.�,.. - - �, � , ,-, f�:,; . I I . � .,,.� .1. :.�. , q � � :11� . t � I I ' ' ' . I . - . I .L �, , �, I:::,�'i , I ­­­_ - ___ � . � I . I � I . . . GLA S ' � I . 11 : , ei'�­.,-,;;�2,'�'.,i.,�'�'. . _­ 11 � � I I 1� I� - i�... ,..,I � I I" I,I- ".�,i" '.. i,.�, .,..._. - ' ,� I I I � � . � � I I . .� I b � I I ,� 1, .. . '.. . I . . I. �I I -, '..%,, -. ''-,b. ,I., � .-..-Ai� .I,b,71,I I `�11 - ­­_ I !---�,---:::�-'=�,����.*.,:,.--� -1_1 ­_ � � I I I I., � *0fIL:JNG' 'H-, " . . , ., . I I I ;_ I.�. , .,%.z I.:, - ." .I I , � , ,, - -- . - 't 3;�REMOY!N01 IST WINDOWjAN � I , - - ��13 . .I I I � I I ' ll. . I-.6' L - , kIN-1 P, ,111-:11 I .. i"' - ��O."O.. ....tt " A- ' `��:",;.,_`-,-," --".�"_.`.'�7"`�-I'll" "', - [___�'] . I . ca t �, 7 I I . , � - It...., _:.,,rj,, , 1 �� 9 1 t. i i "� ; -L P..."..- _.. Cq i i i .: , 1 ) ". I I . , I- ( CATEEXIST.� I I . I � I -L CO 1� .3: 1 - I 16d�-'_'WIfk1k , I. .,,,.NP.,::�.,90�VIDIN�a,.,'NEW'.,!*t4A,� -, , -,P NF-Lrzb' , __ � .. --I j . / " � L ._-_-J,,� k. ___�� � -A ______ I f . 1: ; / 1__.. 11 I � / i� , -1)66R�)O . -- .�'- .. , , � � - __j 2 x 1�1, ­ ..­­ _ , UmfiN , Ll':' `6 -`�': ­­ - ""' . I I . , ,_ I -- I I V.11.1 �I I ,.��. ...'d 114'' . ­ .., U­*�­ ,. , ,,- ' ' ," I..". �P io,%'.*� -::" I I I I .. . 11 ' ' '' I .- :�:�::.,�,,.t��, _ I I 01� ,111`:..�, . . 1 : ., .. , . - _�,.:,e �i,� - �, I . b I . .-f:__-.�,-,;-,,�,i,��,. �,,'. , b.., I . . I .. � I ,-.... , �� . I .. I I I . . I. I I � I :'NEW AL4-,,.WTH­CE 'A. .'pID1NG!TO, ATCH-.EX :,,,,- %­,�-,�_, , , 1. . , I I I _,, _ - . i.. .i� - - .�,�i*,� - I ­­ . I. , �I �1."I.,"�11-1. I 1, I ",;"�, �­ ­­"., _ �, � , I . I . � . I 1:. I Ao_"� ,_ , . .1 . 11 I I I I I . I �1% 1. �� . - .1 � 1, � . ., . ./ , . I � b, ;I `'' , _ - :_ ". I I I . �I . I I . I I I "�,�';':��*,'�'.,­ I __ \ --- �� -- r, . 2. �, 19EMOVF-',,, 8 '-,..' QA131NF,T.S,'��,�-gF-,U$)N -,QLD�,i:K1 ff]H - ", " " " ...'�M,_'.. I I I I I I . � : , , - ":, - -'� -,�_­_ , �,,��.�-�.�-�­ .�'. .�_�r- -,t , ,,Q� T �aCABIKT$114` H' :�'N , . I I � I ,''��, ­".1`��, . ... . � I I , GX6 . ' 1.,�I. .....;11." %, . "�:,,,-";­-�, � . � . '' , �,,-��_,P�c,�,� I I ­ _.,,� , I ..r , X11,I 'o- �� . . I I . "I- .1 � . . : "_", , - 1 . ­­ ,___ f r . I 1. , _ , " I . . I . � 1. . _­ . :,:: .�. �.%,4..�, , , - �` . I -LAUN' " .- " -,1. 1 . .. �, - I _ -, I .b - . UL ER,O_ O' ' ' ' ' I - "I., b., 'f �b,'.� .:. , . . 1, . I 1:,j . ,� . , . �.�- �%,, " . . , � I I � I � . '. r .. T., # ., I - , b I I � .:,, ,�,� b . I . � . .. � - I . ­'. _eMO E-E IST�,,_ � %_ I . I . I I I . . I.1, I.� I. . ,I-; ,I-� �I- b,.I - , �.", ___� . . �I . I . . . - - �',i,- - -I - . . , I � I � . . � - - ��1, ..I�� -':,.,�,;� - ",%, I I .1 IM< . . ,-;� I \ , - I I ) tf)�2 , . I : I , ., I kiT.bH ,EN "If 1� , EW �:Ab-.':n'-.'�' � ) , 1-1* I - -0 "5 0 i I . .1 / I ,,,,, ", . ,z,-1,1,I;; .-, .�'I . ` :1 , __ " . . .-I . - . I (* ED I . ­ I I I EN�AND A INET$'.1N-',THE�, 0 i, , , ""�'i.'""�,� � . , . ­ . I I . 1 .1- DFV ,ROOM . '' 1. I . - I t I - � . I , ; ,6tA�N6�­" ���".. ,b ,-,.,--,". , '. , I 1�I 11.1 q�,;!�'�"",';,"�'..":, . . I I I I . . �-�Ii � 1 '3 ,S ,� , I m , - e , ` kpbLA . A -.::i:�:i.,t*t�!��,.'�, I ­­­­ ___L._j , �i I 1. I I . , . , `� , �, �,:,��"':. 2 J$,4 0 * Icir- _ 0 [ I I ,"' -,,1, .... i"' , � �._�1'li , ': _� ._ \��� , _ I , IPNT ____ ,­_ f- 4 ' : / I , �� , IST." "" ` �_,�z'.-',, .� ," .- , - ., I � . -z,, _­ .1 ---F-fz=-_-: I . ­­­ , RY __*�_-______T - .. N,--- -1 � 1 _47:;,-�, ?) . ­ ­­ - I R E: - ._1 , . I/ 2 , 2840 D�'i", DH I I_ I I - I i =��6q�_.L_ . :to � , �,��,�b, ��,,,..,.,,�, �, 1-1 , . L.-'- k'I �'- I- -- -- __­ I� - - - - ftm '. / I . I . . � I I I�.:I .;� ,�, I p, I ,I il 1, ,.�, ' I I - 1. ,,,.,,:r.�,,,,.. . I r I .I I . L � '..'I I - ., , - -- - I � � . I I. , . 11 -L - .. 4 � � I . I I I I �, v R ASONRY,kFIP � -Y­j�7-FR ,eXTERIOR­'-­-1 . 1 , i�: : ��i.:,,�--'!;r, -,-,-­;:, 'i __ -=.1 b_:�--- --- , � - - -­_ - --- � .1- I L_ . ! �_�l -_ . � �oN I I . . . .I �.._ ALI 11.11� I I .. ,,-� - .. I I I I I- - / I . . ,,-Q,,,IMNE ..QV!DIN!$; I I I I I,b�.�­�.,,,.�,,;� , I 's . I � I . I I I - , b ��"', j,", �, .�__ �. -AL - _� -��' -- - -- � . I - . I I � !t�-, I - 1�1 - ..L I I I I .. � I I .1 . . - . L GNIED W ' I " ' - LLt','�A'Nb'PATb0- - "'- I _: I . . ��%,,'�-',v, _��,,-,� r� , I . .-�j________=1__.____ - I Ul- .I- /I � . . 'r- � I � I I�. I 1-1�'� _ITH 8X S.T,,:.WA _ . , , _ HING-R Of.'�, 'r - _ � .. . I W, '. ,b 0 F I .1 I - -1� � L ,-. 'r,""': �,i6" I !, I r V' ' 'I"'" -' "",;�k L_ I ", 1 _r��___��" � :i�k'I -'�­L,�r"� -','_', . :. ,, I I I I ,. I I - -�,-;�_ ,:, I .I I 11 , 11 , .--I � . .1. r . i . b:-,I , . ,; , 1,;- .!; ":!, ,;.,,b��,,;."".- --, L "',-*-,�`­---L_­,�-� ��,�!�,,:��� I .. .I . � . I I I I I�-I . -I , I :1�6_11.. ' ,�J�'­,, .,I ;.1 t IC5,1� �� .,:�_�z,,,� .�.� , I .�- .1 � . ,I . . I I - I I ­- �. ,I.,�1� 11. I I "I,_ - - ­­ r � ,1 ,�;;� I 11\ � ., . ,, � - '�.�'�4'��'�,p ' - -''- " ''1�r" 11 ' I � - -k 1,,1;.1 11b,if -� I . � 1 b I v . - *KITCH I . I . - - I . . I 1. _ I _I 'I .� � . I I . � , ,.,��, ,,-, .1'1'1.�:�'t ri."_ 11 2, . I .1 I ­ 4`,_� "1p� [PEL.NKW�KIT93 F�N�RE 'SIN6VI. . -R�POqsls -i-,�..�N'!:­: :. , I ,�_ - __ ..� _ I . S 1 u,i . I . I I I . .- . .�1. "",t, ,­I. . ' r,r .. - ­ - , , � I . "� - :1.lw��v�,�?-".�� I - -' 14 k,I . ""A".,0. .�.`­., I ,'ttl.tX . I : 11 , �­- . . I I ' ' ,�,, � I . -I�.I I I � I, .. " �:�,�,,.,��, �-1 11 I � � I ,� I. !-,.m " " - � 11 . . I I . ,,.�,���,T,",'� -NEW.'FIXTUR SAND`,AP-..PL.I -� 1 E LACEAHR HIOKWINDO S,.,, I I I . I I : � � I � I I. ,-R, 11 . I I 1, I 11 .,; , ,I,6t,,,, � . : , - :� . I � . ,-,-..,�,,-,. - � ,,4&�� 1 L ,_ .�,I , ...- . � . . _.�� % I . I " , > . _�:i I r'. , , . , � fEN_,CAeIN5T8 , t , I .� , �- ., r .� .., ., " , . ""' I i _j/ L - I � . . I \ . 2-2036 CSMT " mu) : . ; - I , , , �__ , - 1, I . T! I 11 . . . . .". �_ 11 E Q EQ I- - . I I I '.. 71'1.1'.�...... .r.''. _ 1.11 , � . ,-, . I . . I I I �i � : ,." .1 - _1 I I a, . I I .� ,�z, , � b I I I I . � . , 'b . '�:i, ': --� �I,k,�-'I".."',I � _-7-- -- 1, 3:�< I I I L . 1�0 . . . . I � ..,I_�W.'r "- ".1. 1-0;,; ­­1. ,�",--H 1... L, '' ­ ,.,. , . I I I , . � I . �b I I �� . I� � ,,,�",�:I ,,, ,: ,�'�,,,,�,�� , , I 11 � . I � I ,.I��,�,% b ,� I I ��.g."�i.,_. 'L- , -k- ,,,,, .� b!�,,p 'Y"""�-�`�,i,- I . I . .> . I 1. ,.I p �­, , 4, - ­ #MUNT NS:M,'�:SPUT,� -.# , . I I �, -A,,,CE$i , _, � . ,�� ,-.""""",.�,�,,.,�'I'�; /I ,� /, I :�j -, �� f7, 1, ., W` , " , I , , I -If 06 1 1� 1 6�6 . ITH 4 2,`�,;H b,,:W0 I N D 0 W . .Rovt , :, . . . . - , . . I I . t - . , . .� -. I I. ­ � I b ,"'I,��i��--;,,--,,�,-k�v, , 1. �,,:, . -- I � ,.�INDOW�ft,,V. I I . �. - � tu �n -1 1 41"'t,, L, _W,,,�'�,, �. . ,., O'..., I . ,. I �. I I I I I . I .��� . ,: �', I '.�,� _:;: ,� ,, ��.-,,,-.,',!,� `..�.�,_,;,,�.­,, I .r,. t I �`�_ 1 � � . I . I.� I�, ; � . - I ., � �, �b � , .�-- � . . I .1 � . I.. .1� � .� . � . �,� I � i" _._, I ,.�'. - ,,, `1 I I I I . I I � I I I I I . 17, . I I , -I 11 I 1.I� , I., . I L I: .1, . .1� % � !:,:�:,: , ' - , - - ,� - ` -1 I . . � - I �,C4 0 , � � � I � I b I�I . . --11 ,,M, , , ;_ ��r,," ." -111 r . , -.--!.-,,. . . I . . . �- �. L"I""" , _�b ��, ,,,�",.�,"_t, ,�,,�:, '�.,.,j:�-,�-,�,�`,..�,,�,�,-i���,�.';,'-., '!�,,.,� . r 1.. I - � I . ;. :� .�­�. ,,, ,-� - ,, � ,:� _'I,�.',,�,��, . ; ... . . I 1 � .-P.��,.,' .�111`,i_�V_�,�;�, i: -'� , � I , \% 11 I I 6 I I , � � . . . �, ' ' UNTIN ,�-.�-- ,,�;,,,:�;,-"t,.,:.,:�',�,,:,-D:1 0,:,�f�tj ITHA -1 L LASS,PAN ' 10 i'�,1,'--,�,-i.-" _ - b.," . I . . �; I I I :�..,, ����i-�, " ".�`�,�'�',�_'�`�,4, �'r-,-,-A','�_�,,-� I ::., .�, . . ­ _ t: ' ' * 'It' '_" -" " 'k ' ' * . I I � I , I , I - - --i .-.-- - , I I I I -60 I ,.1 I I ,I �', _ , -',L:fbiP-,..LA�CiE,.tXIST-�-,'!;IION ' O' ..IiW'� AL�_G _ ­ I � . U3 ,�.,<"`� (5) ",/; , ���� - 41 , - _ J - I I . 1� I ., ,, � , , \ �\ Z5, , : i, . .1 ,;,4 --­` 1 �L-,L­, ',",','b, , LE]Dt' 0011%'M� ,' I I i I . . !!. .",r,,,,,��,;�," .,�i��,t��,,�,,,�.',, ,..,'. . "� '. � , I . t 1.. 6 :� I . .I � . . . . I ! . .-, � - , � " , i'I"" ,",�, � j_"; ��;', ,.: � .,,�I4"t��, � �.1-7, ,'.. '""""�,I , L , I . lb I I. .. .1 , . � : � ; ��:,-;:_-� ,,� , � ;, ,,, I .. . � I .I � I �, .. . - ,-� .� b . , � . I � .1 I � � ., � t :��:�' . ,�;,�,` --'�-1 � I - - ,EAN 'OF I- A,O E-XI$T'.�.1 �".j;��,--,?� .. � . . . . , ;­,"" , . � .1f .1 b I 1 4 11% \\, "I I I ib I I I . I . I . , . :;1, "I 118, � . -be 11 0" """' , - it ' - ' I . - - � < \ I . L .��'�'��,, � "".k.".:,�:, , ,, , __.,;:�.��,;�i.,"�`�" �. . . . I X 0 0 - I r,;:;iv,11.'�_'-1, ", , I \ " I . I I I I .I .1 , I .b r , . I I . :�� 06 -� lh'�MO,tt ,i, if , 'C ` b" MN�Y�A DP T ' , . , .1�,�'�:��-�l--"'.,,",-"�-111..-.,.",.�-""""�-"�i". I \ I .1 . , � =� ju �_ U) j I I ' : �� .'' : � � _ _ I XISTMA ,�ON"fj .E t,�_, �1�ftt4 , -1. I I ,1.I :;I I - -:� � ,,", �, � , . � . � �H, I . I I � I. , I I I - I , ,, .'r - , , ­ " I I I W, A I � 1 1.� t., ­-kc�­­ 1 W.­. I 11., � I I I I b �. . - �. , ,. - ' ' (ro SUPP b_, _ ff , - ,� \ \ ., I � EXIST I � � - .1 . I � I �,��,�%',w,;, 1. - -1,0114-� . �60 . � - ;,',`,',,�`,�, . I I b I . . � . . � �. 11 ,: .., - M ' J6) I .,, I I b".."-,"',�.,,­ 1.I I ... . .I� b. . L .. . � - , . ;�, � I- , ­ ,b..: _ -. .,.�., .. . . , , T Rely. ,r,',,I . . I � . ­ , :­; 4 I - I \ . .1, I 't ft� . I � I � � - . �.'" ­­,­ _­­­ .EA S. IT , . .. .. I. I : - �, L , , � I N. I-- 0- . . . . � � '.. I� _O . p '�i__.'� '.", . � � .. r-_' . b . I I I . , :, � , I .".i,'���*��4��,',ii:_"�', " . � � . 14b - I I I I 11 \ I . I . I 11 � ". P, ;VIlDRNEW;8 � . , , .(j) . : � I I I­ �­ - ",:&�E�j�f�t)W,�' '­­" -i'll ,,.L, ,M , . I -1 � I I I � ':��.�". '�-."�',b' ' , . I . I ,�, � ",� I il 01.1 1-11 1___'._lk _�,_,��, I . I � I I I "- . , - _ .1 . . � I , . , 11 ,:, . . I . � .I . I . I ­ . .. �., � :�, . . .,�,,� �� ,z_,� r ,. I I . ­ , ,;,1- _tn ' ' 'T j -, � I I I I ,I I �, I I,_ ,: �, , I .1 � I � I . . . , , I _ '� I q ,, .� -,-1 i e, A�,'k��:;,V -1 -'� ...,�A -, I \ I ,� I 11 I. / I r. , ko �- * ': � t�,�,!: -` i X-7018,jN,­PLAqE:, - 1. L 41P,Y, _N�, ­ ' " , . � .4.y.VfA.�PPe0, . fTH:Mi __�4 _�, ,,,J."'. � 11 1 8 . 0 S�OPED I I , ,."';:, - I - I ::�: � ,__ , � _ b 0 0 0 < I I 1.�. , .i , .., I ." , .b�., ,�U'_­§, , ­..�, ­ ". '_1�X�1�1,z-i', -,,I��� 0 jj138,A I �I I " A I - I , ; ,.,N, i,,�f,;Oq - � - . - � :1 � I � 1, ;., ,; .:; , 'bT.",,.,,'Z�i,,�',�'�_,.�".", , , - b � � . . '. . I . I� I b � I : : . .I F ,,...;,," ,1."...�, ,�,:­m_�. I .. . . I �i­ , � . I . .11 I . , � , '. . . � I I I . - ­��I , . _ , ,,:,- *t-, " ,1 'Z�,,.��:i_-! ,,`��"" : I �. . I I � �I *� I � - 4 , . I - � I I I I .1 � �, i;-2� - - 2� I ��I I I , . 1*11 11.I �, ,,Lb . `�ii�-,-­-- ­�. .,-,`;�. ,I.r: ��-4�.- .:�� . � . , :�, r�Z �".".".;_'�'_"�,�'-'b' \ -1 . I I : 4) I I . w,, ,�. , . - , �, , -­ -,: - - --:��,­*�-.�,', ," � , I I 1 . I I , � , i , , , . I . ���, _ - I . I "' I . I I I � . �I� I _ I I I . b I i . I 11 I ��:,�.,��:�-�,,.�-,o"-':';� .:. .�� .�'? ,� \ 1, I . I MAQIHALL <to.x , I I, , CEILLNG � � . .� ,-�, i-LOO - ELOWNEWqOL MN LO'0ATIpN :Q,.:., .*,_,��"i',�"`, , _ � I r I I , \ \ -.` I � ,* Atpbk I" I , , �'JLIN ..A,j$h . g_ , < , , I - �, . W. , I � 'm , N I ij-:1., , I , � . N .. 11 . I I I , . . t!,� ..�._ m 1, 1, _- -,,�"",rt:,,", , . I I .� ,:� I - � ,I - ­ .. I I ., i *;`­ . - �,��,,�,��'�:"ji; I I - , ". ­ , Al_ �_EILING`�*, I � � , '' � � I . \ "I" � I I i RAY C,tl L I N 6 7 I- I 'I I : I . . I I I It ' : � I b,�.:�I . .. . . .01v t,��I,0!,-U OL,Ct.,_ f-, 8' ' ' OSTt`12"16 O-OtAtt-OW ' ' I "I I � . ,. I . 1, . .1. ­ I . ,� ,�, � I I., , I . 1 S- . ' . - I � - I I . � ��;�,t�,.:��,�:-��i�.-., "�"%, .��';�-,-,�;,; - I . I . I � .%t I I . . .,� , : " , _.1 4.-.11 .0 " , - i�l ,.' I'' b I-1 1,.. f"I ,"i�;�'� . I � .1 . I ,. ... I I I . .1 � 17 ,:, - I I . . I � - . I:r 1 1 1 1 � .. ­:�:.`, �',�,- " AOL '�,,,`NOR,, Kj",`�'�'�"4�;;� .'� I r I . - '. . I -, , , � . . ­ I 1 C14; - I Wr -�z"4 qp - G..P.504,�,R..;A ,-,:7 '.-yr, -K�.r -'OT -­ ,0�,,b, �......� ' IT"�i�" "' ,� I , . �I �: % , ."�''. .�'' � . \> I 1. 1 I . -00) I , � : - I 11 ­ ,*� j� R -tOv.z - - " ,y 10 hb".''" OEIILINO;�" e Ew,'ex .­�.­_",Itt - . I I I r I I r I " 1. ..,: -''.. , L'i, - "' � -­I I ­­­ � .-. ,, .t_ _� ,,,,b.X t ,����:".:� , � -- I � I I . I , . ., I . . I . I. I � I I I� � �I ,� - ­..�.. ..�," . I I � I � � . I . ': � 11 . :1 .� "'.." � � �, . . � . ­ I I I : , . � � I� _..,r,,, %'.I�­ OV4 :: -� "� I.. i , 1. � . , " " I t�­ . . .. '' L 1 -1 - � . 1. , - . I ,.,,.,�, -,.,-,-, � ,t�*. , , -i.. ­ ­"�.. �%79 I . I I I I -I- I � I I . . . I I I I . �. I I . I .-b�, - �_ -- ., -' . -,.___ ---,---1,,. QQ , .1 � , . - - ` . I � :, . . I . I . . 1. � �, ;. . �� -::::! Tpf3IQR,"`W .-�iP PLAC!i� �­f-AT_.*OEIL1N0AND'LO -, �",-��,,,�,,� , I I r � I , - 1 , ;� - -,,-�';',��"`,-! 4 N . . . I I I I I �1_ ­­ I - >_ b . - ,,, " , I _ . W'% .0 a"; --c-, , " - . I - � � .1 I �. : ,,-,> I I I --,. I . � 1. I . � �, �(­I_�­ , ., . , WALL, , b IS"f:, b.,E . . � , . -I- / "1 . I . ­.� �. �, .,Rqq, 1;_,1-,,sRE - I . I I I � I .1 I � , . '�,`­i`��.�,��,��,��',� -���;j,I,� .� ­,,� " � ,4 1. . . . . .. I '. . , , . I TT'l , 1�__11 . . . I . . 1. I I .I I I ., _'.f%.'':,: :': _��:... -,��"".,i�,,��r,-". . I I I I . qG,."'i I i I'—I....",,�, -"-- i; "'oii-�,;' , - ,� ,,,-,�-;:,-�"_.-'t :.1 � . I . �I I . . I I , - 11< I I I � � I . - . � ' ' _' ,I(" �-, i,�I.,�.I!�!;', ,___ , < -Xj -, :I,,,� ."-.,' ,,,3 ­q...":r'.�','.,,,'�. ", '� , I I � I ,,�,- 1�e��4. . , - -4 A Jrt%11�4 ' , ��,6��W1 ."�,'�­;,,.,',':,.',:.71 Al,FO ,;­' .;,,'�,,,�, i,�,!. . '� - . . . . . I ;, , 11 I�, - 4' PA ,�: ,:. I . -1 . I�,,.,. ­­b L�_Vjj i'-'�,,. ,, - .�i��,.�, - _��"', I 1.- I � I _ ;,,:Ic,'�'. . . . I � �. I I , I'_ 1.i t�:, - , "� " , _"��.,�7 1z "..1, t I , I � . I I I ,PL, ,,'pqAQ I, """,,,,,� ,�,� , �,�,�.,�,,�,,�,'*...-,',�',"�.,--.�,�,��,,,.: -,, I I _� �, . , ,: . I _p's-1,Y1.i.''.,'­',, ,�,�-,I-x ­ ­ .".. ­I I � 1-1.�; , li,: , , � . . � b I ..I . I . � � I I ILI I I ... � I I. I I I I .b , . I,, � ;jkjST.�� I . � -, . I . 1 . I.. I"�I:_ , , I � :'11, , �:..; �,, , I .��-1, , -I 1* . I I .I " , - -.1 I '. � . I � .. , , � 1, . I . . I . � I I . I .. 1, . - .. : 1,., I . ,. �:_.�,i���,L,:";� �:_�,.:,�*" ­,:�! "�­_�- I . I I % ", , ,", "� o I -, . I I " I i . ILI - I -,-- q I � . . �. � . �;I I ; I . � "A ��I 1,��: , O , � - , " ,, -%-- *e,," .1 � . , . , ­­,�\ I I , . __. . I I P116 :"""."9 ; �, , .. 'R,C,H���-L,P,PR", ,Q.,��,'�,,�',PO�,YYI�,T,t4�91.1,$,T�.",,L-�VtNO"AOO,M,P,5"0,0§.",:r,�,-'�,,,,�""I"-��,,, . I I . � ­ ,;��, 5,K."; . . '. , , : , ". -,P . .:, . . I .-: I � ,to. I. - I� � i, - 1 , - _ 1 - I ,"?,� , I � . I w b . I.,�. - 1� I . . . I L ; � , �, - - I , I I ­ , I.�� I-! , �. I � . . . I . I 1: , , . . -. 1� , I I '��� I�,, , I. I ,. , � � I .I I I - I I . � - ,,�` , . I , . � I- � I I I , _EXIST-�-.0 NQOM,'1WITK-!k�,T -T,,,L,"., ;� ��`4,,.; ..413'�,,* ,Va-01,�CASEMENT ­ .1 I I . �, - I / I tf) , **,Oz --viur. �sropis , _. :��,; ­1, ­��­.,,, L,':. �I�,.`I— ..,1.I., I . I % b � I �, :2 . I I I , � . `AO __ I � I , 1� . . I I I "i ,. -1 - , - I "40 PtPL , ' ' . I I � I b - . I . ., i�w, ;,,,,,�7. , I ' ' I�I ;; _ ,'- � ��,'.� ..,,,,,, -�"',"',i!- , L. - ,',�:�,,, . . V) o � , �, .1, __�- . " ,,Q. ,A Or x . I .1. I . I "I . 0 , . . I . b ­ .b _�,$� ",. . � � I I I I . . I I I - - 1,i -..,-, -1,* I ,.�,. , ", -, , . .I �. I . . I I � p I . . I I - I . ! .: 1 -, ; , I I- "!�,­,.,, I . I � I � - I-z . I I i0s I ­.� �11 - -, ",- , , ,"'ift,�_p , v e"", ­ . . I � I , I � , ' " 80 1 . . ,�, ;' r: ,,� I ,� ..'� , I r,. -4 bc. . � I . I I . , 1�,., ..,I W OWI :,WIT- ­­ `­' "',7.6 - 1\ b b� I I . I . I . co T A . " .;'!��_ w*, '4'i8fuo.,� -* . , � --.,.��-,.* I b -i, �,"� - -, - " / 11 I . I I �'.,_ 8' 1. .1 . I I I . . 11 , IND -MINIMUM � , , I , �,��,:;,., ",:b".,.� � , ,b.1'� -I I b . .1__. I � . .. � I , .."I.-I I�, , - �,, ,,� ,- � -4 qO, 10 ,,,'�. I . . I I I - , I . -.,r ,.' '�' .�_N. ., .1, I I-I N � "i, . I WINDO." ". I - � r :, .1� I I I . � . � I ­ .� : .1. --, .,1. 1.� , , - . - -I I . . 1 ... I � . . I �I � I. . .. I I ,1 . . I 1. r,, ,I , I , "_� � I . . I . . I I I . I � � FASITW.&*/ ,�Zft � - ", - �'14_ '' 1 .i" 'd ' �*N ''0 T$I,pE.*-,ppq .;, � : , � ,; �* , ., . I b .04 0 : r I I r ., 1�., ­�,,,�; , �11 ,-:1N ' '' - -6''- ' ' ' ' %�,: � .. I I I I � . �W',:P�Y, TE k.vpI[_q_.`1 V _NEiFl, �';1sPAcE'Ai" -11':,, I '. I r .. 1, 1111� � , 1. I ., ,. 7. 411 1 . I I .T _;. - ,R ,. ,.,,,. � . . . i - . b. - ,_,....... . ., I I I.""I- ., .. .. -;:�,Ir'I,"I I.,I,, , :�_!_,!'117,��,.)� z I . . � I b. I I. I I. r � * , " I I .:� , . I � :,-�:­ I I .I , ,. � , _:�, ' . I . I . I I . b, .I .1. . : b I _;, , I,.!�., , . ��i''... ,,: I `.I I—-i, .; ­ - .-"I'. W"u 1� - -,��:�,-,,�,',.'r,�,.!�.-',,�',,,',,,."-"��-,:,,�,-�, �. ",)�! I I I I � � ,� 41_ . . . -A$T - E­ ' - ; "" -�,,.�­ �­,!,,, �, "- - . d- b I a , '" E CA 1�'E ��FA ,,, � '. - . � , 1 j..j6j1 1 1 1 1 �,­ I - :#QR-'' -" - t - _­­ AD , .1�,, . ,_ 1. - 11 I '. / \ I tjAm �,,`bpemN(3'$�T .' �r­ "" I 9ii,16 �M6�iN " 4. - . 1 7, 1 411 QR�,� HIMj 1. "'. 11 1� . I I - - � . I& &,/z!1v#d &Y - p o , , I � 4 / . I � 21 1 .I . 1. r ..'��, ,. __ M`$YMM 01- . 0 , � , ,� I . I I - . � - - ;,,, 1-'.-,-"� . -bf;4��.'�,�-�Z,�L�. . I . . . . � ,- I ��:''�� : �I I I-- ,_I..-;.�� I � . 1, �­ --b�I . - T.,ALU IN M, 'P' Eot,:I 1. �, I i I � �', 1. . � � : . . . � � .. : �," : . . I � I f I - , I'll . I 1. ,W_ - I . . . . I PLAC ; wQ,-,!ExIS "�"_I' ' , - . 1 � '911+ , I I 11" -At "t .�''i'066,w�6"�Wi�TH�'!�2'�g�l,-"LX�',4"*-��,"" "'O'- " I . , . � � . I -� " I I k�2), 1 . I '911+ _ / 21 11 5 , .21 $11� . . P.), - ,b , . 11-1 I I " . ­ I -. / ;4_ - -_._._1___._._­­-__ ­11 . - �� _�� . I _ , r , . . � .. ! I �� , , , I I ;� . � _ � ,,� '. I I �W1_ . " . "b " . . e'l I"­:­,,,....'.- , ' ' , _" I Z, , i'- - . / . ,e�,,, , - . � j � . . i . . . � - I � � � I . � I . ,_;V. ": 'DO - tk'�txist`.`,, I . , � :�' . - �,­­ I . � I � I , I . . .��CAS M . . , II 1�11 �� . I . I I I "I . I ,- I � . - 1, �" ,,, -, �, 't ,., W., 1). - . IN q r,. ,i" . , �� � . I b _� b I I .I I , . I NED'i I 1. I � I . , . . , , .. �.*,'-,� -, -,��, F, ,ell_`�, I", I -1 ___ ­ -1. ­ ­_­ _11. ­- -1-__- ___1' I __ _­ ­­­­.- I I � , I I 1 ,;. r..." ,I._,.,., ..1. _4 .".1.I ,�1.,, ,�,';�, ,,r__"I'_,", ,__­_"�%y, M",-",".. . , I I I " I . � ,� 1: .� � ,,� ,"_'�.`v ,Zi4,�.;;�' . .11 . '. I . . .1 . � I I I I . I I � 1: . . I I . I . % I � I I : . I . I . . I . I , " '! � I -, I _RW I ... I . I . I � I � . . , , . , . , . I . I . .. I . I . . . . I _ I . . I I ___._____._._. _......-,. ,, . I . I I . I - - f ",.,: ." . . � � I I 11 1, .�. _.�. . ,� .. , fl - . � 1. I 1, i I " �R , . I I r .E WTf4 ECIENTE11W10DOW WHITEPAIN E �-2�X$�rz),(-T,EF,11011.,TSI ' ;�.�,'--,:, � . . . '. , I '�� ,� '�`f-11 lle' , :"b � ''..,.. I.;,,1�1, -, f,, , - I' i, ""' , ,**t , b I to . � .1ETH 'H :I I . ..",�, :`�` . ,,, , 0.1�_ � UNTIN'Ebe,,-WIN SALIG ' Mt . 11 I .�'---- --- - ­­ - -"7, ­ -- ­­" ­­ ­ - ­ - 11 __ ____\_ ,:� I � I t I I . . I� I I I . I I t'i­r, - -r,6,.;* . -P" ,,QENTEW`,V IN( QW:�;A D:,.A-,Hfm1_:�','�,,.1, , . I I �m... " * - . . .1. ­ ..' 1 . , I I I : - -1 I � I 2 - ., 11 * ­PROVI E 'AN I I ,. ,. - -,lm.,�'I, _____ . . 2 ' _N 4 . I I - , - j! � , - - tM 618, 0' ' . :�,,,_:�'.,,�-`��..,:,� It ­_. - - I to u) , : I , b, ,_EW,_2,11 816�1(60 ,Kl5M"K'F"I'H''�""'PIL-'A'C--'�''� I D`F'61bjyhb�t'646�6§­ I . .1 %1k I "I'M C3 � � �__- . , I / , . :� "*. I I� Id. I'N I- 1, ,.". ..,b.. I�- ,.,N.1-1,,.. b I 1 �A 1 ' ,., �-11 ,i!,�.��I I I ; I , b I 1� I I 1 � . . , . , I .,.""..._�>;: I . I -� - ­­�i.7,i,;F;1..1,. . . . I I �I . I o - . : , � - . I I , �, , I, . � . 1, .!.,;� . , . , 1��:I I - , :4 I / 1 \ ) 11 � , '�IF: eQUIn I aN-,',,�',�.Ka,r4t "S" ,��,,�:i�,,-:,.,,,-'�: � _ I I I I I � . I . I _,C_%!:�,, . . v 4� � ./ �,, - I \ b ......� INO , : Prdr,�-��,�.' 0T.- T,�. . �Nf - , � 1�� �' CIO' L I ii // . __ I I - Nu) , ,�� , . " 1 , ,f_i�� _111 ,.,;� I . I I , ,. . � ., " f , -.-r . -,. . . I-I .bb I.11� .. I �%.`.,01 . I � . �. , I . 1. I . I I -. - �� I I T, I � . .t ; �. I "� ' L. -i.. � . 1. I �- :,: - , :_ . ,_.i,..: '�,r� 71. � I � 1. I I . - . �ED). ','Z, , �,-; � "i�',","hOOTH .. � �`�',';,";,:i,; . . . . , ,..: i . , , r I . I . ,, ,i�"'; �� ­',;,-, �- , , i,,ia'�,�,�_�-�.'.'� 11 I � . I - , I . , _'.. ;,., ,-� ,4�_ 'f '. '_.111.1. -" I ,��­ 6 w\ I - I � -�flELOC lb ,w . . -.40 A ,Eiir I �' ' ' '. � I .1 ,, I . � I I I I It I , AX�";.,QRN,ER i',�]AO�N&MA ELY��;:24�.� " m . �� __" / �L b Z" . t. -- __ � I . . " � . � I I I � -1 . �,,.I.�. '11, � - ,. ::" . . .1 �b . . I . . . . , I , , d ,� �I ,. ... , , :�;'Ili­�;_- ,__ � - __ _.__*Ak. � � I I :� i. I � � I . ,- 1: I , , I .1�i. 1�� ­-.--.,e-------,-.-.,- -b- -­-­­ I� -�=_:== �,,W, , __ �', I . � I . %_ I.I_� . ­ �;'NEATH`:EXI$T'� _-�' ' - ' `-­­ ­ ' j' " ' ff - '"' 1 C " ; I t . I b . I 1­1� . - � ' . _`* i , .��(,�) 2 1� . , --- . I 1�1 1 1z.131 RA TeR*;,"�P,SOVIOIN.Q,,�.': ,EW,I,'�FSF,NO ,'�0,0013�,,',,AN .,413,E I . I I � � _,� ,I;', , i STOR 1 '_ " 7.1 �,,, "I . .I . � . � � I , - _ , , J . . I � .. - / �p .�e��, ,_�) (� ,_ ' I ,,�,--lp, I . I I - . ". ,�� �, ­ I- � . . I I � . 11, ,4 �...�� . _-.� . - I . � � - I . � I . I . i b . .. .. : .. , I " I.. lk_ I . � , I 1, " I / i", . , - � -11 -a .1 _�, 10 �_ b . b � I 1­1�0­ . ''."' , -1 -�" -f,;" � , -.8'' ­­­ V '-, -,-,*, , "..,14,I�T, '_­ 1. '­� I � I � I i I q .I -- :..-, � .,. I. . UTH KYYP,.,,�?� EN.ION,', Y,REMO IN.0i,,,uNg ,ND� :1 . � I � I -1, .. _ 1. - 1-1-I I I - , _ ,�F , _.EfTAN_�n��,��;_��",. r � I I � ,, 1 :,.,' 1A ,q','�!11�1� I t,, 1. � .." . i .� ,., .. . � I � � ,� ��:..­.:�pl I., ,I� I I I . - .;1-1 .I I.; I . . - � I -,.�(: � I '., I �If . . . .1 - I r V' -;�4,�'r OVeRHANP -�'��-. -%�-��,!..- --. '� . I . , ,,, . I, I "' , ,'��,$.'--111_­_, 11.1�"!,� . I 0 , 0 KTO,:NEXT,AAFTE9i LEA !NO',"A _.� , � I . I'i , I--�-j I \ 7 1 ;'. _ -� 1, ., q 1 4811 __._._____- 1,iJ, ..'� _____k_ __ U)>_ I b %_ I . -,� ,7vy -_pt"�,,f . i ;�:�,:,�,` 1.I ,.4 .. . - I 1.� . L___ __ : I . A�, I I 1�1 -I ,� -1 I - � I . I I I I I I I - "��,'� .1; ­ � ­�--­­ -'r REP I � � . 11 I . . I . �.;� -1.11-. ,11 . - I i'r , , . I . I , -.1.1. q� . 1L_ I " I ATED F '.�' " . b ,,,.'! - �' . . P., � _______ - 'JAOR,p'� 14 t S ­ q � � -,� ---- -- -i -, -___j -_-__.__7_,_ � CASED I - .W 'k1#,,*ALL W!"'"'t 'P";'' 8 Or-AM W1fk,`UO­ O'M";":�; L %," ;�:�,�- L I . ::�_4__._ �,_.��:�,_.�_ 1L___L,_1_t_ 4Q-AA------ -- � I - , 14.- 1 _____j L_ --------­ OPNG � I , TH. RI ql� �?:�X� ':,. I I b I 11 5211 ,. ­ . r, . I 111111, lb !,�,, I I b I .I � L . H....."I"g,�� �­ .q I I.1 ,11,L-,, , . - I , q �q: - .- , _�1, � � .. .. I .I.' 'EILINQrjo : ; � I I I I ... . �,-: �, �; .� . I ,� , I ::i, _ - � I " ti� I �4�11?'AMI'�I,i ���!��171'11�,, �, _____ -----,--. I- . -IT EXI Ti�C ST5;', � - ­.': ,� - , '­.�%­.:.. , �,�:­­ 11 1 .I- I .. ,. I � I I I. . '', 1. -:, q.1. I I- 1/2 GL , ­­-7­_ V-21�,:"� �,b:;-� 3 ,,, �,,� . 11 ----.----.I-.--� ­­ , " :: , , ,, ".,,.,,,, _ , , ­ �,,.;,­," I I � _ _ _,_. - - - ,�'.r" I I I': r - - , .�,,`.i,q: ,�:t.;A�,,�,, ",� ��,��: I ; t I : .. ­ T _ - _' ' ' , �i , �,�­- I "I I I I q . � 1. I . . 'k-% I I I I I I I � - ". :' ."_ "'".�r �., � - 16.. � 1,REh OVIi;EXIST;CQbs�TANbbA .,1,�:,"' - � I -z - - " __==,==_=q I q I . . FRNC . . � .. I A ­ " I - t H;v VAMP "iLo -, -VEH� - I � 7 1 1 ,�b'" ,, .__1�_= "", 1, : i C-4 0 .I I ., a F. ,M�l I�.­­_z1..1_v­­4�4­_­._ -1 -.1 . I I ....��_j!__,"', 4�4y - i46 - '.10�NEWBATHWITH'T_ , . ,v I . 11 . I . 1'� .1 11 � ­_ � �_ ­ . I . I I �T� �, . I q - . I I . I . . I �_ 11 . , , . I � . I . � . " 4�',_ ,� -­­­­ � � . . 111 �, :;,:'_i , ,, � Ir ­. . _. *3 . . "I.. ffl-�. �LA$p`,P�,_. ft k." 1, 7- p-,"OOR., � I 1:I ., I ,; .. 1 :, ::-=--. =i . 41� I.........._­.- .--.-..--- - I -' -'' 'd ' '4,9�L'tp"tgtE'Rtp"'*.'.'p"0-0-0 ' �tj4.�MU�*Ti�Nb-�'XNO'�-.T'lLt6OL';-' - ' 1, �: ­__ �, (); ­­ . I ri ,�,,, '!� __ �.-_I - "; . . NEW RAL q _.W, ,. . 08146' 1 1 � . I , __ I q ­ , I "I * l . - 14 I 1z . , , . . . , 11 _q , ,, _ ---------1 . �p ., -0.-' I � . . . .., ,b ;, �; , t�,N-111e_,­ +­'. --7 " . I ,.._!,1. __ 4i . :I.; . � I . I � � .I . ... I , i ,,��;! , I ! I ,� �111 I . , _;,� , ,� � � I ,- ,- ­­­" � .,I � 6. - PRO\ . L'$W�71Nb" H ' :�ACbNlt 11.3211 ' f, � e .7,1, , ,T,, E,j� , .- -1 " -, , �,�.'".'.� - � . ) . I. � � - /I i 40E NEWHA� ,_ � L'., , , ,W,, IT . . . 0 q,b,, ,, ,;, ,XIST� . . - , I I �4 � � I -­ I. 1. , .1j, ­11­11.1­_�'_ "-11. I--� !, , ,!" q b � ,: z :� " . i IN HALL ,.H NEWLOUVEIIEQ o0oft Iq I., ' � , _ - - ;,.. I O"q .1 I4 i.- . ,, , .1. . � � . " I , � , ... . I I I t ,:. i . -.� � : .--. I I I I ­� A OEss,& R'r VIDING NEW.�I)0081 GUEST:)p j', 0 Ekb OR-,: G� , _� . . 11 , , . I � \ Q6111 11 1 3211 / t � f, " 4 V,N1*-,5R@ �'79' i I , O 'bo T I , , . "I \ �_� .." \ 41-511 11 51-511, '. e . H �, :: N\� � f'; I! " I . . - : � I . ; I 1. .I"I,,M "L i- `7 .E ,qO_M-,,A,. ;N I , I _ r �" �� . .�, �,�.-,�,� -�_:�__�z_�._.;:.-, ,b ,­. b q . .. .., , . .1 - I � I -� , b : - � q I ! I 1 _q A - 1 _�L - �!,t, , _. �:.._. . . .� . I � .. :�_,:.,,,,I.,�,,,r-, ��;, I . . , , . - - I �, " -11i mAl- , ._` ' UES, 1350 00 '­,,- �'.�'7,.,,_,�� ­ . , _ .. i .. . - .I . . . , .. 1.�,..1 I'll -1, � ­�, , b . . , I'�_ b � ," I , - , I I . 1 � � . . ,,, I __ i � . .; � - . ., :..:T,-,:_''.�: . �, I 11 I q . I. I q . p ,�.,,, `.�,,': I 4 I" ,I I I i -- ­­ I I I I � I� i ; �, % . I 'SET C tb_,LOi*,bP_6' -' 'f . -, ,,, b , : , , , , I I . - � b . __ ; , I Ilk----- __ - ___ -,I 11 � � I . I : I , � ." � : , I 1 3011 i I ­­­_....._­ 0 :19.;e_l_.___. �1 / I � 1. � ( 8 ' WCL0­­ , , _ , $3 m I , 11 I 1.­ ill �, ! �_ _-1 I % � , � 1� q I , j", , . b I . �::, , , � .��, . �. . ,� "". 1- I . - � . . . I � I I � -�: i:, , r I __ 'I . � , - - � I ! I ,Mil �, -9XI8TJ1N0; DOOR­wr ' '-Im "' it�J, "--,_-i'm- W I I . � - . -. " � : q I , I 1 , � .17, i::' ,REPLA6�1 � 1�z .1 _­ ­­_ __�- ­___ ­­­ _ - , , W ., � I q � ­­ ___�, 'i�k,;rL,�4��!,�t,Y,-v,-,77 i,,,=vv i U i - . . i : N . .. . � . . . ;. .. r, b�1. ��, 'LVRE "",-��q��?�_ �7777-�4�,Z,77��,,,F . I—- ......I L - , t - - , TH, '-j4 - - I 1 3011 ;4 i I_ ,� � : 1 , '! , , I . , 7.q.,"': ''. _�� HALF, bLA'88'�PAN LED DOQR:� IT!f 1 ­ 1 0:;,_`1 'r, . . :.� � I , �q � I � I I �-. .. .1 I I . �- � � I I I b I 11 I.. ��'- , " 141�1111111� V �,�v;:,m� . . 2 , -.� . : .. . q b I ­_ - mp (_�_ I I : I � ,., , ,,r , ------ T! - I q 1. � ­ I z .�-­. I ,. :. = . Zn .1 I i , ,; ; -..., , ? . _ i I ! j L m .1 , I .. . 1,- ­ .",, .1 1, b �- I ;: % -7- ,. , I .I�,._.I I I � I I .r . I I .b q ,,��,. I. , " :1,�,_,�ii� � . .1 - I , P ?­ ;­­ I � q . I I I .1 . .. I I "I 11: ,. 1� -,.11 1.� _ � . . , I .. "',/ . I .1 .. . �=:: --.--,-. ­I -1 -1 ____ b-- -1-I __-- ­___ ­.- ____ �� 1��I­_;._�__t ­44�­ � , .- - � I I 6 , - " 0 �' , - , , ,; , TO . I .. . I I .1 !.. � �. , b> - � I I I - . ; b. .1 � -U�_. k" ;, �I P NED,W, - . ,� 13c" 1 11"i I . - . . . I I 1. I,. I � I fH,"'.1, I . I � . I � . I . - ­I ,rK. I ., �I . I � . . . I I I I q I - ,�18 eATH[ G� I I i­,� � -, � I i ; I I �b- .1, � -,.Y, - ­ .- I 611. I I 1 . I I I: I - 1:;�-� ,r ,� r � � , i I I I !, ; �(I S�v � I I F__ '== z--.I--- .11 ,[ ; I . � q . � f_ , ;�,j $E; ,, -OORj, WIT '��F­"­ � ,, , 1__,�, - - I , � � I i i t I � � .1 I I I . -b �:%,� I �� . ­.. ,__--i �j " G�L! .a i IL 1 � I r__ `,'?� . . � � ! I . I H ILI i , 2 4,�-_ I ' \G1 I � \ I � � � , � . ; I q I � . ,.- ---.1-1- - __N . . . , _��I_ - ,, - I It 1.� q I � I . . . . I I , � � " ' : I APPLI D7 JN IOR,*' -�`I A I" 'P�, : . .� ,I" �. I 11 , � ; . : I i i I . I I r � " 1!:,; . ; I I I I i . i � I v i I '12-9 LtS; N I - .. - � q I . . . � ! I I � I . . . 66 -1 --q- 1 ­­ .- , Q'I T RIOR ' , - I . : � ".�,,�%�!' 'L -,.ib-", ­; ' ' I . I I I. . . �, I I " . - ,, �, I I,I ,I "I I _._, I . � . I . � . . ! I ' 'O '' ,I � , . - - ,; IT "--d.56Ak I �" � �1' L _­,*:" 44- - i � : I 11 -1 I � \� \ i , ; � . I I I I . I i 11 -,-L I \ 3 if . il I � ! C14 i L__-_.r.r.= �_ I I . Hi ; .. I,,,,-� : . � I � b � �:: � ,IE �. ------ I: : \ 1� \,-, 1 \\ �1__.") -,,, I ; � I ; i . . I I I . . ;,�11- I I . � ,.- - ;_,._1�1_ � . ."I I CL � ,.",,,!,�., I . . I 1 IS ,' .,. �MOVE'; EXISTi ERI R- D R I-i' -� I .. . . b � -�fv`� �, I � % � , . I � I . I , ," - I . . .. R '* .1 , .I-._ :: , I rvl,7.477�Z,1, . -11 I , 1 z k i , .. , � .j . :_ ,._ . . . I _! . wql I . q : I I � . ! i Oom... � I .." -1.1-­--i�_z� 1__ " --- I-', ; � . . I ; . � q � i - I I I "SH NGL 0 ALLS ALI WED WITHL ST.",P ' 5 , , . -, ­ . .. . . � . , ­'��I ­_­--" ­-- I > ___ , '\- � I - - . _­ , I 'T'P ,r q ...1. I __ � . I . . - .. I -� R ,�D 12' 'T41", . - - --- I., i i , - � � I - r­� ;.; 1� I- � -, , , �.-,,.,. � 1;�Vj_-' ' -:­ ­ , I ,L' td"";-. '� '."�!_'�!"i,"L,,", I q . .. . I i i ,il '_ .1 "�:�,�,-�',._',� I '% r,-7, , . :, U) I _', ---,,--I ko J . � � � I I' It' ' ;, � 0 '' , vbiV ,,, � . ,TT ,-, . . I � I I � .. Ir I q � z i . I I _AG UNIZ I - N 0 OW,C, , . .. I 11 ., � . '__ '.. / , '��_�_. q) 41 '4� . 4 C�15CK -1 � ' I (4)I . .,,.�.AND:$MALL, INDO.W --,�,".� �'Nikii�:,k,bfk, ; )PEN14 I�.. ', ­ Iq . 11 ", - i , �. - , ,q . I I . I b I . I ,% ,.,..�,�-, - I I , I � .�,* ,j ,.. __ ___ - I ,�: .850 AC:OONDE SER LI EA bELECTRICA :,'CONDQfTr), � ,�,.: \ i . I . I � , mi, 6 YO�,�3) . " ' - 'N- _M' 'N---- ""'� L ' ­', j 3 ; j i , ; , ; ,\ I __ R r- --- -- --: r- -,__ A - j . . � ! , , , W 1: :-, " *,,�"i ", � � �, 91 , ,.�2 5�­ - .-,:".,/:-.bl I i . -a ! � I __,_,_/ _ BATH 2 '. �"'7 � - (I , , I) � � bW ��6- _�L '. I . - , ,;WwRt � ­ ' i � 6' ;Tt b-.". � \ , , - < � ! � I A. . . I �,�15.I .- I EL XIST.�XP - � I I 1. I . , . , , �, q .1 11 I .I " - . ., 1,��!� , 1. I .; A, '.,� Ps, I ' '.' ' ' ' I � �-I I . � . � .1 "I�,:,- . -" I I � , ­ : . , � i . I � ..- HE ­ In I.. � I—— -I . C BE W� . , , q I 1 I ',111'Pl - q ) , t 'SF-) ' j I I . o � . . ,,�,�. ,,,�. . 11 0--/ ­­­ - ! t I . GUEST ./ �. i I I I I i - -i - --- ­ � __-__ - !"A. L . � � , '(141 , � 1',. I 1 U � I "_ ,-I-.-- - I r-_- ­­ - ; ,,j I J 1 r - : . _ , ,L fl , -I r . q I . : � 11 � I � I I . .. ­�"... ­_D, . .. L . I 1 qj � - ") I , MBR ! � I I . . I . I , , elly F ;T � . . I ,.,�,,, I �.� . . � w . I I Ip " . I I , ; � �, " ! i � � ­ __ .� , . . - . f 11� �0. I 11�" 1� 10%, I , N -TH a i , � w ; � IL) I I � . 11 .1. . ­ .­­ BUR I . . .1 .1 , . . � , �, �:.�, ,- I I - -4 0 1 , Ili 1 , _ _ I 1 �i I .� . . 0, ItN � �" A,,T" ' " '� : I I � 1 . 1 :.%"­.�, I � :�::_, __.=_ .___�_. I _j -j ­­__Li)� - : � �-,_--.-.--�_. , -I I . ;T. -5j4xG �DfCKING I � I �, . � � I I I : . i v , � I I . � I I 0 1 .1:; � I - 11 ,.Irt,w,�,�,;�r i f , : ' I I ,."I %t, 1.". i I ,� , � ;:,. _, 1, � I I I 11 � I— I . P_ , ­­ 1 1: I . --t- � - ", �, - :% 14A, ;.,: �,.:,�. `...,,, 1� ,-,-CHINO � .1 , . . L________ : 1 , .1 , � , ,:� .:, , � . � r .i` A . 0) ; - .!X' A 'i I i I I 1. "'4,� ��'.. . ; ,. , I ,_ , , ! --q lis�__ i \ 11 , , I f 1 1 -� OU P.T: OIsT$ I , - , -.' � �? � _. ,�; ,;,,,�:- I ". , ,:,��.",1�,I, � i 11 , I i I 1 0) 11 I . r, - 1. I ; , ­ :" . _-) - ,. 1'._,� :, . � � � .�: �� EXIST ; I . I ,-,., , 11 / , , I I , . _ I 1. ....I , . , I �,, � -,,, I. , I �.8- d� i , . ,;� I � I . '"4"_ . ;, ­ , , � �- ,,.i , 1 .�% �,T­, : I I :ii� . I . ; v , 1:9 - . . , 1 I. . "" ":Z� .� � . � 4 0 J \ 1 - I 1; 1611 '� O.C , I I . 1 I ... . I �, I - " r. / I 1 i � I - ' "' AN' N I " �ICE I E . - I � 1111 \ f I I ! I I I i I . . I .. v � . SP,..' RE ING I I .. 14��,,I'-�_,",rw", I I , 1 � 1 . . b , . .I t, b. I-­ T...... ", �, 11�:.: I I I � , � I I I 11 .!, D, ' , . '-t,'. .. . � ." -, . . _4.N -; : � T 1 ' ' i I A �, I .6 � It j '1( , fl I , 1. I � . I I % I , DEC 1 9 1995 24 ; �.__._ 0 I . ! � . � . � .1 . j 11 .. I ,_e. � zf.�, -6 L_ __ J 1 1 � I � I I . , IT AN N�,, H_��.A JACEN - A U �; '� _' , , I � ,��T,�_,?-'­­t"_%�,!,' : I ,"1".1'�%1_ .1 __j 1 \ � � , I ,,�: I i : � � ; � ! - . . I I i I I I I ,�! ­­ . ,EXIST I � I � I "I., I � I I 11 �, I b ,�. , I"i " � -. . 11 . - , , I r ; : . - . . ' . , , I I -11 1. "... ." I , I , HI ­ . 1 , I ,111b.-t I . ". .''-t. . . .1 I I , 'V�XN��''�� P, . �, / - I I I ; _ . � . I I , I , - " 1. .1 At � . , , . I ,: I I � I � ,,. ,�,�� , I - I I '22f EXIS' ,* I ' . �, . _:1 I I , , �:.I, � �1� I I I q r i � I i � . I bJ i I 0 1 ' / . r � � � :, , � � � Ir."WALK AY SKD,,:ROQF'ANQ,��$UPPO _ ,R-9PTS'. EMAIN I � ': . I I _­ _,", . �,k,� 7��-j 1 q I , � ? ; - 0 � - �, / --""I . I � . I I I b 4:;_ . ! ; ! . � � I . I I . i t �I - I. . - , _." , . - .'�j �,� I��.., � . , � . i I lr�-�" ,�' I I , ' �' "' � : � I ..- -,,�, I -�; I I � 21 . -_ '� LA--'"**�IST,WINDOW-_' ' "' w�, � I.. I I *.1 . .. ,�.!,, I , ( ' i � 0 ! 11 . ��+ I 1, b ; 1 ! ! � I . i ., � , 1 , .. I1EPb CE E,', WITHNEW I M - - :1 :1 'a N I ,� - ­-, in � I . . . I 1:�.R,Q' 71� ,� - �' , � ,I � I ! . , . . . - _.- . "I- �­ .- , . I � - UNTIN , . .. . I... 6), 1111-1- b � . -Q,,b R . I. ". 1,�� ,:"�_ I 'r, ( 0 ��N I;- SH ­ NPOWW"T'o, i _-EF"j r., , . � 0 " ___ '*) ! I i ,; .... " t ,� ; ON � ., . . - L-:­­ I b 1§ 1-11-E, , . : 1 41w. 1�11111. : ,,�,.�, 11-1 , `e Clu . . - I -H NEW - AL',`MATO; ­ - b :. , I I 1 K , TIEMOVE,EXI T.DOOR,AND�CLO I---: P NING,;WI1 -_ , �., ., HING'AN � -, I I .11 . ,,�;�: :�_, �* ­ � , b "I �.,-, . I ) - I 11 - * � ', WL .''I' .1. ' :Q ' .I .. ,_ . i:;�,..!-�,;,, ; r ".,-..%, �:�I,I I ;­4� ., \jA M 0�,,, I- 10 , _.' I I .. I ' i'.�] ­-­-­-­­­.­--- ­ --.--.--- _ . .. ­ �. , , ­�,., , , �.�. !v k ,� I i . . .�� � � - ItH��XJ$T-`, ALI - , .. .. . 1- �� ., .: I , ,r ", _ , i ,/ / . " - - , ­ ALIONW,W - , - . . ,, '_:, .,,� I ...1. . "i- 7 c. I - f .� / N I .. -'' I I , - "I ROD & SHELF �, � I .I 11 - � I I � ........ ,E , �'.­, , -''�j''W'.k 1,-;,.". L' 2, ' I 11, - - , . .�25, "'REmbV- 0-EXIST. OWE�!3 A CLO,SF,T AN4.',OROVIO 'N4W,TUB': IT ­nLED',-! I 1_� � ' I jk_____..... . I I I" . I �I.. �. . s�H - - `�46 - . .1, '.9 -% ,.A" ., /�11'1"Ll I I� ­ . . -,.-.---.-.-.--.-___ �.,--.,.,.-.--�--,-..,----�-�..-.-...-.7.�-. _" . 1. I I . � �- � I- I _.����, .. ':.,L,.; .�­�: 'L.�.,' -,. .�:'­­� I� ., ., ..� b . . �,K. , , I., ­ ._­_­..__ I I I ­ � �, I , I '�,' k .'4cj' :.I '� r . I I '�,�`;zf� , I ," � � I I 1. , i-I . I I '. 11 - :.- 11 - I . ­ \ �� . I p '. , �;.� � . -, I ."', :.1 ,.g 4 � � I- - I � _� .. .�, �'_%," .b ',�' 1,� 1;k , � 1. � y -11 I �. . . . L� - .. I I I,1, , ..,.�� �7�­ . I I -.-- , I -11 .-�� . I I �/ C),s-4 .: * . ,�f_ _ � I . - ­ . I :/, . i . , --i, :�!!`,. I - � -1 ­ .-,. . ---1. - __ --,-.: __ . , ,� -,261' I .kol -61ST�,00 ET 06,OR,W(T4HINO�aDOOR I ';� , � � ..'' "� ",�,.'' . �, I I .. �,� b�T . � �,�. �, - ­-­, . I . 1.----- --...'I,-�"1,�a�_,__�__*_-,.__7-�'_�.X_ � ­­_,=7�_. - , ALLS, , ,��, .. . z . s';p b t4- . . ;__ .� 7. I � i ,,;, '. .. . , - ''' �_,. 1 I '.,-�..I-...,,.� �,: . ':, , I ?11 0: 11. � " ,:, : = -.1�.,`.i,� � I :: � , I r 0 'q� ' I , jA"�I""�.: 'Q5.i'r�j�,i I i -.�', , . . I I 1 1. ,3 - . . , 0 .',','� ,�,.i"" . `" . � V A, � -',,o I 11 I ' � OW3 RELOCATED AS!"I . I X ­­ , I � �t�,, ­_;,��-. 1. 1, _ _= . * r,. _ I " - WINQ - .I. . b w I I�'., , �yi� -­ � - � , - ;111 I­ -� ­­. I I I ��;. ...... ­ .I �,L � � ':�­ "' '��-*. ; I -,-.i,��, I I .. 1 INDICA M * 1 . ­ , ,� � *, ,_7 . . I -v, t,.* ,-r - Q,Y - -I . I ___ Nt� I ­ - "' ' �' '.� ":­ I I _ ,, I . _. _..� 1_­��'­ ' � I % . I �. .. , � I ' - ---'- _­ - ,-__ ­___� - , I I - . ----------. -,: , 1, - -�, vva-e T.WIND T �" DEC 1 4 199 L_'_-_­_�.] � -- : -_-.-C==:��__,-__-__-_-_`_---..-.C_- I-, � __ 1- - I ___ . =.::� .� ==,::Y-- -T,��-.-...-,�..-...7....--�.-.,.-,�,--..-..�--�..-.----�-...-�.--�-,-.---- I—. . w, , , ,,, _. .I - 'L .­�­ _t_.__,:, _* ­­­ , i I D , (F!T�.m . -"-- "Y � _ . I f, �, \�-__-____ __ .J� V_ L ­- -- .­ Ij W C , ./�" � , , �1`0 11�1, I I I .1 I J . _ I .1. ­�1. , ­ �_......L. 1._ I f-A , ,� ,� ,__ I - 4- , �,'� q, � "! . � � j, I k,!,^O�.._j f v , �___ \ �.- , I f F I- - _ - . i I , ,\ , :�__:_7�_ � ,__� __� ­ - ­__ ­ I i ___ ME . I- CK . I \ � ). --J��11, _Y.2 G� "I , - A ' HE C ,x1s ., OW8 AND'REPLAC , - I " . ,�'. - 10: 1/411 , � 11 , �: - - ..­ -1 �,� , ., -i,tj_�,���: , _ _ � ,. I �­ :� - ". . I , : .�­ ...I ., , .:N�, 4�)�. , :b" � .I 1. ,�111 �, I r I I � . ., ��. I , 1-� , V �� - , V r,: " . , fE . : .. ,� . ./ xt�,,, �_ - f . . ,�_ ill roir , I ;_ � I. :..��; ,;1.­ .,.,.: '­­..��. . -� I � ; I , .I ,���. ,"":�:,'_,� .. I I ." , , /__ " NEW H & C, "Ill �­____�­- -1 . ­­­_.... .I ..-_______�.2 1 1 1 j , - .:_. -j : �,�:,,_� -.1 �L - - w, A' . 0 ., . , I I I ' ;;., ­�b L "'�.�. �_�i.� I . - 11 'e,-I "_��t,� . 1. � . - I :I-�- .11 I 1. - b ;'..­;,"..'', -- ,.lb I , . ,� ,; � . I , .. -":.. - �", - I , r , ., � 1. * " � '?13' .R�WIAE,�:EXOT.'HO " � . ' , " �, � .� -1� ., � I . ,K , . 11 . "I, � . � � .4�1 - � .USE - - ;11 - _ , L' :J` . :`_ ,:' . ',-111'�_-47i � I . OohS.�r,'�,�,'.,. i� "_,_. I�. '' . .*,, � . - . . . �.,,I.. ,�. . .: ,v I - � - � .1 . \ �i , I I- . I . .11 I I '$P �'L� -* :".* ' L �­ I ;,. , . .- � . .. - . , , 8 - -7'M � �:� lb, �. : . b � . 29 , , R R 'k U ING CRAW4� _A08 8AT4,F4 I I - ,�, ,;:,, .� � I . (24 SHWR . I ,WWI 0* ­ , `� � 1 , . I Building and Zoning . . � I I ..... _q.;- � / 5 . b-Se �b '- � � ; � �� _­;­ , N. ­_ ,f., . .. . '11.'. .1-1. , I ,,.�"",,� , ., ,, I . , *I ". I , .. : . . I . . I - DOWS, O.',flEMAIN�EXCEPT THOS I ENTION ',;,NQ,T ,,41'! ," . , , � , " . . I . . I.� . ,ALL EXIST.,.1W1 :"P�;., ., , :, .� . 1 . I _� Z 15 � . I , , r- . 1 I., ­�' ''. - . '.1,111 '. .m-"', . I �. � ; A I ­; :­ ' ­:��_ I - I I . 0 .1 6 I �. -1. . 0 . _�S,b .1, I 11 I ij I .. � I ­,, 6 ' ' ' A ' "' ' '" 6" "�J'q;;,'�� r_ . . 1. �I, . %.­'�� I -. � .�b .1 I . :L .1,- ' - "' � ' ' .T-M $ R:p .�;,T i." , '­� . , . , - .._:.1w4771 I�� I I N5W H.B. I ,� P EQ�, . . `i;',.,�, - � I 1. � I . r ._ . , � . I � I : ., . . ,WIND' ' ,�'­ 1-b ".1. .. . . � . rr �,�,'_­ . � \\ , .��� '. I , - I . - .. .1 � J�I., &��P"," _OW O.W'All. :1 t� I , :� �.I ,, ,�;,".,� I '* , , , � I..r. I I I ,. : �, .." _ I I '.I,, e . I \ . � ., i . 1''. � , � � - % ." I . ­.. . . . I . I � ,q . � . , I I I I � . � � -.1 ,:,- .I . . . . I I i- -, ��`,.. ,� , J � ,- I, . �-"T�,. .,"�N :,_ , - � �� - I I . . I . I. .. , , . . I I .� I ,. �� � I " . �, � . I I�_� 1� ..�.�:J:l L.1:I , -, I�,� : �_-, ­_ . - � I � :!�111 I i�,­....�. ,­ ",b I,I ... - I: . - � I I I I I r . :-��_, �. . . - �: .! , : - ': ,: � r � r I� . b I : ,�_��. '!­�%7*1 . ,. I . I I I I : - i , I I ­­ I .1 I . I I - b 11 I I-:� _, �� ,:� I 1. I.,�.\:� ",.��:.,-.�,-:�,�,":,I_��i_ � i,:f- ,.7,,�,�� I I I - I . , � .I, --,- 1;� �:,!_�'� . � . I 1, b . - ­: . I �.� 1-1... , I . I I I �. . -�. I b I . . 1 I I I b �; , 1.I I I . I I � I ' .L,4 :, �:, �, v .. .,��.",�,'r b.- � � . � � I.I. I I . . I I I " . I ' . 0%�"... , I I--, I . . . I I . .1 I � I I. .I _. I 1. � I . I I - � . ..,� � I . �� � I . . I I SHE�RHEIRD� �R E S11 D EN C E REM I'll 1 -1. � ��­ . � . . " 1 . � I . . I . I I I I . I 1 . � �:; 4._ .I � 1. � � i - NOTES: 1. VERIFY ALL DIMENSIONS. I � .11 ­ I I I . � 1. , .. , . . I 11 0 ID:E L.I N �G .' , ,. .I.. .� I . . I . I I � I b. I� � I .I I I I ' ' . .. I . . I . " ; I . . I I I I I . I I . . � I I . . .I I � I . � . .I : : :��", ..�.� I I ! I - . � � I. - I . I . - I . ,: ., .., �I . L lb I . � . . . I � 1335 B. F=ACH* AVENUE% � . - .., t - b I ' ! ., . 1 2. ALL DIMENSIONS ARE TO F'AC.E OF BL;OCKI FACE! � ' F ­L.�o . . � �. 1. . 1, I I � I .. I � � �7''.- p ,�,�. ", � b . I � I I I 0 Pi W D. I I . I I I � . . � I . 1 .I 111 . I I . I I . I I � . ... . -,,�:�::-' , , I I LEGEND . ITIOr I , I � I I b I .� I I I ; I�i I-.'I � I` ;�' ­­ .� � :. ,_,,,,, __ .___-_-_-1r. ­­ . r-(='Cti I I .I . � . 1 . I . � C H I .1. r. . . �, . . e _11.--1.......­­__­_...__­____ ,�I SHEATHING, OR CENTERLME OF INTERIOR PART N Q � .% �. . . ATLANTIC ,BEA F�_ORIDA : � I , . ;�,r 11 � - 11 N L�_..Wl 1-.0 I I I I I .1 -1 �. _ � . - ,� , , .. . . .. � I.. .. . .1 I., I I ,., \ . � I .. I- . I .% . I . I . i, ., I I 11 I � I - I I � . - , . 11 -1 r I 1 7-�I tl'��I ­111�1,, . . . u I . I 1. , I I I � 0 � . � . � I � ­ . � . I . 1: ­,­ .­,�;, , .. - .. - . �'.,,�, , I � I � li . I I b I . . , b ., I �� . . ." I I I % , , . r. . . 11, ::D --'..i ,\\ P L A N . I j . . . Pl� . � �. . I I .1 4_ I � ' ', 7 --'**.--- --.F=XIST. WALLt TO BE REMOVE! OTHERWISE NOTED FOS - FACE OF -ST D. I 1. I , . I . . I I . I I .� . I I � I , Z � .1 .1 . I . . 1 . I , 7,:�. 1 -4;. .,."1. I I '' �': �:''; ,- i 0 L_____7_____ ­­­­ ' . . I . . 1. I. ,I I .� I - I . I . � I 1 7, 1 1 1 1 .' . - . .1.I .1 . . . I­., ,,-I, �. -! . . . - . ,� . - � , ( .. - ,:1 I, ,:.,*,. . , ,i �!_L I . 1�- . . � .- I : � . I � . , i�- , . :, , I,­.� I I . I I - I I .1, I ­ . I I I� . I I I - i: �. "�. ,vk, . I I � , '6 ,,, - .C 4 . � , I I � I I . . -� I - � ,:s � � .� , .: -EXIST. WALL TO 'REMAIN . r HRESHOLDS & WEATHE.RSTRIPPING� AT I A. - I . b . : * * , . & Simmons ' t * I . . 1�1 4/411 = . lf-011 3, PROVIDE WEATHERPROOF ' T ' , LL , , �� �i NEW WALL/CONSTRUCTION to . ., I � I I . �_, ­ I I I � .. I � Fisher, .1 Archit. ,­&� . . I : EXTERIORDOORS, I .11 . . . I I I I I . . � . I . 1, I'I, -1 � .1 � , I . . , . I - I � I .- � I I . 1.� !: I -I I-. ��,b"1." : , ,�,,,, ,,b,, :� '. ,:" .1�__":�1�.-; . I . I I 1, 11 I I I 1 . � . "_ .11 I I � I . I I L41, I 1, . . I . 1540B Second Stre,ot So th' I I � - .�.,:- , , - , ,-,..-� ,-:"'.�,� I . � . . I 1� -Z- , I . �. .. . I u . Jacksoinvilit: D4ttch­pj64d, i2'i �, I I :* � � I ' I . � I . . . &, I . � I . . . � � I I � - 11 I . I .1 � I � .. . '' �.,: �­!L­# ' 11 ��j ,: ,:,.,..�,,,,v_,��,,,,, I . . 4. ALL EXTERIOR DOORS & WINDOWS TO MEET, , 110 MPH 'WIND ' , ,I I . . . I . I lb . , 1. I L . - I b I 11 I I I . 1� , :,I � . %�?.�, .1 . � i I I � . I I � . .� . ,;�'. b . I - . .. I .I , . q I i,, I . . 1 I . ":, '� . 1 ,�: :'� �:, � ��%�%"; � I . . 1.. I I � . . , 1. I . I ­_ -. . . I- -- I I I - .L � . I . - I 1, I ..� I I I � I . I� 'i - . ._ - . L CODE R E Q` . � �. .. I b.r I I . ,. � I I � �.� . I .� �� . I I:. .., . -I ... I I . b I , - I .11" - I.,I . ,z_ : ....- %,%, �,::�:,,�.1, b ��, �,��,.',, I I Q'IR EMENTS. . I I I I I I 1� � ' ' 1LO '.. : , I I I 1 66�4 .il. I, . I I � � I �, -� .1, b I I .� . � I I I .I I I I . I �1_, I" ­ "r, , I, i"J�,�� I � . " .;..: -.�, . I I I . I . I � '. . I I I , : .:� . I : .1. �. 9,,'�, L I"; ' ­:!','�:;�­'­ I" � 1 . : I 11 . I b . , . I , � '�.%.' ,�::"�',', , ",,�,,,,�:.��,��;�," I � � � I � - . . I . il . � I ; I I :� .. .. "th". � .1.... ... . �, r , � q, ,;i 1, b . 00mm , , 4 p io*n , TS" ,. ,,, - - - I . I. I � . , I - � I I � I -Li chkd I .1 �� . .datO .' ,,�'" ..L- -� ,''I I I - - � � . ,q � � . Jvv p , I _. , T", �-,�. , � -(SpIeq�� r , . r I I I , , �,.,. '' I I , L __ I . �L � I .1 I I - z :� : . . . �i 1 .. . - " . . . ::�,,l , I _, '.� , - . . 5. ALL TIMBER FOR: BtAMS, JOISTS .& COLUMNS SHALL BE -SYP, NO,"2 'KD� . I . . '': I : b .,61 I 1*I ". :- f , I . ­ r , � � . . w .1 It, � - I . .�,. f _. ..- �, ,I ­ f, __ ,, . . , :,, � L I I I . I . � � . .. . � . I r I � . I b .. . - . I p . � . � I ': ': � � � : r . . I I �" `� : ,, .�,.,. w - . ,, . � I I . : ,� . I.. . � � I .. � �. . � .. I . !I b '"r L':, , � - I .I . � 1 4., . . � .. . I 1, I � .I I �. : , . I L, . ... . . I I.�,6 ,.� . . I,,,r I� ���_"',`.W�:,:.�"_ . I .� . I I . ..b: I, I � I I , . �I . ., " .­ .1. I , .,�I'll , , I . I TIM-52R., � . . I I I I � I I .., I I � : � . . I � . I I I b I I � .1 I � . �, ", , I � , I r 1. I ., , .�_,.. .;, ,,, ,. . - ,,, �,� ,; - ,,-,,`,:� I OR APPROVED EOUAL STUDS CAN BE! 149WIP-K. �ALL I � : - 'HAV e A � b ,I I I�ilt 6,7 �7,_ �7 I- � , I . I �:',", ,�"_r I 1SHA1.-L - I , -ut, 1 ,, I b I . ;, I ,, , . I . ' .. . . I I � :". I - I , . � I I r�., , .�� -" t. ' I I � I � I b I. I % . I . I I b '��D I . 11 L . ��: I 11� :� - , __P_1� , - r,f, , 1*119�1 � I 1-1 Ir.5. " , 1. . 1. � JL 11� �� I , �� ­ ; T 71 I.. t / !�T`� S 7 , �� ,_ I f I 11 I . . 1 . I � L � . . . I , , . 1.!%i- 11. . " , . . : �,�'. ", , . I MAXIMUM mols CONTENT OF 19%. -S,pf7z 2. I I I � I I . I . .1�; ,-"', I � � - ,. ., -`.',,:-��.'��4.' 1 � . I � I . I . I I . .� I 1. I . 11 I . � ., : I,I .b. '1-1 I ­ I ­: - . ,:.� �,.- .b :� 11 .1 I., bL: ...��p'I -- ___ . . ,� . ,,� , "��!"-� . I . � . � - b � . . - I r I � . _ ,:�,;,:,�,�'­: . - . I � � . I 1. I I � � � I r :,_, � � I I � I'� .1 ,�_:,, . . ­� , I . I I . . I ' - I . . _E . , - - , I � 11 lb ­ �I . (�� . L�� VAT O�N, I. , � . � . I I I Tu k r= , . � . � . - ' 'A'' ­ I b" , I � ,r � .� P L A�N L . - . I I I � I : I I I. I � . I I r I � . I , �.� - 1p� 1. I : ,:,:� I I'� .. -, , I . I � b --11.`-�,; ,,,, I .�. - �" , 1 .�:, b � . . . : . � I - ,, I, . .1. " . I I . I ., . � I . I I , � . . I . I I I . I . b, � :­ . I I . � . : �. � 'L r , , I- ,�,� I I . I I I �. . . I .� I I I �r . I b: . .; . ; , �,� % . -b . I I I . .. . ; ��.��, 1, - .,p . I . I ., . � I I . I . . 1. . I 1. ,, � , ,, I � .., :L � -, ---- I . � - �. I - " �, . ,: �.,' . ,. . -, . � ., 1. ! ,: � �- �* " .. I "; .", . . � I . . . L I � . I.. ... I . b . . 1. I I _;�;,: � , _I � ­ - ,_�� - . . .�I ,'i �,, . , I , I , .'. .,:m , :1 ..: , I I - � , b . -V � . . I I .1. I : I I 01, . ;� . 11 I I I . . . � . ." , . . b � , . I � I 7�, " �� ,., r :. � -, I - I I . ,, I , 't , , ,�, I , ,I.1. . . .1 ,, !�*,, ,: I.;� �:.�"::�:� . I . I I I . , I I I I I I . - . 11 1.I�,�,� , r _, � � � "::� � ­� 11 1. �": 11. . I � b I � I . . . I � � . I . I I � �� . I � ,. I b , , I I, � I , I 1.L I . . . I �, ; '' I I �i ! I. 1.r :4, I �. " I . , . .. . ­ I . . � I I . I ,I , � . . . 11 . . I I I I .1 � 1�I_� .. , � �� - I I I � � .. -I� ,�..I . - "",.,.:��_r I r�:.��,,�.'-�._.::: ; -�. ; ." . �:_,��, � , b",. ",,-l",- , _11, � . r, .� I __ - i t.. , . ", ,"; �� , . . - , . , , - " , ,���� 1 , _ . " . !��� I .I I I . I. I � ,. I . ­ � � . I �1.,.� I .1 ,; I - . ... � , . - -��i:�'�," ,� , . I , ,�_�.,,',;' . I I . I . I I L - I I � . I I I . � . b � . I I . � '. ., I I . I . I L � . � : , � , , ,, , ,,,,��. , . _ I . . . I � I I � . , �i� � - I . I I I . I I I I I . . .. . . - I - _%� .� I I I � . ,� .,.' .,. � � , , ,, -. ', 0.1;z I I �'.��L . - �� , . -, , , . , � ,N' . , - , .1�. ��,-I ,I � ,N . I I I I � . r , . � . �, . ,N I I : , . I , , . , , , , �.I -,, ­ . ,;..111, , � I . I . I . . . I I . � -1 . I . ,� I . : " . � I . . � I ., .. �. I I I I ., . i , � . , ., � , �-1 ' ' � .. ,._� - - , i ,�I -, ���-� , _� '-L:' ' I � . I I � . I . I I � . . .. .: , . . :1,, . I I I . � I- I . I � I - . I �. - - �:1 .l I - , , , _ , , : � -�" I I . . 1. .., I I I I I ,, , � �,, , . I � . .1 . . b .. . J%I. '. I .. I �I , I . ,� � I I . I I , I I I : I - . . I :::_.: '� ,� Ir : " , I . - .� _� "L: � , _� , � , , _� , , � , , _� , , � , , _� , , � , , _� , , I�. , . I 11 - � I . , . , . , ., , -, , , ." � , �, ., � , ")�.,_ _ I �.. �.. �.. �.. �.. �.. �.. �.. �.. �.. �.. I . b I . I . I I . . , . I I I I 1, , . - I I . , , , , . ..,- ",-" , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, I . .. , , . . . . . . . . . . . . I . I . � r..Z. ; I . �- � �� . I IL I . , I .1. I I : - ,- , :r , . � . . �.;, I I.,',- ,- �', � : I , - ir ;;1 " �� � �' * ., -, -�.rl 11 q ;_, ,. � I . I . m . . . . w � I I ,' : L �",�.�..�i�t , � I . I I , ,- � , - ,.. ,. . . I. I � . � b . . I I I �,11 . '' I �, L / -��- -),,�3-_�,!�_­ L , I �� I � I 1. . . � . I � , - ,',� b . b . � . .. , 11 . � - .. . � , :, .., - � �_. . � '. , , � � b . I . . � - . . - 11 � � L:.� b : r �;­. '�'�, � . ' , _. I I � �;�. ,r ,..� ,; , , , 7 , . i � 5 " ��. � ,­, �.. - .I , I . i " �, I ., I . � - I I . I . � �I I . : -A ­: - I � - . .'�� � .,. , , ,� . , , , �,, " � � ,. , � ., ,� � �,�,� 1: ',, . I . ,I �_ - ,!,� . � I ) . �. t . . I � :: � . , 1" I � , , �."�, , " - ,, _� , , _ �! ., - I , , , �. I , , ',, .",� -�- � , , _ , ,- , : .111_­�, - ',� I I � I I . - . . . . I . . � 1. I . T�, 3 X, p 44 w zt mo Z- :u A P PORT RMINALCOMPANYS, LOTS 3 & '4 BLOCK 2 �TLAN:,fIC BlEAC' ,"H14-CORPORATION A ,JREPLAfQF, MAY Tb'AS RECORD D ;IN P LAT 'BOOK PA�E 1,- OF,jHE RECORDS!,:.OF'.-­ FRDWR�El4f PUBLIC TERLY',. OF', SAID' & BLO 0 G' UN T, TO HE TO 'T ETHER' WITH THOSE� LANDS: LYING - ADJACEN OTT �AND'EROSION CONTROL LINE FOR DUVAL NTY, AS kt�ORDE IN' 1) PLAT BOdk PAGES '5§', 5§A 5 B SAID PUBLIC RECORDS., 9" ;'OF� BEING ;BOUND�..CN THE�: NORTH, By, AN EASTER EXTENSI WOF THE ,NORTH-� LINE. 0 LOT4 AND , BEING BOUND :ON THE" S 0 ' AN �EASTEkL�Y EXTENSIN THE*,. SOUTH OU 'H, BY S" LOT'' F AID STREET`�OF A\/(p ED) 4 0' RIGHT FOUND %RON PIPE NO CAP LOT NO THIS IS A BOUNDA OF NATURAL'RESOURES�, MONU NE, BET G.S BASED ON A Ll 'WEEN, DEPARTMENT 'BEARIN' M 72— JD 72-�411 -A 17 V —All.9� :OF THE COASTAL CONSTRL COUNTY F UP �bOOK . H :72 OR DUV& LORIDA AS. RECORDED -IN A PAGES.7�' * OUG THR H , CURRENT PUBLIC RECORDS 'OF. SAiD,*IcbUNTY ON JULY 23,.� 1,994 NO BUILDING RES ICTION 'LINE ::As P 'TR FR. PLAT. , )INA -ORD T EROSION' CONTROL LINE ,BASED ON STATE PLANE COOR'b f ES.,�REC ED''THROUGH 598. BOOK 35, PAGES 59 'C C.C.L, COASTAL NTROL LINE L �9 10 cy- 0 0 0 FOUND DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES MONUMENT No. 72-81-AI9 Northing: 2,183,631,498 Easting; 374,888.078 0 0� T C 0 L 0 0 20 - 000' 0 0 0 0 0 rq z 0 z m 0 0 z z m rri rr) 0 T 5& 6 Ln rn LO a) SET 1/2"IRON 0 PIPE LB,3672 W C0tjCRm 223-98 i.0soum N83-04'0 00 .33 a BUILDING 224 C:) 0 0 E 0 _n 83*03 31 CA 6.* > 41' AID30141Nr" 4 wo s 1/y > GAR/ o PIP 9 AA72 < BLOCK O� 2 ts. rn \qALL 00 4 z 0 0,4.7 20 Z rn 1.7 C LOT . 4 C-4 ST 0 R\l 10 0 —STO Ln 41., ARAGE 2 RESIDENCE NO- 1325 LOT 3 r 20-11 16.8 6 0 ODE 0 4 0 0 CRETE WAL CON 2. EVE OS�r J'/2,*lRON pIpE L8.3672 c� 0 12S 0 z 6.7' 14 cowRETC ^E 0 R&E 0.4!SOUT". ONC 4',noOD FEN`C 34.2! Z m m WALL C �CRETE DRIVE, lw 22.4.33 0 0 z _D 5803 36 SET 1/0"9 6.77' s 223.70' IRON PE"t 5 0 L.B. 3672 8501 s FOUND A 1/2' STEEL PIPE 0 NO CAP 0 r o.rl sOU'WEAST -P-. 0 LOT 4-Z 200-00' IsTREET I 3th (pAVED) FOUND 1/2" RI T IRON PIPE 40 GH 0 t4o CAP 4� THIS SURVEY, WAS .MADE IN 'COMPLIANCE�-, WITH,'THE', MINIMUM TECHNICAL ST NDARDS� SET IN FLOOD ZONE -X' (AREA OUTSIDE 500—YEAR FLOOD PLANE) AND FLOOD ZONE -AD" (DEPTH THE.�-FL rit -::CO E'.,, . Q Dk 1,N]STRAT E D 2') AS WELL AS CAN BE DETERMINED FROM THE OD OD FLOOD INSURANCE RATE MAP COMMUNITY PANEL No. 120075 0001 D, FOR THE CITY OF ATLANTIC BEACH, DUVAL COUNTY, FLORIDA, REVISED APRIL S 87'-53,'08" E 227.77' 17. 1989. 6.;S 2 Q *�w RESOURCES MONUMENT No. 72--81-A20 Northing: 2.181.553.617 EastIngf 375,084.004 UNLESS IT BEARS THE SIGNATURE AND THE ORIGINAL RAISED SEAL OF A FLORIDA LICENSED SURVEYOR AND MAPPER, THIS R u FLA., FL MAP IS FOR:.INFORMATIONAL PURPOSES tqD MAPPING,�B ONLY AND,IS NOT VALID. OR -VISED: F ;�0-7AJ-21 SH V LL �_BE H FLOROX R 4d, Qlh T N' I E TE JANIJA ttT 0 OU TH S, REET' ,JACKSO DA' ALE: 20' 2000-112 LDRAVM By.- AJ �13.�: 15,' 2000. ,nc B.OA:TWRI GH T LAN SU RVEYO 17 SK:'