Loading...
710 Paradise Ln 2014 sfr is Ifl is is !s is �l ls Sy t-e is Is is NI Al s W is is Is x,i& is is ar ner Is s is is i 1: ?,: : � I Ill: I '-�: I - i s L I i Kenneth a Massey is 10 , is I is is --4 s O�4 :H-4 71L, is j i is !is s is is s Zi is is ;s is is ti i is i 1-0 1 36=QTB Hill U01 5=QT 10.5 co umnts; I p, t -T--- --------------------------------- A�i, K TGHFN t ip 4:'-t P N't J�j it -K -W -17 r 4-1 A VIA jj it it�l t F,41t) ROY, ------------------------------------- ----------------4 f:-,:7--c- it .61 --'P� 17 If t-: t t lu GTF c F EI-4 t t TPA L-- -------------------------------- -------- lit t 4k.4 It t it tt 4S if 1 I 'oil TOY H hd Ilk 1 1 2 8 . 23 16 .46 VS 0 YA PP 1 RK 5 9 .90 I Id 1 lot, MIN A �Ji 1;� knot j 1, A., r, � 1 .4 , 1 i, 94. 11 tar 3 31 .37 i Any ni ILK ' !Ilk 50 1 . 73 86 .5 Ell A 1 TV l lip 0I pill IN VIA 100 0 .42 42 4 Q Ha4 truss clips MUM I JR PH P 538 .05 ------- 130 total INN MIS lot M 1 t[T Li r it ' irdet Tie-Downs fleader Tie-DOW11 Requirements t k i lacemerit Qtfi6 fie P it H J ij i� WT Spirwing to Mist uplift ilift Force Sep. jabb I j, : up pet 14 L1 01 P 17 !j -TPj Rj)u( see 2 4 oc it Design Iff.01 sm to INS RostswGivien HM NJ _6 Vd 91110 r5s *ac Al 12 a- uplift(Insul 0 n c n 1151M of cGlumn w -fly licild-Dushn TA W11n, Ai I to u Wr- -CuMm'd it (see flow 2 Nut) at 13:1) Z Rut" z E t it d k `tlk -cop -)o Rim pxifkalicinz ur ks dw-5 J rtJ i Ed,by a rig h tan d 4mej n f do m ad I f nAd I Guid I iss at NOTE t Sbeahirq for shair wals cemoud 5- , aritl- 2.Al(ItiaFils allfl be, �0 si w A'rej sa x A al a wer-iiiiii S upw&s.Xlixg ai e a,ic k Eta m,i),b a tE41 4 rtyJ to rii im ourr&F.d lutms dua tD u;I'll ai YJ a, -a fer ir -F far seraw, E M r tium irrun.4A_f;_v W mdi m 1 mqurmEnts Itickrom ii b u'Ahue tip- lip fibbis b- p ii b c,.drr waL)5- Impt x-thfuj ill ha,Nuram. bu sh, .0j. 11131A one 0461b-111111 12"d aich lmd fmirbg cufmir(cm sA d winic geftrah�j tB shk Cukkiia Dy-sturn,ort u I wrily diAa &,Nat,vitntud tralil dnerls are car ifErrirq dig iii la ka Of 6.So I wl-r mm-lkn sd w.1b kr ccrujii wqJr-A ful IDF-Qjm ,qbb d trarr it-D,ard gialic ID S�Jsmffl awariih.33 aujrfiyj hy clui, Aut,Im, "N ONt 6`6 j, 1 12 3 QuidTle Pioducts, hie.. it I CkT it i i t i, i I i 1, i �J, ii i it 1, t 0� t it 1 i T id til it 'OUICKTIE Jill 'ACING TABLE Ell l" : it j� SP DESIGN NOTES: RMIR �jl Number of Ttu33 to Ttun U rift (IT Aii fff Blue fff Greaft can r Tr*m. ,actliucafim t2 rm Top Plaitle Camectors MST S.Piwing spaciag S)avag yscoy as Wiq a5 bg MaA Rim M -ar- MTS42 24' CLC. ftih. F[Jlo- FiAn. HA4 c Q46 ios% :it spa ig b0moon an,v two 4 4 2,925 .j n1a 2'-1U-4 dws rfA urpad 8 3 cin ii ^3 2, 0 0 ft 3 rVa 21-3 4 4 jhW4 Irg,an t7,dA ffta&um it 4 4 3 2,250 rl,,,l n1a 2 -6" �spaiam Ut a-6 is WCA-7,A- IA__ 21-9, 4t, q 2,050 rV Thg IT i*1 L n I-4!;P.d5;WC 0 _U. 3 -,fj r-I -cv%. 1,415 T HA4L Ersiqir;A-.r:,2 114 RP.mMurn A i:lt it t 3 cv- 2 1,725 ri.�a T_0 T-3 'ji 3 or akiiii des4i wkh 2114, 2 --or- a 2 1 5 OU it imirifnim Ala&!arr.-.tGTNL)Aqua j ij i 3 a 2 1,600 'va T-4 31-6 W&dTle = 9i0lVs_1QTR(L) j I -or- 3 -C*I- 2 1.500 n-i T_61, W1 61,atfedla 111 1.969 M. l�j t 4 1 it 2 1,450 n,'a Ti 70 T_ in 3 -or- 3 -or- 2 1,400 rlii�'d 21-81, 41-W 3 25 21-1 cr 4'4' Tfp.irnagmum Ilwabladeagn 3 2 1,1 E i,l 2 3 2 1.250 wii 11-01, A wih w e4p dstarre.ciiir, W l 1 t it 2 3 X_ fl,Q -21, 41-8 lit 2 2 2 I.t25 Hit ��i 1,90 ltrs,I GIG 0-)Gmeen-il4* t Cy- z 1,100 "a-o- _V Fd QLiiGkTJ9- U821bos. t .000 T-19* 2 2 2 1. 2 2 925 41-V 5,-T Space at Clickfiniii as spodded W in latia frx 2 2 1 875 T-1 4 49-41, it 2 825 2 2 1 -1 4 Air stgll i*incid M. 775 2' 4, 51 it -LIT- 7-50 T-11" Sl-1 5'-9" accurdog to I m_ a g8cif"­cows 2 2 1 725 50-31' 5'- t 0' urla,;Am amicarm' bya 2 I lit 'Isfjael W%i c rel 2 700 9-1-81 T_5* 6'-IT, it i 2 2 675 T-'T Y-7 6'-0" rjr.UrcUrs,�'4- sped-Win'Thigaro 2 650 1 Gr 6 -11 aff&Mad into n4imum 2,600 p! M apex J. 1 2 1 625 -1 V V, WA ciarvolla U _yCapabilauf OGT 18 Nails Requirod jj[ : th I i 1 600 31-11 &A, 6,.ii l' ' it 7" 6 5' 5 3,-,, with 46T Wait.in Tabb re%ife a fffirfTnum COO 09 Wj c j_ WSW 31- 525 1 -6, 6,--1111, 6 - t I SkJ9 Of h W31 UsA.YA W SlUd.6 Wil- 7�-1 7- 1 1 500 21 r ) I -4jr- I -CV- it2,,l�T waltoxid rgiVi srox W at 64 U 1 i 3�and J24%jr 475 T_30 71-11 - 50 71-G 4,- 71-6* U Ike rd y ClickW, Sirm 1 7"1 7'-T W. i4tw s is,spocifiii aqJ wppl W. by 1 1 425 jl� 411 81-0 8' I 1 1 400 i i 1 300 "E'v-0 V-06, 8, -0/1 225 8'-Ov M' t WHEAbea(VA". .9 1-Y.JI-k-ip.f m.an A 9-h&atawnu i n spad­q tilf 814 iS WCPiphli(CUK'kFUS.MY 1)9 i113WEAJ.Vb 3 da"Aftri-W Cd It �ljl 11� It f I tyn b I pw IL Lq wal twmjh L i: I �J It t t Jf �j� A WALL HOLD-DOM-4 APPLICATIONS 1 , t'� A lfu� f OUICKTIE SHEAR if if in I"hr.Im It= i-v UWA) if j if fRk- Ift f P0441 by t tr 6v;w if it to k4I if wtA Um L i wo I firi t :0 P&A =TF 1 1 *Cwhiuml r JUA )I hqMll 81 U00 II t hut ;f-ruxift IL M lisult". IJ Ph If if f f fit I j -Au I if 4JU4111 1 1 if ;� �!' ii : i :I I; I I I I I � :� I W'�k lip !If i� 1 ij, if t muw un 4"t.M ir if T Hi i� I' I I I u If j0ption #3 if j joptioll #2) (Standatd) alulckilo Continuous To Each firluous QuIrAlle Each Flfyjr Tied If 041dTle Con Floor(Each Floor TIRd Pluto to Foundation (liam Top (flow Top U pwrilost lop Top Plate to;oundatku) if it if 1,14-d at Each floor) Pwo'I if WE ll,if u if if J j i xf it i at GIE(L)Alloyablo QTB(L) t 3j.jIr,-j(W stui ;Kapj v Yie Mimi Me Pop taal& Ibs. 2�v 12%,1�/e Sual Pw Blue mtrun 4' cmim a m Rite Washer W'nF4Pe Gmto-Imonuffln. -,A-Iffirv!'SWJ 5,.% !j MIA01,11211 wood tiou rd afon&2 Dbl.'Top P1.3te till G.:)ggq distallco In NJ min,2,500 ppst) t 'i 04 pliq 9.13 W 13 W t: Threaded Rod FH3469.1 05 kTie t:1 :i 11 �i �i i t i i i : 1� "I, I 'I I I I 1 1 i�It , i : i Ic if 11 1� OTG(L)Alkfwabla Found.3tion j W W-PO to OR -Willd L )v 7 1 iq ugarial ivaWhIta P11;O Green j 1 r,,Iw 2"lex hul ii a ffilflerun 4* Qww-d SIA SWEE, ufoialp ofriDgv OuicRfie Threaded Rod 'V I D A kGrA VA W ra;0 fi'l,Poit ISM ccry Ego IOLMaRn Extetision at Top Plate 2 VY O41W ti in fria 2,500 pd) x !A 11-4, 114*1 Ip 0A, SHOW 82 Is.VIAm a it irtrIfTUM 4' off WArmx hu OM�Afyimijufl W4OLL,tvAfl hi�" if ccclum) 4'8 FL 11 .2 ij it it i i, t '1, 4 it FIATS-TWS" At it Ij it 't Vqt' LS9 f it L: LS2 I A ____%iS24 245A* L524 MIN 313 5 MS39 394/4' Ni s,4 a -i i Iv4 —T al !i it t it 4' 't MIWIII � r i I I I : I I I �I I I i I � i l : ;, - : � I I � � i : �I I I : , I I � I I� I ; i I : � : � i i l 1: i : , ,, ,� I 1� I I � I : I I : I I I I : � I 1: � � i I I �: � I : I : , ! - � I I 1 l : I I �i ; i. I � 11 i : : i ! . I I � I � ,[ ; � �, i I I : I � i� � . : I I I :� : � � i I �! �ii, � � Ak� � �! i !!� �I I � i � :I I :i t i,I I I I 11 i iii I I I I� � : : i I , , , i I I, i I ,, � � i � ,� J Jil , I : IMMII-,----------------------------,-m StRuctuft WOOOMSTENERS � li i f � i i : I I I ! I I I i : iii I I I I : I I I : I i � : : I !' I � ; - , I I . � : ii , �: I ii i I �, i i ii , ;� I I!! 11 1i ,l- l, � � i � , I : ,; � i ; 1� � ; : I i ii it i � �i� m : I ill �, I I � � I I il li-�� I I I� �, - iii� - A �� 1� I 1: ,�,� : I i , H , I I � i I� li�, � Z :� I - I : I I :� 44 ��:i i ; � 1:1 i ,��I.,i , � I i i i. i � i I i i�11 : 'i i�l�i l, I I I ,1 I 1�i,,i, ���,, ,$1 �4'j , : I � : I i � �I , ,, , l i i i : 1 ! � i , I 1 � � .I I , � � , , i, 1 �� I I�c I I I I I � I i I I� I I ; . � ., . i 1 F ii �� , , I,I�f i� I : I , z I I� I 1 �, , , � , I i I I � � � I� I I I , I I � �; I ,I I � l , I I I ! I I i t i i : : ! ;i :� I, I � � li I I I I i ,,,,,�: I,5 , �1 7 . ,,,,� � : I � I I ii I i I , il,i I r I ;, I 11 �,: i,1 �I� �I',!i F% i"' I fl, . I,I � : I 0 :",,� �, � l! ,1 i i i i I i i I I l I i . i I 1 � i I f , I � : ! I � � I 7 I , i � I I I I I I, I I � I l I � ,� ; ,I! j i I i I I I ! � I I � ,,ii i� !,� I! P � i,a I l 1 ; - i ! I : i I � �I r I,-i � 4 1 1 1 1 1�� � , i I � � � I i ; W ; m ll� � � Il I� , l i z i � i I i i � I � � : I: 1! j 11 I 1,:: , , �, � , �� li i I 1i ; tr E : 11 4 1 , I , I!� � , ,� �,,,r i � I , : I I I � I A� i I I : , � !l i� I � � i I 1� 1 7 : ,:, I i 1 1 1 ; I ; � i I 01"" � I � i I � i � il I!T 1 1 i� � , � I I ii��,� , � i , i � : : i i 'L 0 1 1 1 � I i i'I ' � I . � �, 1 �! ; ,, ! ! : !!, ; , , 1 , � 0-0� I i i ! ! I: i 11.��;1: I P!1:[i : Y AN i , . ; � :4 1 ! � �P, i I I , I � , ,�Il , 1 1 . i � I i ,,�71- � ; : - I 1� I ; I I .� I - � I I I I . I i I � � ! I: l , I I I iIiI I� A 1-i 11, I "! � � � I 1, , : I I � � � � :i I I il I �� I �! i � i, 1, li I I � : i VIA i � i ! ,:1 I.� l�� : i i � t : �tr � ��, i I , i I : I : i 11 i: ��: I D, ,i :1 I � � ii I I i jl�, � , ii I I 1 1 1 1 .,- '. I'll i i � I - I I !:1 � i: 11 � I , ii � - i � I i 1 i i, � I i I i ,1� ��, ,-, I I i I : i �I I "I I � I . � I � iii i � I I � i , P" i ,!, I! � ,�: � i � I L i 1 1 1" 'I., - -�- I I I'll- � . : - ; I I 111 I � il i i I , ;I,i! i I I �i 11 : I . A I. , I I � � 'I ill l :i I 11, i � !� i ii L� � , -�� i � 1,� ; 11, I � - - , , I � I I i � � I ,, !�t � ! i ; ��.I I i � , I : i ! i, �; I i I I r ;,� i: : : I I Ili i , , , 'L k -1 , : :1 , l r i � I p i i � r i I , : i, i I I I , I� : � �, � 1 I 1 1 � t i , " I I I ! � I i i il �, I , I I i i I ij !I ; ;:1, I� I, � i 1 I i : � i 1,; I I, tl�� ,i, I � I : I l 'i � I I t � I i ,, , , �� -, 1 i: !;i; , I 1 � :� � , I - :l, i � i i 1 � �� � 1, I I � !� I I I : 1 1� t � � � � --- " �-. I Timb e- rLOK* i i i I Iiiiii, I I �11 I I � 1 ; L 1,; 4,,� � I I i , ,i , ; , i : i, 1-1- I il , i:i [ I ! � I " --� , - I �,��,c i 1 � : Ili : , - ,,, k : i[ 11i, I , , : I I I I i ! ,-, �� -. .,.-. I z i I fl, �l I I . I !:, I l ,"I'li -ro- - -,w I I � i I , , t ; T �� 1 ill "��iiif?� i I I I -i i ll,i� � , I; i � !I ,! ! I �: 1 i :� ; I �i IH , i� ti� i � i I � : � Hr- /1>-fi Wocd Scre, I i I P! ,: :� �,, ,i 1 : � � , 7 � I 11 I I I I i I F � �! : i � i1r ,,�, ,!�:, ,-, ,,, - - ,-, I i I 11 , - ,i , i� I � il� I i�� , I ! I � 1 ;� � I � �,. - i : . ;I � ; I I ! i I , : . I : I i I I 1 r i : I � , :1 f, i � . I ; I I I ! � I I I 1:1 !,I ! I I i ;i� i : �, � , : -- - ", *i!�,, I � j" - , ,: I �f ,f� I I li i I I I I : �i � : ! I I -I I I-,-,,,- ,- ,,�,, ,;, I I i I I � :�: 11 � i I ,� I , , : I � j I I . 1 :71,,, � , � � , ill P; ii I l -I i,i I I 1�l I E 1 i ; I I li � j I � 1) �, "'i, I - I I � 'I � 1: 'i 1�Ii�i ri I � 1]1: i!, a� I i I � � ��i, I � � I I ,i I J, I I i - I � I i 1i r I'!, ; ,: : I � 11: ,�l 1, I � I : : I . I ,, I I I .,"�,, , i i I i � t J,;l� .� 1 , �. : : : ; � � I i i I ! I ,--, 1 " ,, ;,, - - - I : I �: I I i W] , 1i ,�:; !i , � , i ,� ::�[ I ,� � ,7 A �I I H i ,i, i I 1 ;, L : I ; 1; ,: � �% i � I �i � I I � I I . I , - ,, � I I :1 , � w ;��i I i : � � I I 11 �- -1 , . ,- 11,-,��,,-�,,v ", , I iii I � � [ I Ill I 11: I 1, , , ! � I i I : I 'i :, , I , : I ly, " �� - , i I � I ! � z; :I f L i ij 4 lk lasteirin to Op W � i : i im �, :��� i I �;i : ; i I I �� 1� , f � ,� , � � , :, : I I , � I , - I I , - 4 11 a VivOw a�`ia. at%at to be Oed t We j I I I r � I, f i :;: I � I I , �: , i . f � , .1 - ;,. Iii -1-, i i I I I i , : linbevLO I I � , , "i, '': ,� i i : � I I'' I ,:;, I 1 Ill 1 i ,: . I : � �� ji I �, 11 � I i i 'i ill, - I � I : I .1� , I � ij i � � , � l� :, : � i I I , ; I ; i ll i: , ; - � ,: I ; � ! I I . - . I I I 11 I � i i� 1, � . I : I- I 11 I I , , - .. t .1 I � I I � I I 1 i l ; F � i 1 ; !� � :: i I il 11 1 1 � � 1,!,:;,: i � I iii , I --Q.11-ff,' ... It - i I l I I � ;� � I 1: i , i, 1 i, � l i- i � 1, - I ,;,1:i 1 1 1 �: � I � � I � � ! � 11 l � f I I I l i I ill - I , I t � I I � "' , l :, , - :1 : I I . , I � I j � �--,,- , , W ORAWA�.*s and suaps Used In i i� i 1 l �i':,i � i� I: , ! , �, �I , ,i 1, �I l : f I I:, , I � I I $cAms.uAtessivi flat pat.q,,%s�or toy i ;�; : i � � � r�; ! i� I 1, . I ! I 'i ,i f i I i � , "i I � I - - ,,,I. � i I I ; I I I I � ": i l� ; r � . I i, I I ,-I��� 11 .1 I 11 � iir I i ,�� � � . ; id rj� , I 1,� , ,,,, I �, I I I [: : �t L I I � - _� ,�,�, � I � , I� ; I I , I 1 i, 1 ,, �,i i 4, i i i - -�- ", , � � � : I I 11� � �- I � ; I � � � � ; ��,,,- - . -� ,i,i�� ll�- I � I I : iifl,i, I '' � ,: i I ie I! � I i � - - ,t:, , many ne�v�4003 r-O 4,40 i I I I I 1 ! i i� � 1 � �, ��,,i`,�, -". I � i V �� ,�� ,!,;j I � 1 , I : , d, � 1, I : I �) ii 1 ; 1 , !I I I :i 1�1�,ilt, 1, ,, - .2 i,�, I if Tbe consild,vable Oqu anO wiftw6iiall � ; i i 11 I ; , I ::� ii ,!: ,:i� I I I I i � I i � ,i , - , � I �� I it! � ,!i I I;, 1, 1 1 1 1 � I , I � ,! i I . ; i f ,��; 1 ,�Z, - I � ,�� . � I ; I I I ii I� ,� , !, I ,ai it �! d i 1,,, , ii l 11; , i ,I!L � �I i! W i ,�,::'' � I :, : i, � , j i 1 1 1 : :� 1 1 I ,,,-,k-, ,,r . ......�, ' f I ;� 1�ii,�, 13�,n - � I : � l , - -�,,., 1, I ti ;� �:� 4 i � � . :� : : � '!, 11, , L - I ,. � I I : - 1, 1-31-,�� 11 L I I W,�, , if 11 I : i, �� � f: I i I S,jp,n!IA Ot this fas(uicr�a $Alvi(okitatk ),combiw,dAtOmut�le � 1 �ill 4 1 l f �i: : t I i �� � I I �"�"lil���r", � , � ; I I I � I . " ,,��,, ,-� ,, . � I i lfl � Ill c: !Ii 11 I I i:�� ,�l I I I , i:: , � � i, i I : i I I , ., � , : , � ,g�-11 I I I � i I ,1 L' �, I L � 1� � 11 I I- -- , �-,i�",,z- i I I i � I 1 : "I : ,,,;,�r , I � I i I I � I* ,,,� , .,,��7,i ,� � i ,I I 1,� � �� i L � I I I I I ,l.,''.1 ", fo -- -- � I i 1 ii . I � i I I I I I l � , i ,. � :i . I : i i, I -- � I I I il: I I � i , , I: ,� �� il I I i 1 i i i �-�61 ,"P , ; � i ;1 i I :j:,:1, i , l , � � I 'A � I i �� I �1� I I I I I �i ; L � � ERE ,,.:!ii,- �i��,,,-,�� ln:�- lumths via eats W In,044461II A ivetsatle ifw)1acefI to i I I i t `, I ,, , ,� , , " I I ; I i: i t I - -1 � --- * �� ., : . - , �l . I I � i 11 l 1: � - � i . � ,: , I r, � :! 1� I . � I � i I �Y�, , A �.�- i I :, l � i I � I :, j!;;, III 1!I I I i! j] ;: I � I I I ­ !: "." ,--,,,,�,, , - - ""' , i � i- I i 1,1 I : ,,�r I I � I; : � i , �­,� �,- , , - ,Rii0"'Ni ,� -Z , i ! 1' i )�: r1l,jr i I � � 4 f ''r 'i'RAl',*,,"�,,,-,i, L : � , ; i � 1� : �i , � I i , : , l , I - , I - 1:i,1�%1,i,, � ,, - I ii i!I I� I :1 !� � -- 'l,,iii , � I !�, I i � i I :1 ; I � -i-, 1��,,,,, , _ clontw,"ty ti, ! , : : i 1� 1 i Ir ! ,: I i ,� �i : � �, : [i2 : 1 i I 1; � , l � � I f I - ", ,",PNO Avlefs.'The,c-94iq on St huteoperhas been appto,ifo.d Ju i I � I "0., :, I e, i 4 : : I � j� r.�,'�, i ! I � I I � � � ii - I I I I i� I I I : l �, 11 , � I i : � 1, � I I �. i� , I ,� I - .,,R&Ffo%-� ! i I � � I -��,i,�,,iii�,L� !�;,1 j A l: :1 ,:i �� 11 � 1 I I I !, : I . � I � e, � I � l I I I I!:i vil! , I I � : I I I I , l l;ji � : :; �i i 1 I i I l � I 'i, ; : I I : I ,,-�- I ,i � i : � ��,T ,� I . i ! i� � , i � I I I - "I "," I ' : � : ; � 11 I j I i I 11 'n !of axlcalorm&A proiservaLvo licat,odwood.Fof stvipittitc,q p I I � f!t� I� I � : ' 1 lq � : l � � - I III i I i!`��I' I I I � I I I I ,i I i i i . use� c4a i , � I � i � i � I -'r :�" 11 I i I : : ii, I I I i I: I i r � I I -,,�,�:�,, , 1!�� I , � H :: � N 1, I I i I ;,i l, i � � I I . ! i I ` ::�i, : , l, i i, . ii ,� i !, L .I 1-111 I i � �ir ;1 1 �i I I I I i I I I I� : I Li � ! �,, :� , � � 1 I I . ; -,� -1 I Ufof,to ' $Qfy I I i : I � � 1 : � i i t I I � I I ''i,�L-,-",- -1,�,� '- , � � I I . � 11 � I I �I i � i � I ," I � I 'i . I 1 I I :, � I :i I : ; : 1, I ,� -un Intmatpm LY : ; � i I i : , I I I gjifa6 ,��Qj fjVC(t I i :,i , � : I I . I I I 11 I � r 1 WmIcal and Asi _on I L I 1 i . �i,1 i,�, lif �, : � : [ � � I I 11 I i I I 1i I � .- I i � I : I � i�i � P ii I . I � . i I : i � : 'E", I i i � i, :� 1,i :1 I I., , I ! I i I I I I , � l:i f:il , I ,I 'I �ii I I I ; i I � I i I : I 'i I � I I ! I - �,- fll,�,, �i I I j - I I I I , , , I � !i! i 1, ,:� � 1i ; . ill �::; (1, ,, I I I I I �:� 1, � I i �; i� ,r I li i L I . I I I : � : I I ,, ; - Esa#I We a wli.lii.� p1li4mis,IIII to thp. I I I i �i :ii I 1 ill i i [), . I . i i ! �:1 � I � r I I I I , v IR .."-- j ,it, � I . I I � i : I : � -, 9,FO($am#-.ap : i I ]� ,'I i� ,�� : ,1 1 I � I � ! �! i,�, � :�; � I i : ,- I ---�,,�,;,iz -, I I � I : I I i : I I :, r � I I r L I i I � i -0 I .-IM -.-, � , -11, � - I i I �L ,I�l � : ,�r ; � � ���i 1 � i L I � r! :ij i. 1 i : 1 � .I I r i :,� ! : rr I'll ,i I'll, . � , � I I L i: � il� , : r :I i I,,� : � i � � i 1 , j I : ....... ,,�,11 � i� : ):� ! � r, I , : � I : I � 1. . i i : ; - I he 1� , - I I i j . I I . I �, I i i 4 ii I I; I ill 1 i7 I L i � i � 'i , � � c 11,�,-, :Mrv4W"-1YfAUi I � I" : 11 � I I � I : , : i i� 1 1 � I I i I " i � iii hi i, . [j" e i:: I :;', i; p, 41 ��, i 1 :�!: r � I . I � :� i i; �i I ,,- e .*01I 4b, 115 PrOvided � I I I , 1 3, i, I ; � i � ;�-,,.,1 1 ; : 11 11 ill �I 11 i i I i ,i I Lj� � ii� ��� ! i, , I , . 1, . 11- - I I i , , ,:�� I : 1 2 - I I , I i, i!1. I I I � I I I I - I I I : i� i 11, :11 11 Z, i I�; � ,, I : I I � i � !� I � � i : i ,l I r, i I i ; ,1 1, 1�� , !�:�l I !I .. �;,I � � I� , , L �", : : I , 1 i I :�� I 1 i 1[ f � I I I i I ; I , il� I� I I I F l I i ,i,i i l, i I ��! , :li I I ! : ; i I i i �i ili, ,�: ii, 11 � k I i 1, : '! ,, , ; i I I !, I i i � I i z ; I i: I � , : I I � I " If I 1 1 1 1 �� - I I 4 I j� : :j �� i :1, ;i ;I L I � � I 1, i : I � j � I - 1 I 1. I I i I I I i I I I ; it :,,,I:�i ti �, ,11 , , ill I ! : I � p 11"Gi : ! I I l: !�r , I I I 1 I I. , ; TiuibetLOK SKU's Features Meet Gode. Lower Cast � � I I ' i � i i :�I, � J�1, � 1! �� �: ill I. . .Ili , , i i, 1 � i ,� I : �1 1 li! � � �,, i ;, i ,,I,,r I � 1 i J� - � : :,f I I 11 ; ,� ; , I ,I I 1 I I I ,�, i i I l i i �i I 1� � I ,! , I i . , � " � 11 � I i: Z'i 1, I � !i I I- �t , � I i I i i i - ,I I I I � I I I I . � I I i 'i : i ; "I : � i 1 5 � I ; ; � 1 � : I : I I � � I I ,:1.. i i , � ; 1 I N I - : : � � ,;: , '! i :�: I :1 � , ,� i : I I I I i, I ,i � ��� ,: 1, i, ,�I ij� � I I � j, I I I I � i I :,i I 1, I I [ I I , �ii 1 � i i , � I ili�� i I L ; i i � i , �;,!:I ;: i � - � i I ,� I 1 13 , 1 1 1 1 i ; I i r I I : � i :� � : � ;�F I i 1, � � I r :I , I : I :1 I I :� L -no f4odtilling ItA 6, NTUO-OK Is!,Sod by piratlswIZ4 I I . I NI J �I �;I I I , I i � l I � i! i i i I I � I � � I j r I i � i:��l 1 i ,j , 1 I � : ;I , I , ;I: I� i I I � I l : -r, I i i I i i;!,� I ,1 d;� I I ; � � I ! I i i��i[ I I i . � � I . � �, ,i� r I 3 i I : 1 1, : ; � I � ; (MA 1,ii Iiiiiiii I Orqrh Rif 11%mbil I r r I I � � ii : :: : , ;, I i � .r 'I 3 i I :1, ���, I I I I I �,, i I i I I I I � I ! 'i I r I : �L I 1 ! i I - fulof,Oas"of,WaX,,ef OW IT bg 30,19WS iMflii I1,rXUi tO MEIK,i afyj IYA01 I I : I I l: I I I � J, � ��,L . I , . . ,� I � � I I I � �r i:4 i I � I I i f I : I 1T, i , � I I ! , I ; �� I j � I I I. I , 1, L,l I � i :�, i 'i; I : I - I I i i i r: i� , 1 ; , I I ! i I :!, i I�� ! I jc I I � � � I I : � I , I i i I : I I ; �,:! I i, I k j,: � � I ji I � I ,� r I , � a ; I 1 � : , � I r I � 1, i � I I l !; 1 �,� I I : � :,� , I I . � f :,! !: t i . � i -l ���,L, � I I I I i, � I � ! , li � i i . i 1 �� ;� , i .i It I : 1, I I I 1 7112. 2' M,1`11,00 1 2 - Q1I silinWrig heiii svjiH- i:-�sts kir nmy ai rpjj s W Y4 P14te-cQM!cW.rd. I i I I I l : 7, 1 1 ; , I i I 1 , � i I I !!,i . � , I I i: ii i L �: i I � S, �, �, i:: ; :� i v I i!� � i i,: I ; : : 11 i I I . i I : � l �� : ! i i & ! i r 1 � !� �I� ; i 11 1, : It 1 :�l I I I; I I �� I ; [ I � � i I : � I 1! i i I �, ,! r ,� I � : l� i li I j � ! i , r I I � i � 1:� : i li Ai:''i [i t i � . i �i � : iii I l I I � . : : I i : � ;ij;,�!1 1 � I � I I :,ii i �, l I I I ; i , � i i i J�� i I : I ,,� :��I ,�� : i T � �! I i I �, :, I .I I I 'i I I � � I i A 21 W11=4 - cutmv,lied colrosol(tsimice , TiSIVJ Litd Voi,10�)linwit 20 1 2 � ��j � ,,, l,� , :1 1 I I I IiI;� : I I ,r � . � I i I I i I I ! , 1:� I : � 1 r'� l I � ,, i i 1 � I i : � I� � I I I Mc4t Codu , ,I � I. I �ii, k I :i : I 4 i I �� . :ii 1 1 � : �, � ,I i : I I i t F - i i i i l i i , 4 i I '. i, ��l�i � I , r , � 1 1 ! i : I I , , , I � :� i i : : 1 i I i I I , : 1� A ,. �, ir I 1 , i 111� li; , z ,:, I f I I� i � I , : I - � �: I i - AM,VPteectO 14r,w4i.iiifilrolts V 1311or vid toils m 14p 0,1*9 I I I I � � I"� l , �r I - r I k I I ! : � : ! , � 6. : i - 4 .I 1 r � ,� . I I , r , j, i : I 11 , i:,I! I .; , : I I i I ! I : r I i I I i I 1 7. 1 ; 1, i i i : ! �l ,1:� j i i I z � � I ; �I ,�:il� l � 11 ,'I r r i I I � i k � ,�L' � : i I j, I 1 i .i I I l,, :1 I i i I � : I :r , i � I N111GOIS � i I I i � � � I �; i i 1�� [i , I . I �: � I � il I :: � I � I I I l- I I i ! I I I i i 11 1 ; , , lk' ; I � 1 1 1 1 1 1 1; : � 1 L I -lilli ttj,,,-),.*cgn,,*i will.[SR A I U11 t I.,r)r I Egli Dn s. i I i i :, I, i i j:,i��!i, j ! 1 il i I �: I I I I I :l I ,, I I : jr � I ,, 1 1 I:� I I � I I l ! , 1, 1 I , i: I I r I I I 11 il j I I i - I 11 i : ! � I i I 2. , I ! i : :� I : � � - ;:! I . I L I 11 I I , I l��, , : I - ,ij"I, ': IL ;1; I , I I : i. � I I i � :, I !� , I I ! i i: : Al" (MAGIM - If Ed 1A in.00 Orl P X(41I - � I I i i i ; 'r il i:i, ! . r 1, I I , : ii : '! i, I J ii� �!��,:� I I i � : j� ! I �1 I J� I� t I i r I i I , I I ,�; , I : ,� f: �! I : 11 i 1 , li� i:I� � ! : l ,: I . I l�i�1 1 � I! , ,j �r I :1 r I I 1: � I I i : I I i I i 1 l� 1 i j�,ii� L I � r 3j ! I : , 1, � I Lo-mcir Cog;Rvi,t4irts ri)lxo�klrrj,sxroij tini I I I i�, � � L I I I I I � I - I I ' L ' I Ii I � J i : "iJ i I I i �i i[� i i- I I I �� I I � ji 4 1 it - i ''� ; � I L I I ,ri I k �i,� �i: I : , i i i� 2 1 � :: i I I : � i : i : I : I :li� i , � I :� !i r, -1,14i if,USA : � ! I : I I . I I ! � � I : r ' r: � if I i ,1j:L I ii � i� : � � I I 10, 71 FIV11GOO � I I ,i, i I I I I j I I f I I i jr : ;i l , ! I I �:l!,��: 1 I l 11, I I ,1� ,r I i I I i ,: i :r I i , I � � r I I c : I ' ::r - :, I . I 3 ' i I i � i 1 i 1[:i; l� : � I I i I I I j ��j�! ,� I 1, li i : I 5 � I I I l � i � I i I I v4 kbol. I i , I : !1 1� � � 1� i : r , ;; . :� Li� I � I i, :,� I , . i � I I I� ; � , I I i : :� i1i � I �l ,1 iL I I I I i I I l' :r: � r,i I �� I, I : i , 1 1 � , � � I I ! I i I 1.�I : i I 1 � i: �� : ; l 11 : ,� : � I i ! . I I 6 : I 1 � , � ! : � � I I I :i I I �; i i: �:1 1 � 11 � z ,: : I rt! I � : � I � � ;,,� I i I I : 1 i� � i i '' I I ; 11� I I i ! i r I , , I I, I � � t e : � i I , : r : I � t A I � I i i i I i I I � I I � ' I il� I i � I i r r i : : :1 : , ,�� I I I i t � iL� i i I� i I I I� 1 11 � i ri [� ;�i I! ,�� ,: 1� !f: , ! i:, I r j I I [ : ;, i I ! t:I r � r , �i, , � I � � � � 1 I r I I ; I - L I I 1 i i I � i 1 1 ir ; � i , I ! : I�i, �I ; : f]I I I : I 1, :, i : i r i II:, I i 1� i I. ,� � j i � p � �1 : j �, r . I I : i � iiii ; , :I� :i ! i ,� r � ill ,: I I f i ,� , �r i �I I � ; I i � 'I, i ; 'f , I � i . ; I I .: ! "i I,i ii ,1, i, I I � ,, ; zl�: 1 � :I �z I i i : I l ; ! I : I I I � � � r !I� i!, , ; I i 11 I I � I I . � ( j , I �:; � - i:P� I ,�� t I I I � I I � i I , i I ;, �i : � � � ,r, i 11, i I , . , . 1 ; I . I 1 � I i N � : r . � � ! I L � : ii i � I I : i � I I : � I �� i , ; ,! ; I . I I 'I r I i I F � t Product Specifications ,I I i .;i i 1:li�j:i i i , : : LI: l i i I I i I ;i� i: , 'I � I,� 'i L' r, .I "i i� 'l r, , , 1� :l; � ]� I r ir j Ir 1' I I I �1 li I;! :I�I r � l ; !� I I I . �, : f i I I � : ! t I : 'i , , i i , . I I I : : i :i! � ,I i : � 11, �i I .� I I � � I: 1 1 I I .� I :, :11 1� 'i , , i il i ,r r ti I ! I I 1: : 1 1 r . I I I � i ,� ::, ; i I i� � i:� � I � I��� � i , i I I !, I � i i : ! i, ! , I I i�I � i i�,:I i , L z i I , � i ii: ,I I I, 1:i , � i r ! 1 1 i:� : i $ " : ; .,t �� ; A r ,l I:1 �, : �j i I �� i i;I .. '' I r I :I I i, 1 i: I � I � ; I : i i I I ; i 1 I � r � i I � i i I lil lf I � � , . r I ! i I i� ; i I I I � pj,i��,: I I I I z ji� I li � i ll I , I � li i I ! i i : , , 1 �.:1:,, I � z I' I I i r I I!, ; , : i I � � : i i : r': I :,,,� t 1 � 11 I I I I i , , , i � r 1 1[ I: 1 '� I � � !� I I � I I � I 11 J� 1L I � 7 1: I I� I I : I f �iie � �;! : I I i:;�i � �1: i :1 i ;i ii , i 1, ii . : : I I � r I I , : ,� r r I ! 11 , ,i L � �� ii, i ! - I : I I I � , I � ,i� �,4� � � � , �� i I I I i� : I , : I J: � � r � I I � r , I r I I I i �, ! ! �l r I I � I , , I i �i i ll i� I I : I I I f : , i � � : � i : I 1, 1 1 � 'O I I r: �I: i� 1; 11 �,� � il I : I I : � i � I!11 . I :t � I i I; r i �1 l 1 0,260 MAJO � I 1: i�,i . I . l � I I 11.I � I ! I t, ,, I 11 I i.I i �: ,f I � ,, , I� 1 11 � I I I I I r I I I � I I : ; i I , i I I , R , i I, I ! i , � I ; �i �:�i i i I :i i � [I I i ,i, 1 I I I i ::i �� 1 1 : i �i !� � � : [I r� i i I . I i � i I I l j� j,i, i� I I i : I I Ii , 'I I I I i �.r i i i I I r i i ,511 6 4 HEX ;, iil I j , ,: : �, � I I � I i � , i ,,! � : � : ; I I : I r I � I I ! I ; j i A , 1, , I � �,I i � i I , Il � ih� ! 1� I - I I � : : � I i I I � I 1, ! , i �il I. I I I a 1 :ir : : 1 1 1 � �� i I - � r ! i: : 1� I : I , �1� I r i I ! T ; I I I , ,,,r I ,; [ r I I ,� i I I I I I I ; i iij i i I,i I 1 i i 1, I I : I � I � , , I: I � !i F , : : I I 11 j I i � i I � i:i�� i I :, I I I :!, , , � i I, I I ;:: , �l ;��ji ; I, 1: I I I : , � i I i I , i i f, : I ;� i 1: ! , :: 1: I I I ; I : I ,;,1 � � :I i � 1!i-, r! i 11 ; : � I � ; I I I I I I . � ;, , I ' � I I . I L I L i � � I :� ,� �r: , : i, I r � ! � l L i� 1 � r : I I i I I � I I I I �� � i i I i� �i . :! Ir ' , � I � I f I I � t,i I 4 �� - t I I I I " � f�I i : 41 , I � , I I :1:I i 1: ;1,�,,�: I I i I 1 i � -0.1 7 2 Mill NOR ! �I I irill, ii ��, : l ,�i, i 'I i� ,� ! ! : i� : . I i� : I l ; I f c I I : : . , . I I � . �I I 11 I � ]� 1: I ; ! ! I �f 1 1 1 1 11 I . � : I I � l I ,:i� : ; I : !I i � r I I � � I I : !if � i : 1, I I I ";e I I iL i i, I i� ! i 11 � , I I I , I � I I I! , I :, I i �:�l I 11 : ! i I i � . i i, I i� ,� : � i �i I i � I I ; � i i I i I : ! r I ; ! i I I ,Ill 11, -� :, I I I !I 'I i , � , I i, i r.t 1 ! � i I i, . I v ij, , : � : � , I I l : i; I � : i ''I , : � i 1,i i ; ,i:,; � I I : 4 , L r � I I,I I I i I:t I �� ,V i �� I �� !i�, � I 1��,�i " ,� : I I ? it I I I ,: I I � I : A ,I �i I L i 11,! 11 � � i I I � � i I :i I i I � ; I � i ll: i i :11 I � I I I! i I i!i , I i I I ; L � I i 1,,� I � L ,, � I I t I - 1 7.5 TPI I I I � i �, I �i ij : !:� � i I :l . I I I � I , i, I i t � � � I � i I , : � i I, : i, 1: i! � � :: I I I � I i I i.,it I f : � : : . i 1 � � , I : I !: � I I I I - I , i I i L � � I I I : , ir � z I � I : � , , l I i ! i � L I I � � , : i , � i ;� , I � I I ; ��l I: I I , I i � I I , : � i � 1 I i I I I ! � i I I 1 1 r I 1: �� f I I � I i r,:l I ; ,, 1 �! I! I ! , l r j� � :i:I�� I I "I � � l I I I� � I � ,:i; ��, i 1 I 1; , ,; I � I i i I I � I � � OJ89 I I I I I i � � j ) i lj:i;l1 1 1 1 �1 �i I I i i i: i : ,i � i I � I � ii � , I ; 11 : � 4 � ;i I I I 'i fl ,t ,z I 1� � I i I I 11 I i : ;i : I I : � i ,, l i I i ; I I I, 1; I i i �i, ill i ci, ;1 , , T � , I I i . I I I ,:! [I 1" �, , I i I I � ,i 1 :, 1 � ! ,i i � i I 1, i i, L� 1 1,� I I i 11 ; 1 �; � �'I I ��r I :i 1 � i: , e ! I : I � : i � I i r - I � i �� : l! ! I L l - � l : 1 , i � i 1: !(�� i r ! , i , ; i I I I I I I . I I �r- I 1 � I i : i I I I l: ;, � I I 1, -1 I � I i , 1 �� : �, ,�il�:,, I I I , I � I I ii , 1 , t � � � � I i I I I 11� I I I I ill, , :r I I i i� l � L I ; : I : I Iff I V " I I 11 I L I I I i I! I, � 1 : I , � : � & I �, I I ii� . : I I- I I I I � :� !: :I � �� , i i H � :,j� r �I !; ii �:i , 1 ,ill I � I I � � I I l, , I I I ],: i 1 :� A I 1 L I I � ,� I � i'L � i I I I N " - r i, 1, I I [,i " ,, i,; I i li ! �:I, , � � r I I ,�T I :i I i �, I � : I 2 I i [i i � i� r I I - � � i , � I �: i I i I I C L r � : i : I I � I, 1 i�,�i l � ,1 I I I �r f I I i I .:I, I � ,!��, � !,!I I i � � I i� I� :i I �, I : I i � I �I : I i I I I I i ! 16i I I ii� !,;I, l,i:I,, I I 11 i� , I � I i r, I I :� I i i I I , ,l�� �d I I i � I i I I� �,�1: I I �: � , � , 1 1 , I ! I I i i � I I i I i ­ I il� ., i � li: I I I� i ,: I! : l i � : � i I,�i 1�� I .r I r I I I ,; � I ,� I : I ,: i r : i I �. : I I i I I- I 1 i I ,�1 1 i i I � � � , : I - : � i I! I I 1 H � � 1 : � � if i, ;1 ;� . I - I i: i i 11 :1: I., I � I ! I � � I l� i I 1� : l i r 11 i L . J ; I .1 ,1� � :,�: I i I I �; j;!: , i � L � : , 1 1,� f:� , I i :: i � I I : Iill I : Li�� � I i I I i � �r 11� :� :,�: - 11 I � I,i'1 r, � I I I I , I , � I � ; Y ,,I f;,:i : � i i:��j I � :� : i :I� i i%::r � , 1 1 l� i s I i 1 i I 4 I r I I III, [ �� . ; i ! � I : i 11 I � I ! i I � ,, tc:i i I - , I � I i , 11 I ;,!, , I :f l� ! � I - I 1, 1, �� i 1 I '' i i I :! I r � I i jr l4 1� i! I I � I I: i!! i 'I, r � � I l:i, : - : I ii� , :: I 1 1 i: i ENGTH 40- � : i I - I I;� i,�i I,� i,it r 1 1 1 1,,, r i ,1, I�, i I i, � I � " � i,i i � : i , .i . i i , � I ! : I I,*- � I i,I ,I 1, . 1 l i l: : I : I � ,i, i r ,1[ , I i I � 2' L � i , I I r ! r I i 1, 1 :: ! I 1]L i I i i 11 , I , I I I I� :I j; l ,. L I ,I;:, I I : � I : l � : 1 i� � I r I ;; !:,�[:i, I 11 i !; I ��,t ,:Ii l i � � : 1 1, , � 1� : i � � ; � ii !i ,: � :I 1�� I ! � I ! t : I I i I I r I � i, i i, � I I �� :i l ! I � I � , ;1� L r I I � � i�� I I i : i I : � I I , ,�I r, � r I r r I i,; I 1 , I � i ; I :I � I i i j ,:�l�1 1 1 1 i i l � ,I �� I, 1 , r� , � I : i I : I I I � Ili � I � I I � i� !:�� il I : i 1: , � , I I - PA r I 1! i, ,i�:I I I I I i I k �! : i I , l � : i � ! � I � I I � , � ,, I I , :,; I I I r � I r i I i;1 ,� i i�!j I I � : ,, I I I"-- I l . , Il ij:�!� .7; 1 r : I I ; : � -*I I � i ! 1 : : I �� j ! r I I - F i � i � 1. � RTLENOTH I .� r : : ;�'! 3 i ,I l I ! , ! � i �,,,!i� � : : i ,: I I i I i I I ,i I r i i I � I� , : I 1, , I ,: � 1:�, I � ,i i I I I I r �:r : � i I i l 1 4 i i � � I 11 I : 1, 11 I, l � I: : i 1 �: l i i I I J I i � I I i I i: : 1 , 1, I � : � I I I L I I I I ,I, I e: z 1, ,'I 1: �I f I � 1: .1 �, I i � I I. I I � � I I il : i I ! I L � i c:!:i,�: I ill i�� i! ;i I I i : I : 1 1 : � ( I - ;, I 1,ii, ; I l i � � �I, d 1: i I I � - I � i I I i I I � L i I � r . I i r I I � ! i I � i i 11 i ,: i � : 1: i I � � : j i � � I � I i � : I : ,I i � ,I 11 11� I I : ! � i I I ,[� I m ��, : I I i � i � 4i� !� � , � I It I I i l I I ; � ,: !i:i - I I j ; i I,: ii I z i i I � "I I I : 1, r I I ii i � ! : I I � I I L I I I i I 1; 1 !� 11 ;I; I,[L I � i I I I� � : at f[ : I I :1 � � ; i i zi I I � I : , ,,�I�i i 'I l �1� f�,, � � � I I L� I I I 1 i , , � � . : 1: I : I ! I � � , �I� i I � � .1, � � I I I � i T ; I ; r, 11 t:� i �� ,i I i I : I L I i I r I I i 11 � 1 ! ; I : i ! � �� i� 1 f I I I I :I i i 1; I ;1i , 1 . : i I i: i i: � 1 : � I i i �Ill i i I ; � � I I !I : � � :, , I � r I I C ��: ; I :i i I i T I : � I � if : I i�: � I � � r :1 r , : i I i i I I - i 4 4 1 1 1 i I L i l� : � I � � I �: I Ir � �1� I ! I I : r Z,�ri I i; , 11 � I J,� : : � I :l � ; :ll I I i i, �� I i i ,: : I i I I I , J I �fl!�':, Li, ];,: r 1, 1 1 � I I' . : , , f :,, � i : I I I I I r, L I . � � I r I, ; I I - i , ' Ir I 1! I � I i, i I 1 i , i;: . 1 , � !� I I I i i : 1 ;:, :� ! j 1, I i : � I � : , i ; 1 :: '!:� 1 1 1 ;I i:i I I I � L : � I , I I � I il ! I � I � , i� : L I I i I: I I . r i 1� I 1, :! F ,! [�, " r : I , I I I i I : : ; il !:: i!� [I : � 11 i : i ! : � � I : � I : � , I � !i� : , 1,: i � I I . � L';� I I i ,; � I I i I : z � r . , i 1 r , 1 � i� , � i ,,!, ': i i i , � i�! � : I I 't �i I : I :, I � i i � � : ll �! :I ! -1 :,;,:i� I : � i i : � �� : : l� I � , l : I I � � i I I "I I I �'i : I : I i : I�� , ill �I I i I ; i! ii I I � i ,1 �, I !:I � 1;l I I : � t I � i !� , :1 rii I . � �L ; r � I : I I : I I I I � I L t i i�i 1 � � ; I I ,:I I I 1 i i i . i I i I Ii,�'r, 11 ,i, I I I , r I � 1 1 I i .� I r I I ii �i r I � I � r 1�i : � � � : i i , i : ; I I I 1, �, I � I I ; �,, , I i ;; � � !� 1 : , ; I : I I - I I, �:i I , �r 1 ii 1 i,� � I I I, i : I I : I , 11 I I I I: : l i ��: , � , , � i: i I i r i � I 1 :1! I I 'table 1 ­ i . I � I 11 I 1,� i �: r j I � I I 1� I : i: i�� � � �!! i� I : ' �' I L'�� ' � � I ,� I � : : I I I � I , I I�Il i i � r� i I i � i I � � � I r I I I I ;l i�ii ,� I : � I , � . :I I I i : :, �i L: :` �i I i i I ;1 I I � i I � � : I �L I I � � � : : I I I AIG'Ar.13 Load$ � � ! �i !,�, I r t I - i ii 1, I r I r I I i 11 �1 1 l 1: i, i i� I I I � f l : i L � I , ii I:�! : I i ,i:i i I� I : il; ; ,tr : i i I I: � I � : I - ,� i :: ,1 � r I I � , i , - ,� :1: � � I I I i�, I r I I i-�i � ,, r i ,� , i i �,I � I � I 1 1 � : � 1: ,: I : � I I � I I I i I :,:,�l� :1 I t: � I I [ I i I � i 11 I ,i I i : i i � j : L ! i W sie'll pflucirldc'.0 is smil 1i i:,i,1, I I I i 1 1 1: I I i I i I : I I : 1 ; I :I ,I I i I I i: l ,;� �,i ,t� I � 1,:r i � :I l I i � j I � i I I !11 11i I,::� � i I � � i A61*14 - , � i " 1 1 I r ; ;;1: j I i I i ! T q 1 i i! !, I 1 : : I i Stnty thy-M G : i ttl I i'1:,i I jr ii, I l i ;1 I I I � : : ,, l I i I �L :�r r, i ; � � f � , I �;1 r I� � ,� I I i . I I i I - [, L � 1 i: i: : � li I I i I I I I i i I ; I i I I I :i ir i I I � I i, i � ,j z i t i 1 1 I! I I r ! I � I 1, ; � I�l ii � . i , i:� � : , i I I I � I � �T�, i� i , I : � ! I : I -4-1 ti- I D�f-"/s?", i , � 1 1 'I � - I � I � � ,� r : 1. I I 'it I ; I �, I I I � � - i � : � - ll/�t [if 0 f t1s ere � ,, l. :,,, l I I � � I � I I 1 ii ",ii:i::,I 1� : i i � � I ! I � . i 4 � i : � : l I 11 I I I ' i i � l : I I : ! i l ,: � I! I 'I :I � D I S,Hrit v Sill) � i : 1 'r��' I, I r I 1 4 i � I � I I I : � i I I i : I,I" :j ,�: � I :1 I I � r I � :��! I : I I I I i I ! � :; I!� t , . : i I f !:� � 1 ; '' ! � I I 11 � i i,I , ii : � IL � i �" ;,, �I;I��,i 1� I I �I I:� i , I I : i ! : : i I � i ;�... : I �! :'r �, , j j I:' : r I I � r I : rL, I i I�� r: � ;l i : I : 1 4 �i r ,i 1 1 1 1 1 ?,io VO 20 I i I : :1 , � 4 �1 , I � l - � �1: � I � I I , I i ! I -1 I i � il .� � � i i I, ; I � ; I : 1 i I i - - i I I i, �� it :�I��, 11 I I � .I I I � I I : I i 11� ,: I ,; I i I ii t : i 440 I 520 240 1 ZED l I- I : I I . :: :� i I . I I Ir i :I I , i, � :1 : 'i: : I i ii , l .11:1, I I 1! , I I � I i I ii i I : I I , I 1:, I I I � ii L 1. j, i � r L, 1,,r � I W, � I 1�; ; �! I :, �, - ;:,r, r : I ,:I ii: I !! 1: I �, i .i � I � � ! I ,� I I i ,t ;I ; i t I: � l I ! I r : i i 1" I 1#4tii i � � I � -1,�, , I z I I �� I : I � �� 11 I'l!I ,I � ,: �i � i I 1!; I I I : I i I , � � liq � : I I ,i I I i ,�� I� i � 1 1 � : ! I I I i I i � �1,,rl,:lrrr I t� I! � I� : : I I � : I 1; I -4"(611 ml,"W"V Iveli,11W W,Pfat'Ist i)IM :i I I I ; :i j !� I i� ! 1 : s i l I : I i r I,,� � I 1� : I I I . I I 1) I�i�I :r� � I� I I : J� i �;; I , i � I I :, ; �i 1 i I� ' I 1 � i � : I : i � � � q I 1 :I ! � ,,i!, ,�Ll i I� I 1 i [ i � . I i,i i L j, , 1 l 1 I : r� ,I i I i I :1 � : i,, ,, I :i i : I I ,� I � I � I I � i l i I � � � : � i t i �i 1 1 I 1 r 'r 2 '' I r I I � t i : i ; I I I I i I, 1 I I! I I I� i : I I I i i l t � 'i",, i '� 1 i � � :�: i i r I I 1 � i � i 1 � I i i . ,, L I i I : ,tr, 4 is mumvW60 12i%GS W-4jolwiii W dl##ir himem i I - ;1 I i% �: �i ir i :�11 I � i :i I ! I I , � I � i -Lx&%I avi a it W svii#e., i" 1 1 i 1 7�: 1 1 1 ! 19 I I I �, ; I I : :! I I �: , , . I,I e I i L ;� � , i � : I : lj�:1 :; Ili I , i1i ` I , , ., I I ] 1� I 1 � , , I � : i� 1 , : � I i I : 1 : � - � � � !� I I I I I 1 1 � I I :� !� I I 4 jj',Jjf�t.%,j gai,#1 ! 11 ; � L � ; 1��;�:::�i 'i, i :� i , : I i:� � � ! , �� I� , i I :: : I . i I i , jj;k_,r#III jjjp4d pt,#�Waji Will jr,W,t#njvj � i li i � � �l� ,i! I i I � � I � � ! ,I , 1 L I I I . r-I I fl I �r �r� I I 1�, : I If i i t I I 1: I[ i i Ii � I L: i �� � I [ I I I I �,,, I i 1 1 i! I I ii �:� I i,rv, Vf.". J� I' I i i : : f I i i 1i I I I ; �1 � I , i i I I � I i�; � I it I k f �! i i -1 -1 i � I � I I I I i - I I ma zm km I I i I j I i i I I i i I i � I ij li if I I iia j it i ! I i I I i I i I I � I ! : �1 � � � :� � I I !I i ; I " �: l 1 i ;1,� :, I 1� I : !l [ 1 1 � : � i� , 1 4 ! 4%I,al yjl�tj b,jAjtt,j,jjr,jTj.M Sleg rWnkj,d I V1-me r4r,stffits sf ) I/r i I I j,�, - p :r j : :I: i ,: l � �!, I i ; , � i I I , , , i ! I r I - � i :: , I I i t ,-i,'I, �1, I I e l i � I I I i, i ! l 1 1 i � 1 1 ! I � � ,- t i i ,� , 1 ,r � ; i : i I ,� � I 1� 1 I I ;I r , ii � �l I 1 i ! 1 : I i � � I �. 1: I : �I I ! � - I I 'I L � � �I I!,:, ; I" � ! r ! I r t I � � i ! lf� I I I ! I I i � I �il I� I: , I � i :1 �i� , � I � : � I i, � ,I � I I � I i ! 1,i:i�� I L ; � i : I � ! I � , i f; I 1 i i I I i, l, I I � � � � :1 ;� l i! j ir I . ,t I I I I : I I � I I 1 i r : I i : i I I :U � I i ,�,��,:, � I I i� I , I ; 1 I i � , .1 f, i I : i I 1, ; � I : � i, I j 1 1 : 1 ii i t � i : i : : 11 I � , ii I 1 I 'I, - I.i I , Ii J ii � i! � I , I �I� , I I i ;i ,: ; I i I i � : i � � I I : � i I i j i: , ,, � � I ,,L:i'�jr ll, :�: I I I � 1. i : �� i I ;l i 1 : 1 � i I I l !�, ll 1 1 i i 1 1 1 � I . � ! 11 � i I � I 11 I ! i , I I I� F ;� : ,�! � I I 1� :l i I I 1 � I I I i I � i I I 1,f�� �l 1 Ir I � i I l lip I : ; � I � [i :I ;, I I r I I : : : i L . I I � 1 , � f r �:1 i I i i I f i, ! it: , j ;!i, I, :� I I i ! i �i � I l i I';' ,I �1,j!'L, 1 i : , � � 11,i :11 I i I I , ! � , i r , I i i I I � I- . 11 I ; : !i!,' � �i;4i�'!� I , r I I I i I I `1 L i l ' r 1: I, i I, : I ; I I r i i'l, 1� ii;�j �`J,: � �� : �,! i �� I i: I r � 1 ,1 t 11! , l I ! i I I I I : i � I r �, i��jj L' l 1 � i t � t r � � I ii: I - :1 1 : I i r� I f�l I� I , :1� , i �r, i � ,i i, I 1 s i� : I � i I J ��I �� � � I I I � I�[ � i , 4� � � I i i 1; �;I� r �i 11 i ! � : I - 1;: , t 1:i;, i I i 1 i if L I i ,I r I I ,i: ; 1: I I ,I : ,I i i ;, I i � � � I : i i I: I I,i I,I � , 1, i r il ; i I i � I ii,l � "1, ,1- 1 I:r' i i [ l i i; : I I I I � i , , 1 , �, ii � : : , i I I I I � i� 1 I � � � i i i i � , � ` , � ',1:r , I I I i t�� r I � I; I i ! I I ,II I,,�,j l�i : � r i I I I I i ;i, : �:: : i � i I � I !jr i �� , , �I i:� : i I � �1 1 ! ; 1 1 i f I I � � ,,1 1, L, 1 : i l I I� I ! j ; , i il,i� , ,; [ i 1 1 ::� I � �I�, � �:i 1 1 ,t I ,5 ­ i � �l r I i i I:� , :� I�li,1, ,ILI I I , 1 1 : l ,i : 1 , 1� i l : i if i I 1 ,, ,� ; r � . I l i I I : . : � I � � I I :'L:' I r, ��1 i i I:l -� � , ,: r i!I I � i ; � ��� : � � I: r: i i �: I i - 'r I :I i I i e i I �i i I � i j I ; l, i� � 1 1 1 4 �l ! i i l� I I , � � , 1 1 � i _,, ­ ,. - - --- -� �- r � i - - -I----L-L --I -� - - : - ___--�-- - �- -� ----�--- -- ---- - - - - - -- - -I--- � __ _",,__.,,,_,____ , 11 � � I � I � I - ,_��r- - I- -- --- ,r L I ! I ; aw it 13 it A 4 .11.At ILA A-lkltjM,At,, 'N 1� tit I H4 ri r_�It, 1440 ll_�*tit tj Jt_j At.11i 4f.14 1 "all I �111.A-4,1111;4 Lis L 1,6.0 it 11 11 F AMI I U. lf 4 k it !it Ph -LIE O'll, -Vil t El 11 l'i Jk­i lfi f I]I JIM 1,is 16 1,-IT III I pm I I I LAM Ati f n I;lf-W r I it-IV, LS*H., s ti - 111111M. ti-.'i fjj..I 9.�0.1 fit it"A_ it, V 4 fit IF f I, it-It f I, g, it it li A A.r,.i 14 f Lt- A A-x + it tit it it tit 14114 1.OV, I tdo fit SL'a 0i I it It-*tit A60 6 _;4 lt,,Lsi tik r 4 11"41 114 A M r ij i A_ xwli it I �tl 7 Net A.'i VA, d4f�Owlt- "r to-4 W I pie III A of Av't I to 4 1 �tllkli W.44.Il- it IV I f 14AT ntt F f :_4 it i. tj -U 411 M 41 pi 1"41 S-2 1 4611,1111 t--"l-t